>>>: Stop The Thyroid Madness

Ren T4 behandling får dumpekarakter

Kapitel 1 i “Stop The Thyroid Madness” (Thyroxine T4-Only Treatment Gets a Big Fat “F”)  beskriver, hvordan mange patienter mistrives på ren T4 behandling. Udgangspunktet er forfatterens egen familiehistorie. Hvordan først moderen og siden Janie Bowthorpe selv oplever, at ren T4 behandling holder dem tilbage og deres livskvalitet løbende forringes. I forbindelse med sit arbejde for bedre behandling af personer med for lavt stofskifte, har Janie Bowthorpe samlet en lang række symptomer fra personer, der igennem længere tid har været på ren T4 behandling. Den fylder en side i 2 kolonner i bogen. Desuden fremhæver fortatteren 3 ting:

  1. Uanset hvor godt man har det, så finder man sig i symptomer fra en utilstrækkelig behandling.
  2. At “ha det godt” er en subjektiv oplevelse, og personer på ren T4 behandling har en tendens til, at nedsætte deres forventninger til hvad “at ha det godt” er.
  3. Kroppen er ikke beregnet til kun at leve på et lagerhormon (T4).

Er du på ren T4 behandling eller har du været det? Så må du meget gerne skrive dine symptomer ind i kommentarfeltet. Det kan så blive til et billede på hvordan personer med lavt stofskifte har det i Danmark.

Alternativt kryds de symptomer du har oplevet af i listen til højre på siden

Forordet

I bogen “Stop The Thyroid Madness” tager forfatteren udgangspunkt i egne erfaringer med behandlingen hun fik for for lavt stofskifte. Til at starte med med en forundring over hvor lidt energi hun har i forhold til jævnaldrende. Hvordan hun den ene gang efter den anden oplever nederlag i forbindelse med de jobs hun begynder på og ikke mindst hvordan hun føler hun svigter sin familie.

Synderen er efter hendes mening en mangelfuld behandling. Det altoverskyggende tema i bogen er, at den enkelte patient med for lavt stofskifte skal behandles efter symptomer – ikke efter laboratorieværdier. De første 17 år af hendes eget behandlingsforløb er også præget af mangel på dialog mellem læge og patient. Så det er ikke en specielt utålmodig patient, der skriver bogen.

Den behandling hun tilbydes og som rigtigt mange patienter verden over tilbydes, er en enkeltstof behandling med ren T4 – det forventes derefter, at alle der får denne medicin selv kan producere det næste meget vigtige stof T3. (Foruden de øvrige mindst 2 stofskiftehormoner man kender i dag og calcitonin). Som ved al anden kronisk sygdom må vi snart se i øjnene, at ikke alle patienter reagerer ens på medicin.

I forfatterens tilfælde blev resultatet af standardbehandlingen, at der blev forsøgt en lang række supplerende behandlinger. Det var et kæmpe repertoire som lægerne stillede op med og fokus var på hjerteproblemer, hormonforstyrrelser eller på psykiske problemer.

Men lige meget hjalp det – helbredet blev langsomt men sikkert værre.

Hjælpen viste sig at ligge på Internettet – her fandt forfatteren ligesindede, der forklarede om de fuldstændig samme symptomer og den samme mangel på lydhørhed fra sundhedssystemets side. Ligeledes fandt hun ud af, at der var  et alternativ til den etablerede behandling.

Det er en behandling med stofskiftehormoner udvundet af skjoldbruskkirtler fra svin. Denne behandling viste sig, at være det helt rigtige for forfatteren. Den har også vist sig at være det helt rigtige for rigtigt mange patienter verden over, som ikke kan opnå tilfredsstillende resultater på ren T4 behandling.

Afslutningsvis i indledningen samler forfatteren de 5 stærkeste fællestræk hos de stofskiftepatienter der behandles alene med T4:

  1. De er ikke velbehandlede ved kun at få T4  .
  2. De har læger der fokuserer på laboraorieresultater og som ikke interesserer sig for patientens symptomer.
  3. De får supplerende medicin for alle de symptomer, der opstår eller de bliver bedt om at gå til en psykiater.
  4. De oplever, at TSH inden for normaleområdet, er det eneste, der betyder noget for lægernes bedømmelse af behandlingen.
  5. De lider alle af symptomer fra en underlødig enkeltstofbehandling, som i sidste ende leder til trætte binyrer og de symptomer de giver.

Herefter tager forfatteren fat på, at beskrive de enkelte områder i detaljer.

Om Stop The Thyroid Madness

Bogen tager udgangspunkt i forfatterens eget behandlingsforløb og beskriver hvordan livet blot er blevet stadig mere miserabelt selv på T4 behandling. Samtidig giver den et indblik i et problem der rammer en gruppe patienter med for lavt stofskifte. Problemet er en tilsyneladende manglende evne til at omdanne T4 til T3. Samtidig understreger bogen, at når patienten får ren T4 behandling, kan der stadig være stofskiftehormoner, patienten kommer til at mangle. (T1, T2 og calcitonin).

En vigtig pointe i bogen er, at mange læger ikke er interesseret i, ikke  i stand til eller for dårligt uddannede til at lytte til de problemer patienten har. Dogmet blandt lægerne er, at når laboratorieværdierne ligger inden for normalområdet, så er patienten rask.

Bogen har 14 kapitler. Jeg vil hen over efteråret 2009 tage udgangspunkt i hvert kapitel for at trække de vigtigste pointer ud. Desuden er der 7 bilagsafsnit og et godt leksikalt afsnit, hvor ord og laboratorieværdier og -teknikker gennemgås.

For at give et lille indtryk af hvad bogen omhandler har jeg forsøgt en oversættelse af de 14 kapitlers overskrifter:

1 Behandling alene med T4 får et stort 03.
2 Hvad har grise at gøre med det?
3 Det patienter med thyroideasygdom har lært
4 TSH: Thyreoidea Stimulerende Humbug (eng. hooey).
5 Du skal ikke glemme dine binyrer.
6 Hvordan kan man behandle dovne binyrer.
7 Læge kapitlet
8 Årsager til for lavt stofskifte
9Når skjoldbruskkirtlen angribes
10 Velkommen i Klubben (The Yaya Hypohood Psychitrist Club)
11 De 10 store (biggies) – De 10 almindeligste fejltagelser.
12 T3 er stjernen i forestillingen.
13 Løst og fast om det at have for lavt stofskifte.
14 Patienten har en historie at fortælle.