Tag Archives: kolesterol

Kolesterol normaliseres ikke af L-T4 behandling

Det viser sig når forskere kiggede på resultaterne af 99 studier der undersøgte kolesterolværdier og normaliserede TSH værdier, at kolesterol ikke blev normaliseret på trods af at TSH var normaliseret. Forskerne foreslår større sammenlignende studier med henblik på at etablere bedre viden om hvad der kan være årsagen til dette problem og om patienterne med forhøjede kolesterolværdier har større risiko for at udvikle hjerte-kar sygdomme.

Kilde: Systemic Thyroid Hormone Status During Levothyroxine Therapy in Hypothyroidism: A Systematic Review and Meta-Analysis. Elizabeth A McAninch, Kumar B Rajan, Corinne H Miller, Antonio C Bianco
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 103, Issue 12, 1 December 2018, Pages 4533–4542, https://doi.org/10.1210/jc.2018-01361

Højere kolesterolværdier ved LT4 behandling?

En ny artikel fra USA har undersøgt 65 studier, der har beskrevet patienter behandlet med levothyroxin  og registreret deres kolesterolværdier. Forfatterne af metaanalysen har fundet frem til at patienterne tilsyneladende ikke får deres kolesterolværdier normaliseret på levothyroxinbehandling. Forskerne anbefaler at der forskes yderligere i årsagerne til at kolesterolværdier ikke normaliseres på ren levothyroxinbehandling. Link: https://doi.org/10.1210/jc.2018-01361

Mange studier om effekten af levothyroxin på subklinisk for højt/lavt stofskifte

Rundt om i verden bliver der udgivet rigtigt mange studier om subklinisk for lavt stofskifte. Det er interessant at se, hvor ofte det er svært for forskerne at skabe en sammenhæng til TSH. Derfor er det ikke urimeligt at antage at læger bør se bredt på de forskellige stofskiftehormoners påvirkning af den enkelte patients helbred. Og ikke alene fokusere på TSH som det eneste saliggørende.

Nedenfor henvises til 5 interessante studier:

 1. Patienter med subklinisk for lavt stofskifte har problemer med deres blodkar. Disse problemer giver en øget risiko for hjerte/kar sygdom, når man sammenligner med raske kontrolpersoner. Ændringerne i blodkarrene responderer positivt på levothyroxin behandling (50 μg/d) hos gruppen af patienter der havde subklinisk for lavt stofskifte. Data bør bekræftes af randomiserede placebokontrollerede undersøgelser. Link
 2. Konklusionen på dette studie – TSH koncentrationen spiller en rolle i ubalancer i hjerterytmen, som kan lede til arrytmi. Der kræves en større randomiseret, multicenter undersøgelse så resultaterne kan bekræftes. KILDE (We conclude that serum TSH concentration has a role in ventricular inhomogeneity and, therefore, that subclinical hypothyroidism may predispose to ventricular arrhythmias. A large-scale, multicenter, randomized trial should be undertaken to address the benefit-to-risk ratio of levothyroxine treatment on cardiac inhomogeneity in patients with subclinical hypothyroidism.)
 3. Dette studie fokuserer på leptin, og hvordan det reagerer på behandling med levothyroxin. Leptin er øget hos postmenopausale kvinder både med subklinisk og for lavt stofskifte. Ved behandling med levothyroxin falder leptin uden at påvirke BMI. For lavt stofskifte hos kvinder påvirker enten leptinudskillelse eller -nedbrydning, og effekten er mere udtalt host post menopausale kvinder end hos premenopausale kvinder. KILDE
 4. En gruppe forskere undersøger sammenhængen mellem lipoprotein(A) og stofskiftehormoneubalancer (TSH). De konkluderer, at de ikke kan finde sammenhænge mellem TSH og lipoprotein(A) niveauer, dette på trods af positive effekter af levothyroxin især hos patienter med initialt højt  lipoprotein(A) og med en særlig underform af lipoprotein (A) (low molecular weight).  KILDE – Lipoprotein(A) er en betydende markør for iskæmisk hjertesygdom.
 5. En anden gruppe forskere undersøgte nogle specifikke lipider og leverens omsætning af triglycerider. Kvinder med subklininsk for lavt stofskifte har højere niveauer af rest-lignende lipider(RLP-C) end sammenlignelige kontroller. Efter behandling med levothyroxin falder niveauet signifikant. Man ser en øget leverlipase aktivitet efter behandling med levothyroxin og dette kan fortolkes som en mulig forklaring på faldet i rest-lignende lipider (RLP-C). KILDE

 

Biokemiske markører og behandling med L-T4 (3)

kolesterol

Ito Mitsuru og resten af hans forskerhold undersøgte også ændringerne i de behandledes patienters kolesterol. På langt de fleste parametre fandt de ingen ændringer.

Den eneste signifikante ændring fandt de i LDL-C i gruppen med normalt TSH. Så også her kan man sige, at tallene indikerer, at det vil være en god ide at supprimere TSH mildt for at sikre kolesterolværdier, som patienterne havde det inden operationen. I det hele taget lader det til at være en god ide at følge kolesterol, idet det er et objektivt mål for ændringer, der kan medføre helbredsproblemer på længere sigt. Kilde

Biokemiske markører og behandling med L-T4 (1)

Biokemiske markører og behandling med L-T4 (2)

Biokemiske markører og behandling med L-T4 (4)

Interview med lægen bag banebrydende studie – Antonio C. Bianco

Det er forløsende ord som bliver skrevet i dagens udgave af Science Daily. Efter offentliggørelsen af artiklen:

Sarah J. Peterson, Elizabeth A. McAninch, Antonio C. Bianco. Is a Normal TSH Synonymous with “Euthyroidism” in Levothyroxine Monotherapy? The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2016; jc.2016-2660 DOI: 10.1210/jc.2016-2660

kommer der yderligere præciseringer af studiets resultater:

 • Ny forskning giver disse patienter – som ofte føler sig overladt til sig selv og glemt – bevis for at deres vedvarende symptomer ikke kun eksisterer i deres hoveder.
 • Mens målet for den medicinske behandling er, at få patienten til at føle sig rask, så ser man, at symptomer alene, ikke anvendes til at vurdere om behandlingen er tilstrækkelig.
  Det bruger lægerne i dag TSH til.
  Med andre ord, så justeres dosis af levothyroxin (T4) efter TSH niveau, og ikke efter om patienten føler sig velbehandlet.
 • Der er behov for langt bedre behandling af for lavt stofskifte.
 • Indtil der er bedre behandlingsmuligheder opfordrer han læger til at ændre deres information om behandlingen af for lavt stofskifte til deres patienter. Lægen bør fortælle deres stofskiftepatienter at:
  • jeg vil normalisere dit TSH, men
   • du vil fremover have en højere risiko for at tage på
   • opleve depression
   • 0g træthed.
   • Det vil også være sandsynligt, at dit kolesterol vil øges.
   • Denne samtale er særlig vigtig for patienter, der overvejer kirurgisk at få fjernet skjoldbruskkirtlen.

Følgende citat er nærmest ikke til at oversætte uden, at forvrænge dets betydning i beskrivelsen af forholdet mellem patient og læge:

Because he and his colleagues specialize in thyroid disorders, Bianco tends to see a lot of these patients. “What they’re looking for is someone to believe what they’re saying,” he said. “When I say, ‘I understand and I believe you,’ many of my patients start crying. These patients have been suffering and physicians have been dismissing them.”

Forsøg på oversættelse: (Idet han og hans kollegaer er uddannet i behandling af stofskiftesygdomme, er det forståeligt at Bianco får henvist mange patienter med for lavt stofskifte. “Det, de (patienterne) leder efter, er nogen, der tror på, hvad de siger,” siger han. “Når jeg siger, “Jeg forstår og tror på dig” begynder mange af patienterne at græde. Disse patienter har lidt og læger har afskrevet dem.”)

Link til KILDE

 

Årsmøde ATA 2011: Forelæsning 7 om kolesterol

Det er kendt at kolesterol stiger hos personer med for lavt stofskifte. Det er de farlige fedtstoffer (LDL) der stiger, og på længere sigt kan denne forøgelse føre til åreforkalkning og hjerteproblemer. En gruppe forskere undersøgte virkningen af T2 og T3 på kolesterol hos mus. Det viste sig, at når både T2 og T3 blev givet til musene faldt LDL. Det gode kolesterol HDL blev ikke påvirket. Det, der er er det særligt interessant ved dette studie, er at man fandt ud af, at LDL bliver reguleret på en speciel måde, der vil betyde at man kan finde en behandling, som kan gives til personer med for højt kolesterol.

Ren T4 (levothyroxin) behandling og risiko for sygdom

En gruppe forskere fra Skotland har gennemgået lægejournaler for mere end 17.000 personer, der er i behandling med T4. De har set på data fra 1993 til 2001.

Personerne blev delt op i tre grupper:

 1. Undertrykt TSH ≤ 0.03 mU/liter
 2. Lavt TSH 0.04–0.4 mU/liter til normalt TSH 0.4–4.0 mU/liter
 3. Forhøjet  TSH >4.0 mU/liter

Personerne i gruppe 1 og 3 havde en højere risiko for at få hjerte-karsygdom, forstyrret hjerterytme og frakturer, mens man for de personer, der havde et TSH som nævnt i punkt 2, ikke fandt en øget risiko.
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism Vol. 95, No. 1 186-193

Stofskiftesygdom – påvirkning af hjerte, kredsløb og kolesterol

Hjertet er et vigtigt mål for stofskiftehormoner.

For højt stofskifte resulterer i:
Forhøjet hvilepuls
Øget venstre ventrikel kontraktilitet (sammentrækningskraft)
Øget kardielt output
Nedsat systemisk karmodstand

Hvilket resulterer i NEDSAT diastolisk og ØGET systolisk blodtryk.
Kolesterol er reduceret.
Patienten er i risikogruppe for arytmi og især atrieflimren.

For lavt stofskifte resulterer i:
Nedsat hvilepuls
Forringet ventrikel kontraktilitet og diastolisk funktion
Nedsat kardielt output
Øget systemisk karmodstand
Hvilket resulterer i et højere diastolisk blodtryk.

Serum kolesterol øges og patienten er i risikogruppe for udvikling af åreforkalkning og problemer med hjertets kransårer.

Ændringerne opstået som følge af både for højt og for lavt stofskifte er reversible når stofskiftehormonerne er normaliseret.

Lipidmetabolisme og stofskiftesygdom

Jeg er faldet over et interessant resume fra en videnskabelig artikel:

Metabolic effects of thyroid hormone derivatives.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18279024

Konklusionerne i artiklen er at alle de 4 forskellige thyroidea hormoner har en stor betydning for omsætningen af fedtstofferne i vores krop. Det er velkendt at man med for lavt stofskifte også kan få for højt kolesterol. Dette kan give endnu et bidrag til debatten om en behandling med syntetisk T4 alene evt. i kombination med syntetisk T3 overhovedet er god nok. Måske kunne det være vigtigt at få lægerne til at indse at der mangler vigtige hormoner ( ex. T2) for at få kroppen til at fungere bedre end på T4/T3 behandling (T2 indgår blandt andet i omdannelsesprocesserne af T4 til T3). Indtil man har fundet ud af at syntetisere en komplet behandling af for lavt stofskifte burde man give patienterne støtte og vejledning i at blive behandlet med naturligt thyroideahormon (ERFA eller Armour eller nogle af de efterhånden mange naturlige produkter fremstillet ud fra griseskjoldbruskkirtler og som indeholder hele spektret af thyroideahormoner).