Patienter med myksødem foretrækker T4+T3-kombinationsbehandling

En ny dansk undersøgelse fremsætter denne interessante konklusion. Studiet der er bygget op som et krydsover studie bruger patienterne i to grupper som egenkontrol. Det vil sige at begge grupper får både monoterapi og kombinationsbehandling. Resultaterne mellem de to behandlingsforløb sammenlignes til slut.

I syv af 11 scoringer på livskvalitet og depression sås der en positiv effekt ved kombinationsbehandling. 49% af patienterne foretrak kombinationsbehandling, og 15% foretrak monoterapi (p = 0,002).”(1)

I Ugeskrift for Læger (nr. 39) – kommenterer en overlæge følgende: “Den velgennemførte undersøgelse foretaget af Nygaard et al. viser imidlertid, at behandlingsresponset er variabelt, sandsynligvis relateret til visse genotyper, og indikerer, at et fåtal kan have brug for kombinationsbehandlingen.”

Det må vel snart gå op for flere læger i dette land, at der er nogle meningsdannende læger der klamrere sig til monoterapi – med den konsekvens at mange patienters velbefindende er væsentligt forringet.

Hvem ved, hvad der er godt for patienten?

Lægen og hans laboratoriestandardsvar eller patienten der må leve med konsekvenserne af en middelmådig behandling?

1. Nygaard B, Jensen EW, Kvetny J et al. Effect of combination therapy with thyroxine (T4) and 3,5,3′-triiodothyronine versus T4 mono therapy in patients with hypothyroidism, a double blind, randomised cross-over study. Eur J Endocrinol 2009;DOI:10.1530/EJE-09-0542.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.