Hvem kan have gavn af kombinationsterapi?

Combination Treatment with T4 and T3: Toward Personalized Replacement Therapy in Hypothyroidism?

Dette er titlen på et studie, der vurderer den tidligere offentliggjorte dokumentation for monoterapi vs. kombinationsterapi i behandlingen af for lavt stofskifte. Som overskriften antyder er den klart i modsætning til et tidligere review (omtalt her).

Forfatterne har gennemført en meget grundig analyse af den tilgængelige litteratur og har et afsnit der hedder “Hvem kan have gavn af at få kombinationsbehandling” hvor de fremhæver 4 grupper der vil kunne have gavn af kombinationsbehandling:

  • 1) Patienter med for lavt stofskifte pga en underliggende autoimmun tilstand.
    patients with hypothyroidism due to an underlying autoimmune condition
  • 2) Patienter der har fået opereret skjoldbrukskirtlen væk, eller patienter der pga. radiojodbehandling ikke længere har egen produktion af T4 og T3
  • 3) Patienter med en genfejl der medfører, at patienten ikke kan omdanne T4 til T3 ude i vævene.
  • 4) Patienter med for lavtstofskifte der også har depression. De kan have glæde af den antidepressive effekt af T3.

Link til kilde

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.