Omsætter patienter, der er blevet opereret for cancer i deres skjoldbruskkirtel, T4 dårligere?

Fra: 87th Annual Meeting of the American Thyroid Association

Poster 334

Thyroid Hormone Metabolism & Regulation Saturday Trainee Poster Contest Clinical

THE VARIATION OF TYPE-2 DEIODINASE CONCENTRATION AND ACTIVITY IN BLOOD AMONG DIFFERENT SURGICAL APPROACHES OF DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMA

X. ZhengK. QianK. GuoZ.Y. Wang

Head Neck surgery, Fudan University Cancer Center, Shanghai, China

 

Denne gruppe har undersøgt, hvad der sker hos patienter der er blevet opereret  for papillary thyroid carcinoma (PTC). Patienter fik enten bortopereret hele kirtlen eller dele af den. Det vil sige, at den ene gruppe af patienter havde en delvis fungerende skjoldbruskkirtel tilbage.
Disse to patientgrupper blev nu undersøgt for deres mulighed for stadig at kunne omsætte T4 til T3 ved hjælp af type 2 diodinase (D2). Baggrunden for studiet er bl.a. nylige rapporter om at personer der har fået fjernet hele deres skjoldbruskkirtel havde højere fT4 og lavere fT3 niveauer end før de blev opereret.
Studiet her afslørede, at efter behandling med T4 forekom der en markant stigning i D2 aktiviteten i gruppen, der delvist havde fået fjernet skjoldbruskkirtlen – den samme stigning så man ikke i  gruppen, der havde fået fjernet hele skjoldbruskkirtlen. Forskergruppen finder at koncentrationen og  aktiviteten af D2  faldt i takt med hvor lidt skjoldbruskkirtelvæv, der var tilbage.
Dette får forskerne til at antage, at jo mindre aktivt skjoldbruskkirtelvæv patienten havde tilbage, desto lavere var deres D2 aktivitet, hvilket medførte en nedsat evne til at omsætte T4 til T3.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.