Udfordringer ved behandling af for lavt stofskifte

En gruppe endokrinologer har gennemgået den seneste litteratur om de udfordringer, der ses ved behandling af for lavt stofskifte (Ref.1). Gruppen fremhæver, at det er vanskeligt alene på baggrund af symptomer at stille diagnosen, da symptomer forekommer ligeligt både i gruppen, der har sygdommen og i raske kontrolpersoner. Mange patienter fortæller, at de efter behandling med L-T4 oplever suboptimal symptomlindring. Der er flere hypotetiske forklaringer på dette fænomen. Denne forskel mellem patientens velbefindende of biokemisk stofskiftehormon status skal muligvis findes i det forhold at plasmakoncentrationerne af TSH og FT4 ikke nødvendigvis også afspejler koncentrationen af stofskiftehormonerne i vævene. Desuden kan symptomerne stamme fra andre faktorer, som autoimmunitet eller fra at være bevidst om at have en kronisk sygdom, der skal behandles medicinsk. I særlige tilfælde som ved graviditet, at blive ældre, NTIS, og centralt for lavt stofskifte, er der yderligere udfordringer i forhold til måling og fortolkning af TSH og FT4 koncentrationer og følge disse under behandlingen. Der er grund til at forvente at:

  • en koordineret opsætning af fremtidige kliniske undersøgelser.
  • udvikling af innovative undersøgelses redskaber – der kan inkludere (F)T3 og funktionelle hjernescanninger
  • systematisk anvendelse af PROs – (patient rapporterede resultater(Outcommes)
  • en bedre anvendelse af internationale vejledninger vil føre til en forbedring af forventninger og tilfredshed til stofskiftebehandlingen hos patienter og sundhedspersonale.
  1. Jansen HI, Boelen A, Heijboer AC, Bruinstroop E and Fliers E (2023) Hypothyroidism: The difficulty in attributing symptoms to their underlying cause. Front. Endocrinol. 14:1130661. doi: 10.3389/fendo.2023.1130661

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.