Tag Archives: mani

T3 og mental sundhed

Betydningen af at have T3 nok i hjernen, dokumenteres bl.a. i et studie, hvor forskere undersøgte 159 patienter med bipolar depression. Denne gruppe patienter har maniske symptomer i perioder og i andre vil de være depressive. Patienterne, der indgik i studiet, blev behandlet med en gennemsnitlig dosis på 90,4 mikrogram T3 ( interval 13 – 188 mikrogram). Patienterne var tidligere blevet forsøgt behandlet med i gennemsnit 14 forskellige stoffer – uden held. Efter behandling med T3 havde ingen af de undersøgte tilbagefald til mani og kun 16 fik bivirkninger, der medførte, at de måtte stoppe behandlingen. 84% oplevede en forbedring og 33% blev raske. Undersøgelsens konklusion er, at man skal overveje at bruge T3 ved behandling af patienter med bipolar depression – når de ikke reagerer på anden medicin. Kilde