Thyrosim og delte doser af L-T3

Jeg har brugt Thyrosim til at fremstille et billede af, hvordan kroppen reagerer, når der gives L-T3 en gang daglig sammenlignet med L-T3 fordelt på 3 doser dagligt. Det kan ses af kurverne, at der ved dosering 3 gange dagligt undgår patienten de ufysiologisk høje koncentrationer i blodet.

Den grønne kurve er dosis 1 gang daglig. Den blå kurve er 3 gange daglig. Toppene vil medføre bivirkninger som bl.a. hjertebanken

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.