Deiodinase (1 og 3) og depressive symptomer

Et nyt polsk studie  har afdækket en meget interessant sammenhæng mellem DIO1 og DIO3 og udvikling af depression. Forskergruppens resultater viste, at hos patienter med depression i forhold til en rask kontrolgruppe, var der et reduceret niveau af DIO1 påvirkning af generne, mens der var et højere nivau af DIO 3 påvirkning af generne i patientgruppen med depression. Gruppen fandt ingen sammenhæng mellem DIO 1 og 3 og andre kliniske parametre. Forskerne fremhæver, at deres resultater peger på en indvirkning af DIO1 og DIO3 på udviklingen af depression.  Forskningsresultaterne vil måske kunne føre til nærmere udforskning af biologiske markører for depression. KILDE

For egen regning – resultaterne kan måske også bruges som objektive målinger hos patienter med for lavt stofskifte, der kan indikere, hvorfor disse patienter hyppigt lider af et nedsat stemningsleje/depressive symptomer?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.