Myo-inositol, selen og subklinisk for lavt stofskifte

Spændende nyt studie (Ref. 1) viser der kan være gavn af at give myo-inositol og selen til personer med subklinisk for lavt stofskifte med og uden autoimmunitet. Forfatterne til studiet anbefaler at deres eksperiment gentages i et større studie.

Forskerne konkluderer bl.a. at ved at give myo-inositol og selen bevarer personen deres euthyroide status, udsving i TSH stabiliseres så værdierne bringes ned på et fysiologisk niveau og deres livskvalitet forbedres.

 1. Payer J, Jackuliak P, Kužma M, Džupon M and Vaňuga P (2022) Supplementation with myo-inositol and Selenium improves the clinical conditions and biochemical features of women with or at risk for subclinical hypothyroidism. Front. Endocrinol. 13:1067029. doi: 10.3389/fendo.2022.1067029

Overbehandling – et kontroversielt tema i behandlingen af for lavt stofskifte

Igennem årene er det blevet vist at op mod en tredjedel af de patienter, der behandles for for lavt stofskifte i princippet ikke har brug deres levothyroxin.

I en foreløbig opgørelse af en undersøgelse fra Canada tyder det på at det stadig gør sig gældende. Halvdelen af deltagerne stoppede deres medicin og den anden halvdel fortsatte. Hvad der måske kan blive interessant at undersøge nærmere er at i den gruppe der stoppede med at tage deres medicin så forskerne at der ikke var forskel i livskvalitetsmålingerne – måske var der endog en tendens til at gruppen der var stoppet med at få aktiv behandling havde det lidt bedre.

Dette kan være med til at understrege, at det er vigtigt at være meget sikker på, at man rent faktisk har for lavt stofskifte inden man bliver sat i behandling.

Kilde: https://www.medscape.com/viewarticle/982905

Der er god information at hente ved at måle T3

Antonio Bianco’s gruppe har igen udgivet et interessant review hvor de ser på sammenhængen mellem T3 i blodbanen og i vævene. Generelt kan man regne med at T3 i blodbanen præcist kan forusige vævsniveauet af T3, når man ser bort fra hjernen og hypofysen.

Forskerne konkluderer: Når vi ved at T3 i blodbanen hos patienter på LT-4 ikke kommer på niveau, giver det anledning til at tro at TH (stofskiftehormon) signaler hos disse patienter (i de fleste væv) ikke kommer helt på niveau, da de ikke bliver normaliseret. Læger bør overveje den potentielle anvendelighed af at måle T3 med henblik på at vurdere hvor effektiv LT-4 behandlingen er.

 1. Salas-Lucia F and Bianco AC (2022) T3 levels and thyroid hormone signaling. Front. Endocrinol. 13:1044691. doi: 10.3389/fendo.2022.1044691

En vigtig bog

Bog modtaget som anmeldereksemplar.

Jeg har haft lejlighed til at læse Antonio Bianco’s bog: Rethinking Hypothyroidism. Why Treatment Must Change and What Patients Can Do. Antonio C. Bianco, MD

Bogen understreger, at der er 10 – 20% af patienter behandlet med L-T4, som oplever vedvarende symptomer. Det er nok det mest opløftende budskab længe.

De vedvarende symptomer skal forfølges, andre sygdomme skal udelukkes (der er et grundigt afsnit i bogen der gennemgår mange af dem), og det er vigtigt at undersøge om patienten har for lavt stofskifte (!) En del patienter (~1/3) er blevet sat i behandling for for lavt stofskifte uden at have for lavt stofskifte. Herefter kan kombinationsbehandling afprøves. Den vil hjælpe omkring halvdelen af de patienter, der har vedvarende symptomer på for lavt stofskifte.

Der ud over er der gennemgange af vigtige kliniske studier, der dokumenterer at monoterapi med L-T4 ikke er i stand til at genskabe kolesterolniveauer, energiforbruget (metabolic rate) og nødvendige T3 niveauer også i hjernen.

Ud over dette er der vigtig gennemgang af den indflydelse medicinalindustrien og de etablerede guidelines har haft på udviklingen af behandlingen af for lavt stofskifte. Det er trist læsning. (Der savnes totalt den intensive konkurrence, som f.eks har udspillet sig mellem medicinalvirksomhederne på diabetesområdet.)

Bogen gennemgår den intensive forskning, der foregår på deiodinase området og som ifølge forfatteren kan være en af de medvirkende årsager til vedvarende symptomer hos patienter med for lavt stofskifte og genfejl.

Det mest opløftende i bogen er gennemgangen af de målrettede forsøg der udføres rundt i verden for at løse det problem der har fulgt L-T3 – den korte halveringstid og deraf følgende bivirkninger. Der arbejdes målrettet på at udvikle en formulering af L-T3 med en længere halveringstid og det tegner lovende på nuværende tidspunkt. Der ud over forskes der i stoffer der virker som T3, men som ikke indeholder jod. Hvad der er særligt interessant ved denne fremgangsmåde er at den kan målrettes til kun at virke i f.eks hjernen. Endelig er der forskning i gang som kan lede til reetablering af skjoldbruskkirtlen – mange forsøger med stamceller og der er forsøg der lykkes, så på et tidspunkt kan det også være en løsning for de personer, der stadig kæmper med vedvarende symptomer på for lavt stofskifte.

Alle disse forsøg peger på et reelt ønske om at løse problemet i stedet for blot at mistro patienten.

Dette leder til et af de initiativer forfatteren har været med til at sætte i gang, en gennemgang af de symptomer patienter med vedvarende symptomer videregav i forbindelse med en online undersøgelse i 2020:

 • Træthed
 • Føle sig søvnig
 • Forvirret mentalt
 • Problemer med at fokusere

Dette var de vigtigste symptomer patienterne fremførte.

Det gav anledning til en teori om hjernetåge og sammenhængen til træthed:

 • Vi er opmærksomme
 • Der er konstant konkurrende stimuli, derfor er vi nødt til hele tiden at kontrollere dem en ad gangen.
 • Dette tærer på vores fokuserede opmærksomhed
 • Vi bliver trætte

Undersøgelsen gav følgende svar på, hvad der kunne være med til at få patienten til at få det bedre (når alle andre muligheder var prøvet):

 • ~ 50% ændrede på deres adfærd:
  • hvile/bevægelse
  • ordentlig mad
  • reducere stress på arbejdet
 • ~ 15% ændrede på deres dosis af L-T4
 • ~ 10% fik L-T3 eller Thyroid

Bogen er vigtig fordi den bygger på solid dokumentation og understreger at det er nødvendigt at lytte aktivt til patienten og anerkende deres symptomer.

Tag bogen med til din læge, og lad ham læse den (evt. beholde den!). Den er et godt udgangspunkt for en fornyet gennemgang af din sygehistorie.

Patientcentreret behandling

En gruppe danske endokrinologer har udgivet en meget lovende artikel om patientcentreret behandling af stofskiftesygdom. (Ref. 1)

I det afsluttende afsnit foreslår forfatterne at PROs (Patient-reported outcomes) anvendes i praksis, når studier og undersøgelser har dokumenteret den optimale anvendelse og ved at evaluere dens påvirkning på kerne patientcentrerede resultater såvel som behandlingssystemets præstationer. Jævnlig vurdering af livskvalitet giver mulighed for at monitorere behandlingens effekt på de for patienten mest meningsfulde resultater og være med til at forme patientcentreret behandling.

 1. Cramon PK, Bjorner JB, Groenvold M, Boesen VB, Bonnema SJ, Hegedüs L, Feldt-Rasmussen U, Rasmussen ÅK and Watt T (2022) Implementation of thyroid-related patient-reported outcomes in routine clinical practice. Front. Endocrinol. 13:1000682. doi: 10.3389/fendo.2022.1000682

Social skævhed – kombinationsbehandling

Et nyt dansk studie (ref.1) ser på hvem i Danmark, der får kombinationsbehandling. De bedre uddannede er i overtal.

Det fastslås at 3% er i kombinationsbehandling – det viser hvor konservativt kombinationsbehandling anvendes i Danmark.

Studiet burde lede til en undersøgelse af, hvor mange af de resterende 7 – 17 % med vedvarende symptomer på for lavt stofskifte kunne få et bedre liv?

 1. a Cour, J. L., Møllehave, L. T., Medici, B. R., Jensen, C. Z., Bjerregaard, A. A., & Nygaard, B. (2022). Socioeconomic influences treatment with liothyronine and desiccated thyroid extract in Denmark, European Thyroid Journal (published online ahead of print 2022), ETJ-22-0149. Retrieved Oct 1, 2022, from https://etj.bioscientifica.com/view/journals/etj/aop/etj-22-0149/etj-22-0149.xml

Tirosint – kapsler

Et nyt studie af Tirosint (Ref. 1) viser at:

 • tirosint behandlingen medførte en lavere dosis sammenlignet med LT4 tabletbehandling
 • at jo højere mavesyre pH var jo højere blev behovet for LT4, kurven for tirosint var væsentligt lavere

Konklusionen er at Tirosint kan være førstevalgspræparat hos den gruppe af patienter der har behov for en bedre optagelsesprofil og for hurtigere indstilling på det endelige TSH niveau.

 1. Virili C, Capriello S, Stramazzo I, Brusca N, Santaguida MG, Gargano L, Bagaglini MF, Bruno G, Severi C and Centanni M (2022) Daily requirement of softgel thyroxine is independent from gastric juice pH. Front. Endocrinol. 13:1002583. doi: 10.3389/fendo.2022.1002583

Te – påvirker optagelsen af L-T4 negativt.

Et lille studie fra Taiwan (Ref. 1) undersøgte effekten af kaffe-, te og kaffe- og teindtagelse. Resultatet peger på at optagelsen af L-T4 påvirkes negativt. Det er vigtigt at holde sig for øje, når man tager sin stofskiftemedicin.

 1. Lai Y-W and Huang S-M (2022) Tea consumption affects the absorption of levothyroxine. Front. Endocrinol. 13:943775. doi: 10.3389/fendo.2022.943775

Godt nyt om kombinationsbehandling

En gruppe forskere har undersøgt behandlingen og livskvalitet hos patienter der har fået bortopereret deres skjoldbruskkirtel. (Ref. 1) De delte gruppen op i 2 en gruppe der fik kombinationsbehandling (LT4/LT3) og en gruppe der i stedet for LT3 fik placebo.

På flere områder var der signifikant forskel til fordel for gruppen der fik kombinationsbehandling. Et vigtigt fund i studiet: Det er nødvendigt at foretage hyppigere dosisjusteringer i gruppen der fik kombinationsbehandling for at undgå overdosering.

 1. Combined levothyroxine/liothyronine therapy improves quality of life in hypothyroid thyroidectomized patients Corleto R.1, 2, Boselli G.1, 2, Margiotta G.1, 2, Monzani M. L.1, 2, Craparo A.1, 2, Locaso M.1, 2, Sperduti S.1, 3, Roy N1, Simoni M.1, 2, 3, Rochira V.1, 2, Santi D.1, 2 & Brigante G.1, 2. Endocrine Abstracts (2022) 83 TO3 | DOI: 10.1530/endoabs.83.TO3