Kombinationsbehandling af for lavt stofskifte

Er det bare noget pjat, at nogle patienter ønsker sig behandling med produkter, der indeholder T3? En ny artikel (ref.1) antyder, at der er stadig flere personer i velstående områder, der ønsker at komme i kombinationsbehandling – måske forårsaget af den “hype”, der er omkring kombinationsbehandling.

Artiklen fremhæver en række andre årsager til, at der er utilfredshed med monoterapi med L-T4:

  • Urealistiske patientforventninger
  • Følgesygdomme
  • Somatiske symptomer
  • Mentale sygdomme
  • Autoimmun neuroinflammation og
  • Lavt T3 i vævet

Endelig er det et problem, at læger behandler subklinisk for lavt stofskifte, velvidende at effekten af L-T4 behandling er tvivlsom i den situation.

Hvor har vi hørt det mange gange før! Men vi må forvente at lægerne udreder stofskiftepatienten omhyggeligt og ikke sætter patienten i behandling på et udokumenteret grundlag. Ligesom patienten ikke bør presse på, når der ikke er grundlag for at behandle – måske er det blot en forbigående situation.

Men så kommer problemet – at der rent faktisk er en stor del af patienterne, der på trods af at alle punkter nævnt ovenfor er udelukket, stadig oplever symptomer. Det understreger behovet for, at der gennemføres nye velgennemførte undersøgelser, som dem de tre store videnskabelige stofskifteselskaber netop har foreslået.

Det er blot ærgerligt, at det har varet så længe at nå hertil – men nu er der håb forude, selv om der er kræfter, der trækker i den gammelkendte retning – “dine tal er normale, du er rask”.

Der blæser nye vinde og dem kan mange læger benytte sig af, ved at afprøve kombinationsbehandling så de patienter der fortsat har symptomer måske kan opleve færre symptomer.

  1. Wiersinga WM. T4+T3 Combination Therapy: An Unsolved Problem of Increasing Magnitude and Complexity. Endocrinol Metab (Seoul). 2021 Sep 30. doi: 10.3803/EnM.2021.501. Epub ahead of print. PMID: 34587734

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.