Tag-arkiv: graviditet

Graviditet, antistoffer og levothyroxin

Peroxidase antistoffer (TPO) indebærer en øget risiko abort og for tidlig fødsel selv når kvinden er euthyroid (har ellers normale stofskifteværdier). Mindre studier antyder levothyroxin skulle reducere risikoen for abort og for tidlig fødsel.
Forskerne bag forsøget konkluderer at levothyroxin ikke øger muligheden for levendefødte i den behandlede gruppe, sammenlignet med personer på placebo. (ref. 1)

  1. Levothyroxine in Women with Thyroid Peroxidase Antibodies before Conception. Rima K. Dhillon-Smith, M.B., Ch.B., Ph.D., Lee J. Middleton, M.Sc., Kirandeep K. Sunner, M.Sc., Versha Cheed, M.Sc., Krys Baker, Samantha Farrell-Carver, Ruth Bender-Atik, B.A., Rina Agrawal, M.B., B.S., Ph.D., Kalsang Bhatia, M.B., B.S., Edmond Edi-Osagie, M.B., B.S., M.D., Tarek Ghobara, M.B., Ch.B., Pratima Gupta, M.D., Davor Jurkovic, M.D., Ph.D., Yacoub Khalaf, M.B., Ch.B., M.D., Marjory MacLean, M.B., Ch.B., M.D., Christopher McCabe, Ph.D., Khashia Mulbagal, M.B., B.S., Natalie Nunes, M.B., B.S., M.D., Caroline Overton, M.D., Siobhan Quenby, M.D., Raj Rai, M.D., Nick Raine-Fenning, M.B., Ch.B., Ph.D., Lynne Robinson, M.B., Ch.B., M.D., Jackie Ross, M.B., B.S., Andrew Sizer, M.D., Ph.D., Rachel Small, B.Sc., F.R.C.O.G., Alex Tan, M.B., Ch.B., Martyn Underwood, M.B., Ch.B., Mark D. Kilby, D.Sc., M.D., Kristien Boelaert, M.D., Ph.D., Jane Daniels, Ph.D., Shakila Thangaratinam, Ph.D., Shiao Y. Chan, M.B., Ch.B., Ph.D., and Arri Coomarasamy, M.B., Ch.B., M.D. et al. March 23, 2019 DOI: 10.1056/NEJMoa1812537

De situationsafhængige stofskiftetal

Et nyt dansk studie understøtter den antagelse, at under graviditet kan man ikke umiddelbart anvende referenceværdierne, der gælder for normalbefolkningen. Forskernes resultater stammer fra undersøgelser af TSH og fT4 blandt godt 10.000 raske, gravide kvinder i perioden fra 2011 til 2015. Tidligt i graviditeten stiger TSH for senere at falde og blive lavere. Forskerne slår fast at blot ukritisk at anvende referenceværdierne under graviditet vil være for unuanceret. (Ref.1)

Et mere teoretisk studie af Chatzitomaris et al. fra 2017 har en mere teoretisk tilgang til dette emne, man beskriver at der bl.a. under graviditet foregår en tilpasning til den nye situation kroppen er blevet sat i. (Ref. 2)

Desuden ved man også at hos ældre personer ændrer TSH sig også, selv om man på nuværende tidspunkt ikke helt er klar over baggrunden. (Ref. 3)

Alle disse faktorer er medvirkende til at referenceværdier i fremtiden skal tilpasses langt mere specifikt til alder og situationer (sport, graviditet og sygdom), da de kan have en meget stor indflydelse på den individuelles stofskiftemåling. Desuden kan denne viden være med til at individualisere behandlingen af stofskiftepatienten.

  1. Ms. Stine Linding Andersen, Dr. Stig Andersen, Dr. Allan Carlé, Mr. Peter Astrup Christensen, Prof. Aase Handberg, Dr. Jesper Karmisholt, Ms. Louise Knøsgaard, Prof. Søren Risom Kristensen, Dr. Inge Bülow Pedersen, and Prof. Peter Vestergaard.Thyroid.http://doi.org/10.1089/thy.2018.0628
  2. Chatzitomaris A, Hoermann R, Midgley JE, Hering S, Urban A, Dietrich B, Abood A, Klein HH and Dietrich JW (2017) Thyroid. Allostasis–Adaptive Responses of Thyrotropic Feedback Control to Conditions of Strain, Stress, and Developmental Programming. Front. Endocrinol. 8:163. doi: 10.3389/fendo.2017.00163.
  3. Hypothyroidism in the older population. Owain Leng and Salman Razvi Thyroid Research 2019 12:2 https://doi.org/10.1186/s13044-019-0063-3 ©  The Author(s). 2019