SPINA-Thyr. Installation og brug.

Hent installationsfilerne her

Vælg det computersystem du anvender Windows eller Mac eller Linux. En af de tre øverste.

Når programmet kører ser forsiden sådan ud:

Det er muligt at indsætte værdier for TSH, fT3 eller T3 og fT4 eller T4

Valgmuligheder for fT3 eller T3 værdier

Hvilken værdi har du fT3 eller T3
Hvilke måleenheder er anvendt ved stofskiftetallet?

Det samme gælder for fT4 eller T4

Vælg fT4 eller T4
Vælg måleenhederne
Her skal du vælge din behandling. Vær opmærksom på, at det er begrænset, hvad modellen kan anvendes til, når du både er i behandling med L-T4 og L-T3.
(recombinant human TSH (rhTSH) er en specialistbehandling.)

Et tilfældigt resultat kunne se ud på denne måde:

Referenceværdierne findes ved at holde musen over tallene (Vent et øjeblik, så kommer de frem):

Så GD ligger over referenceområdet, sGD ligger over referenceområdet og TTSI ligger under referenceområdet. Her skal lægen med ind over for at finde en forklaring.

Af interesse umiddelbart er GD idet denne værdi fortæller om deiodinaseaktiviteten (sum activity of peripheral deiodinases (SPINA-GD), meget præcis og videnskabelig beskrivelse her og anvendt i bl.a. denne artikel. Desuden er TSHI interessant når værdierne ligger uden for referenceområdet, da der så kan være et problem med hypofysen. Men dette må være op til lægen at gå videre ad den vej. GT fortæller om skjoldbruskkirtlens evne til at udskille stofskiftehormoner – kan ikke beregnes når der gives stofskiftemedicin.

Ny reference til hentning af installationsfiler og reference:
Dietrich, J W. SPINA Thyr (Version 4.1.0 (Bonfire)). RRID:SCR_014352. 2019. doi: 10.5281/zenodo.3596049 https://doi.org/10.5281/zenodo.3596049

2 thoughts on “SPINA-Thyr. Installation og brug.

  1. Så det dur kun til mennesker, der ikke er i stofskiftebehandling, altså til raske individer. Hvordan er det til hjælp? Er det fordi man kan aflæse, hvordan konerteringsevnen er, at dette system er godt?

  2. Programmet kan bruges når du får L-T4 behandling, men ikke kombinationsbehandling. Konverteringsevnen og som en sjældenhed er TSH indexet måske tegn på at hypofysen har et problem. Det skal absolut bruges i samarbejdet med lægen – så resultatet bliver fortolket korrekt.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.