For lavt stofskifte og fysisk aktivitet

I en stor hollandsk undersøgelse (ref.1.) så forskerne på, hvordan for lavt stofskifte påvirkede de deltagendes fysiske aktivitet. Når forskerne sammenlignede kontrolpersoner og personer med for lavt stofskifte fremgik det at stofskiftegruppen ikke levede op til anbefalingerne for fysisk aktivitet på trods af at de hyppigere deltager i sportsaktiviteter.

2/3 af stofskiftepatienterne fremhævede at de følte at det for lave stofskifte begrænsede deres fysiske aktivitet. Denne begrænsning var tydeligere i den gruppe af patienter, der havde autoimmun thyroiditis sammenlignet med de personer, der havde for lavt stofskifte af anden årsag, hvilket tyder på, at der er en sygdomspecifik begrænsning i forhold til fysisk aktivitet.

Forskerne peger på at disse resultater bør lede til nærmere undersøgelse af, hvad der ligger til grund for barriererne for fysisk aktivitet.


1. Jeannette A.C. Lankhaar, Ellen Kemler, Hedwig Hofstetter, Dorine
C.M. Collard, Pierre M.J. Zelissen, Janine H. Stubbe & Frank J.G. Backx (2021): Physical
activity, sports participation and exercise-related constraints in adult women with primary
hypothyroidism treated with thyroid hormone replacement therapy, Journal of Sports Sciences,
DOI: 10.1080/02640414.2021.1940696

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.