Kombinationsbehandling. Forslag til fremtidige kliniske undersøgelser. 10

Hvordan skal de kliniske undersøgelser designes?

Randomisering, placebo kontrol, blinding og standardisering af laboratorieanalysemetoder.

De kliniske undersøgelsers varighed.

Crossover i modsætning til parallelt design.

Hvilke typer (kombinations)behandling skal undersøges og den relative L-T3 dosis.

Undersøgelse af overlegenhed i forhold til undersøgelser der skal vise at den nye behandling ikke er ringere end behandlingen der sammenlignes med.

Baggrunden for udviklingen af for lavt stofskifte ( særligt fokus på patienter der ikke længere har en fungerende skjoldbruskkirtel ).

Pragmatiske undersøgelser (Følgesygdomme udgør en udfordring og det skal grundigt overvejes hvordan disse skal inkluderes i fremtidige studier).

Undergruppe analyser – køn, alder osv skal der tages stilling til på forhånd, så det er muligt at gøre undersøgelsen og undergruppeanalyserne statistisk stærke nok.

Der er lige mange i gruppen, der mener, at det er nødvendigt med nye tilstrækkeligt stærke studier af kombinationsbehandling.

Fremtidige studier skal vare længere end de hidtidigt gennemførte studier.

Der er fordele og ulemper i forhold til at vælge enten parallelle eller kryds-over (patienter er sin egen kontrol) studier

Baggrunden for udviklingen af for lavt stofskifte og tilstedeværelse af følgesygdomme skal tages med i betragtning ved tilrettelæggelse af nye undersøgelser.

I fremtidige studier bør det være muligt at kunne gennemføre undergruppe analyser.

Kilde: Jonklaas J, Bianco AC, Cappola AR, Celi FS, Fliers E, Heuer H, McAninch EA, Moeller LC, Nygaard B, Sawka AM, Watt T, Dayan CM. Evidence-Based Use of Levothyroxine/Liothyronine Combinations in Treating Hypothyroidism: A Consensus Document. Thyroid. 2021 Feb;31(2):156-182. doi: 10.1089/thy.2020.0720. PMID: 33276704; PMCID: PMC8035928.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.