Tag Archives: ratio fT3 til fT4

L-T4 behandling utilstrækkelig

Et koreansk forsker team har sammenlignet patienter uden aktiv skjoldbruskkirtel i behandling med L-T4 med raske kontrolpersoner. De konkluderer at: L-T4 monoterapi formentlig er ude af stand til at opretholde optimale T3 niveauer hos nogle patienter uden aktiv skjoldbruskkirtel. (Ref. 1)

Studiet er interessant, idet forskerne har valgt en homogen patientgruppe. En gruppe der ikke længere har en aktiv skjoldbruskkirtel.

Dette giver mulighed for at kontrollere påstanden om, at patienter altid er i stand til at omsætte T4 til T3 ved hjælp af deiodinaseaktivitet.

I dette studie viser det sig, at fT3 er lavere i patientgruppen sammenlignet med kontrolgruppen bestående af raske personer. Desuden er fT4 signifikant højere i patientgruppen sammenlignet med kontrolgruppen.

Dette udfordrer den gængse opfattelse, at L-T4 behandling er tilstrækkelig for alle patienter med for lavt stofskifte.

Samtidig fremhæver forskerne at fT3 og ratio mellem fT3/fT4 er stabile hos de raske forsøgspersoner. Hvilket de ikke var i patientgruppen. Det kunne anvendes i vurderingen af stofskiftepatienter, idet disse mål kan være med til at finde de patienter, der har problemer med konverteringen af T4 til T3 og som derfor kunne tænkes at have gavn af supplerende L-T3 medicin.

Læs mere om nye måder at se på behandlingen af for lavt stofskifte her:

Reference

  1. Jeon MJ, Lee SH, Lee JJ, Han MK, Kim HK, Kim WG, Kim TY, Kim WB, Shong YK, Ryu JS.  Comparison of Thyroid Hormones in Euthyroid Athyreotic Patients Treated with Levothyroxine and Euthyroid Healthy Subjects.  Int J Thyroidol. 2019 May;12(1):28-34. https://doi.org/10.11106/ijt.2019.12.1.28

Deiodinaseaktivitet

Det er muligt at estimere deiodinaseaktiviteten ved at anvende ratioen mellem T3 og T4 (eller fT3 og fT4). En mere omfattende model kan findes her (se link nedenfor) og kan anvendes til at udregne egen deiodinaseaktivitet. Giv linket til din læge, idet det kan være med til at hjælpe med en mere kvalificeret vurdering af, hvor dit stofskifte ligger og evt. er på vej hen.

deiodinaseaktivitet
T3 og T4 “værdierne” er i nmol/l

Link til beregneren: ref 1

  1. Dietrich, J W. SPINA Thyr (Version 4.1.0 (Bonfire)). RRID:SCR_014352. 2019. doi: 10.5281/zenodo.3596049 https://doi.org/10.5281/zenodo.3596049
  2. Læs mere om beregneren i bl.a. denne artikel: Hoermann, R., Midgley, J. E. M., Dietrich, J. W., & Larisch, R. (2017). Dual control of pituitary thyroid stimulating hormone secretion by thyroxine and triiodothyronine in athyreotic patients. Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism, 83–95. https://doi.org/10.1177/2042018817716401
  3. Eller denne: Dietrich JW, Landgrafe-Mende G, Wiora E, Chatzitomaris A, Klein HH, Midgley JE, Hoermann R. Calculated Parameters of Thyroid Homeostasis: Emerging Tools for Differential Diagnosis and Clinical Research. Front Endocrinol (Lausanne). 2016 Jun 9;7:57. doi: 10.3389/fendo.2016.00057. eCollection 2016. PubMed PMID: 27375554; PubMed Central PMCID: PMC4899439.

T4 behandling giver ikke fysiologiske værdier

I 2011 blev der udgivet et elegant lille studie i Spanien.

Forskerne sammenlignede stofskiftetal i 3 grupper af patienter. Patienter med centralt for lavt stofskifte, patienter med lavt stofskifte, og en gruppe af personer uden stofskiftesygdom.

De to behandlingskrævende patientgrupper fik T4 behandling. Resultatet af undersøgelsen var, at de behandlede grupper ikke opnåede fysiologiske værdier.

Deres ratio mellem fT3 og fT4 var lavere end værdierne i gruppen, der ikke havde stofskiftesygdom,  værdien af fT4 var højere end værdierne i gruppen, der ikke havde stofskiftesygdom.

Forskerne slår fast at:

  • den normalt fungerende skjoldbruskkirtel frigiver en lille smule T3
  • det er ikke, på nuværende tidspunkt, muligt at fastslå, om der er nødvendige koncentrationer af stofskiftehormoner tilgængelige ude i vævene
  • der bør foretages studier, der undersøger, om det er muligt at optimere behandlingen, så patienten opnår mere fysiologiske laboratorieværdier

Link til abstract

Denne slags studier er der ikke mange af, men de slår med stor præcision fast, at der er en gruppe patienter, der ikke er optimalt behandlede.

Hvad er din ratio mellem fT3 til fT4? (Normalværdier for ratio ligger mellem 0,121 til 0,884 ng/dl KILDE )
Vær opmærksom på at der er lidt forskel ifht til danske værdier (Rigshospitalet har ratio mellem 0,141 til 0,567- tjek din laboratorieudskrift)
Hvilke kommentarer har din læge til resultatet?

Se dette link der også slår fast at der er lang vej hjem i forhold til at opnå at patienten er velbehandlet

Læs indlægget om at se patienten ikke TSH

Sæt dine egne tal ind i skemaet: Hvordan har du det?