Stofskiftesygdom og ferierejser

To polske læger har skrevet en artikel om hvad det er vigtigt at tage i betragtning når man som stofskiftepatient skal ud og rejse. (Ref. 1)

Artiklen er værd at læse (den er på engelsk), men jeg har trukket nogle af hovedpunkterne frem her:

Stofskiftesygdom bør ikke forhindre nogen i at rejse.

Personer med stofskiftesygdom kan trygt rejse, når blot de træffer deres forholdsregler. Når rejsemålet vælges, er det vigtigt at tage hensyn til hvilken type stofskiftesygdom man lider af. Man skal vide at klimaet spiller en væsentlig rolle og har man for højt stofskifte kan man opleve at man sveder meget og ligefrem er overfølsom overfor varme, modsat er det med for lavt stofskifte, her kan man opleve, at man er meget følsom for kulde.

Rejsemålets luftfugtighed og højde over havet kan også være faktorer, der kan påvirke negativt.

Det er vigtigt meget grundigt, at undersøge hvad, og hvor meget rejseforsikringen dækker på rejsemålet. Det sidste man har brug for er overraskelser, der kunne have været undgået.

Nogle rejsemål kræver eller det anbefales at man får vaccinationer for forskellige sygdomme det kan den praktiserende læge være behjælpelig med.

Medicin skal altid opbevares i håndbagaen – det ses desværre at kufferter først senere (og nogle gange slet ikke) kommer frem til destinationen.

Hvordan skal I rejse? Der er en række forholdsregler det er værd at tage især nå man er på flyrejse. Man bør tale med sin læge om der er særlige forholdsregler man skal tage når man rejser med fly. Generelt om flyrejser kan man fremhæve at luftfugtigheden er lav derfor er det en god ide at have adgang til væske uden alkohol ligesom det er godt at anvede fugtighedscreme når ens hud har tendens til at tørre ud. Et godt råd til alle flypassagerer er at rejse sig og så rundt mindst en gang i timen for at undgå blodpropper. Lider du eventuelt af åndedrætsbesvær kan det være en ide at undersøge om det er nødvendigt med ekstra ilt-forsyning

Vi har efterhånden lært at når mange mennesker er sammen på et lille områder så er det nødvendigt med ekatra forholdsregler så infektioner kan undgås: Håndhygiejne, afstand i det omfang det er muligt og mundbind.

Har man valgt at rejse med skib – kort eller langt – er det en god ide at tale med lægen, om det er muligt/nødvendigt at få medicin mod søsyge.

En sund livsstil under rejsen er nødvendig:

 • Undgå stress
 • Regelmæssig søvn
 • Sund og afbalanceret kost.

Jo bedre man planlægger desto færre ubehagelige overraskelser kommer man ud for, så vær i god tid til fly, tog eller færge. Sørg for at alle bookninger til hotel/campingpladser/værelser er i orden og kan dokumenteres. Sidst men ikke mindst sørg for at bestille mad og spis på steder I er trygge ved. For patienter med skjoldbruskkirtelkræft gælder desuden, at de skal tilpasse rejseplanen i forhold til deres tilstand og velbefindende.

Så som patient med stofskiftesygdom er det muligt at rejse, når blot man følger disse enkle regler – desuden skal man selv være forberedt på alle ubehagelige eventualiteter og have sikret sig bedst muligt mod overraskelser. På den måde kan man bedre læne sig tilbage, slappe af og nyde turen.

 1. Travelers with thyroid disorders. Wiktoria Stańska, Krzysztof Korzeniewski, DOI: 10.5603/IMH.2021.0053 · Pubmed: 35146739

Brystkræft og supprimerende L-T4 behandling

Det ser ifølge en undersøgelse (Ref. 1) ikke ud til at der er en større risiko for at udvikle brystkræft når man er i behandling med L-T4 i doser der undertrykkker TSH. Behandlingen bruges til at reducere risikoen for at kræft i skjoldbruskkirtlen skal forværres efter operation.

 1. Thyrotropin suppression therapy using levothyroxine does not negatively affect breast cancer prognosis. XianghongHe, MiaochunZhong, QianZhang, NijiatiAierken, LingfeiCui, ZhaominXing, KefengLei https://doi.org/10.1016/j.ctarc.2022.100525

Hvilken læge foretrækker du

(at være)

I debatten om medicinsk kompenseret for lavt stofskifte, står den gruppe patienter, der har vedvarende symptomer, med et problem.

Der er to muligheder:

udforskendeligeglad

Jeg har prøvet at illustrere det med modeller baseret på data fra NHANES 2011-2012. De grønne områder illustrerer lægens målområde for patienten. På modellen til venstre leder lægen efter en meget specifik TSH værdi (individualiseret behandling), i modellen til højre er lægen interesseret i om TSH ligger i referenceintervallet. Figuren til venstre illustrerer ganske godt, hvor mange valgmuligheder, der er for at finde det rette TSH interval, hvor patienten føler sig velbehandlet.

Dette forhold kan også vises endnu tydeligere, når x-aksen i modellen gøres logaritmisk:

Det grønne område er referenceintervallet, gul og lilla er subklinisk for lavt/for højt stofskifte og rød er for lavt stofskifte. Igen står det klart at vores TSH er individuelt og at vi har det bedst i netop vores egen snævre gruppe. Jeg vender tilbage med data, der viser, hvor individuelle vores stofskifteværdier egentlig er.

Her indsætter jeg to tabeller med yderligere information om hvilke stofskiftetal, der er blevet foretaget i denne undersøgelse (1 er mænd, 2 er kvinder):

 1. Link til NHANES data på de amerikanske sundhedsmyndigheders hjemmeside: https://wwwn.cdc.gov/Nchs/Nhanes/Search/DataPage.aspx?Component=Laboratory&Cycle=2011-2012

Velbehandlet for lavt stofskifte?

Et dansk studie (Ref. 1) har evalueret behandlingskvaliteten ved for lavt stofskifte hos 113 patienter fulgt i 10 år. Det var målet med studiet at finde faktorer der havde indflydelse på behandlingen.

Forskerne undersøgte to forhold dels hvor længe det tog for patienten at nå et TSH niveau mellem 0.2 og 10 mU/L (Klinisk acceptabelt) og biokemisk normalisering, hvor TSH lå mellem 0.2-5.0 mU/L.

Faktorer, der havde indflydelse på, hvor længe det tog patienten at nå disse niveauer, blev undersøgt. Ca to tredjedele af patienterne var euthyroide efter 10 års behandling. Alder, rygning, TSH da diagnosen blev stillet og BMI, var de faktorer lægerne kunne sætte i relation til, hvor længe det tog patienterne at blive euthyroide.

En betragtelig del ( ~ en tredjedel) forblev utilstrækkeligt behandlet.

Forskerne slår fast, at ved behandling af for lavt stofskifte, bør man som læge være særligt opmærksom på netop de patienter, der aldrig eller sent i behandlingsforløbet bliver biokemisk normaliseret (bliver euthyroide).

 1. Lindgård Nielsen, J., Karmisholt, J., Bülow Pedersen, I., & Carlé, . A. (2022). Prevalence and predictors of adequate treatment of overt hypothyroidism – a population-based study. EXCLI Journal, 21, 104-116. https://doi.org/10.17179/excli2021-4291

Corona og regulering af stofskiftemedicin

Et japansk studie viser, at når personen med for lavt stofskifte får udsat sit kontrolbesøg med mere end 30 dage, ses en stigning i TSH værdierne. (Ref. 1)

Det er nødvendigt at patient og læge ses til de aftalte konsultationer, fordi TSH ellers risikerer at ændre sig.

 1. Kosuke Inoue, Jaeduk Yoshimura Noh, Ai Yoshihara, Natsuko Watanabe, Masako Matsumoto, Miho Fukushita, Nami Suzuki, Ayako Hoshiyama, Takako Mitsumatsu, Ai Suzuki, Aya Kinoshita, Kentaro Mikura, Ran Yoshimura, Kiminori Sugino, Koichi Ito, Delayed Follow-up Visits and Thyrotropin Among Patients With Levothyroxine During the COVID-19 Pandemic, Journal of the Endocrine Society, Volume 6, Issue 1, January 2022, bvab181, https://doi.org/10.1210/jendso/bvab181

Gode nyheder

Den amerikanske gruppe af læger, ledet af A.C. Bianco, har netop udgivet en artikel om deres projekt med at få registreret L-T3 med forlænget halveringstid. Resultaterne af testen i raske forsøgspersoner viser, at tabletten har en langt bedre profil end både placebo og almindelig L-T3. At der er håb om en tablet med L-T3 kan dække T3 behovet i et døgn uden peak koncentrationer, der giver bivirkninger (som den gængse L-T3 medicin giver).

Det må siges at være gode nyheder.

 1. Alexandra M. Dumitrescu, Erin C. Hanlon, Marilyn Arosemena, Olga Duchon, Matthew Ettleson, Mihai Giurcanu, and Antonio C. Bianco.Thyroid.ahead of print http://doi.org/10.1089/thy.2021.0304

Læger, der behandler for lavt stofskifte med levothyroxin, skal følge deres patienter tæt.

En undersøgelse fra Schweiz har undersøgt hvilke produkter, der hyppigst udskrives i en bestemt region. De havde særligt fokus på medicin, der blev givet kronisk. Desuden var det deres intention at undersøge, hvordan levothyroxin blev anvendt.

Der er ikke meget nyt i undersøgelsen, men IGEN understreges det, at nogle læger behandler subklinisk for lavt stofskifte, og at der er nogle patienter, der er overbehandlet, og andre der er underbehandlet. Tre forhold der ikke umiddelbart er anbefalelsesværdige. Der er risici for forskellige bivirkninger.

Konklusionen er da også helt klar at lægerne skal være (mere) omhyggelige med igangsættelse og opfølgning af behandling af for lavt stofskifte.

Dette er selvfølgelig en øm tå i diskussionen om behandling af for lavt stofskifte, men diskussionen er nødvendig og vigtig fordi det i den sidste ende handler om din livskvalitet. Det er særligt vigtigt ikke at blive sat i behandling med levothyroxin, når diagnosen er subklinisk for lavt stofskifte dvs. igangsættelse af behandlingen når TSH ligger under 10. Det er nødvendigt at lægen også i denne fase udreder patienten grundigt (stiller den korrekte diagnose) fordi der er visse tilstande, der med fordel kan behandles – hvilket gør udredningen vanskelig og kræver en omhyggelig læge. Det viser sig desuden, at er man først sat i behandling med levothyroxin, betyder det oftest at behandlingen er livslang.

 1. Janett-Pellegri C, Wildisen L, Feller M, Del Giovane C, Moutzouri E, Grolimund O, et al. (2021) Prevalence and factors associated with chronic use of levothyroxine: A cohort study. PLoS ONE 16(12): e0261160. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261160

Originale eller generiske levothyroxinprodukter?

Der er lige offentliggjort en amerikansk undersøgelse om konsekvenserne ved at blive på original levothyroxin overfor at bruge generiske (kopi) levothyroxinprodukter (Ref. 1)

Både hvad angår at holde TSH indenfor referenceintervallet og at begrænse udgifter til sundhed hos de behandlede, viste undersøgelsen at det bedst kan betale sig at være behandlet med originale levothyroxin produkter.

 1. Wang, L., Chen, Y.J., Grabner, M. et al. Comparative Effectiveness of Persistent Use of a Name-Brand Levothyroxine (Synthroid®) vs. Persistent Use of Generic Levothyroxine on TSH Goal Achievement: A Retrospective Study Among Patients with Hypothyroidism in a Managed Care Setting. Adv Ther (2021). https://doi.org/10.1007/s12325-021-01969-3

TSH – hvad er det?

Der er en forbindelse mellem hypofysen og hypothalamus og skjoldbruskkirtlen. Hypofysen og hypothalamus måler på koncentrationen af stofskiftehormonerne i blodet og sender besked til skjoldbruskkirtlen om at ændre sin produktion af de to hormoner:

Så mellem afsenderen (hypofysen) og modtageren(skjoldbruskkirtlen) er der en besked (TSH).

Når du får taget dit TSH skal det ligge inden for referenceområdet, som i grove træk er mellem 0,4 til 4 mU.l. Ligger værdien over eller under dette niveau er der tale om enten subklinisk for højt eller subklinisk for lavt stofskifte. De gældende retningslinjer i dag er at man kun i sjældne tilfælde skal begynde behandling for subkliniske tilstande, da der ikke er dokumentation for, at det forbedrer patientens situation, snarere tvært imod. Der er også en del undersøgelser, der viser at patienter, der er sat “for tidligt” i behandling oplever bivirkninger, og hvis de holder op med at tage deres medicin kan der være mulighed for at de kan undvære deres medicin.

TSH står thyroidea(skjoldbruskkirtel) stimulerende hormon. Det dannes i hypofysen og sendes afsted, når der er registreret et for lavt hormonniveau i kroppen. fortsættes……