Skotske undersøgelser af væksten i antallet af voksne og unge med stofskiftesygdom

I forbindelse med en stor befolkningsundersøgelse i Skotland er der udkommet mindst 2 undersøgelser, der fortæller om væksten i antallet af personer med for lavt stofskifte.

Den ene undersøgelser beskæftiger sig med gruppen af voksne og den viser en signifikant vækst i antallet af personer – både blandt kvinder og mænd med for lavt stofskifte i perioden fra 1994 til 2001. Link til kilde

Den anden undersøgelse ser på væksten i antallet af børn og unge med for lavt stofskifte. Konklusionen på denne undersøgelse er, at der er langt flere børn og unge, der har for lavt stofskifte i forhold til, hvad man forventede. Forskerne antyder, at disse tal er en understregning af en generel vækst i autoimmun sygdom blandt børn og unge. Link til kilde

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.