Tilfredshed med stofskiftebehandling

Jeg læste for et stykke tid siden en polsk artikel om flydende L-T4 refereret her.

I indledningen til artiklen var der en række udsagn om hvor tilfredse paienter i behandling for for lavt stofskifte er. Det er markante tal der viser hvor utilfredse denne patientgruppe egentlig er.

  • Under- eller overbehandlede 30 – 45% af tilfældene
  • Omkring 75% af tabletbehandlede patienter klager over dårlig livskvalitet og ringe behandlingstilfredshed.
  • (For egen regning) 10 – 20 % af patienterne har fortsat symptomer trods korrekte laboratorie værdier.

Det ville kunne illustreres på denne måde:

Eller ved at flytte de over og underbehandlede til den tilfredse gruppe:

Det vil så medføre at ingen er velbehandlede.

Det er sat på spidsen – det vil jeg medgive, men det er på den anden side opløftende, at mange af de toneangivende endokrinologer ikke længere fastholder, at alt er i orden, når bare TSH ligger pænt i normalområdet.

Derfor er denne måde at se resultaterne af stofskiftebehandling med til at stille spørgsmålstegn ved om der reelt er 80-90% velbehandlede patienter.

Hvad er din mening om det? Kommenter gerne.

One thought on “Tilfredshed med stofskiftebehandling

  1. Mange patienter orker, magter ikke at svare og er de en skjult del i de ikke responderende, så er andelen af utilfredse større.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.