Dagbog fra Sundhedsstyrelsen

Selv om dette redskab er beregnet på funktionelle lidelser, er jeg overbevist om at det i samarbejdet med lægen vil kunne give mange vigtige informationer om vedvarende symptomer fra farmakologisk kompenseret for lavt stofskifte. Prøv at læse skemaet og send gerne en reaktion tilbage. (På forhånd tak!)

https://www.sst.dk/da/Viden/Funktionelle-lidelser/Anbefalinger-om-funktionelle-lidelser/Redskabssamling-til-praktiserende-laeger

One thought on “Dagbog fra Sundhedsstyrelsen

  1. Hvis man har en stofskiftesygdom der ikke er velreguleret eller der er leverencestop på den livsnødgendige medicin får patienten alvorlige symptomer.
    Det er ikke en lidelse det er en sygdom der kræver hormonbehandling.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.