Tag-arkiv: matematisk model

Det individuelle og det gennemsnitlige i behandling af for lavt stofskifte

Leow og Goede har i 2014 offentliggjort et interessant studie LINK

På baggrund af komplicerede matematiske modeller beregner de den enkelte patients “set point” – det niveau for fT4 og TSH (i forhold til hinanden) hvor patienten fungerer optimalt.

Denne tilgang ses også hos en tysk gruppe ledet af J.W. Dietrich som når frem til en beregning også at patientens set point. LINK

I fællesskab har disse to grupper udviklet et system til beregning af disse faktorer. De har patenteret dette computerberegningsprogram.

Så der er grund til at endokrinologerne ser på disse nye metoder i bestræbelserne på at være med til at give patienterne så god en livskvalitet som muligt.

set point