>>>: Løst og fast

Komplekse forhold ved levothyroxin behandling

I forbindelse med behandling for brystkræft udvalgte forskere en gruppe kvinder, der blev behandlet med levothyroxin og sammenlignede denne gruppe med kvinder i samme situation men ikke fik levothyroxin, de tjente dermed som kontrolgruppe. Forskerne fandt ud af at:

  • patienter i behandling med levothyroxin havde lavere TSH sammenlignet med de kvinder der ikke indtog levothyroxin
  • T3 faldt signifikant i den levothyroxinbehandlede gruppe
  • Gruppen, der fik levothyroxin, var mere fysisk trætte end kontrolgruppen.
  • Forskerne antager at trætheden delvis skyldes TSH påvirkning.
  • Ligesom de antager, at virkningsmekanismen kan være en stigning i kortisolniveauet, en stigning der ikke sås i kontrolgruppen.
  • I konklusionen slås det i øvrigt fast, at motion er af yderste vigtighed.

Find abstrakt her: KILDE.

Umiddelbart var det svært at finde andre artikler der beskæftiger sig med temaet om øget kortisol og levothyroxin behandlings effekt på kortisol

Frakturrisiko og levothyroxin dosis

Et nyt koreansk studie viser, at der er en øget risiko for knoglefraktur, både når man har for højt og for lavt stofskifte – når man undersøger personer, der har fået opereret deres skjoldbruskkirtel bort. De mener, der er en j-formet risikokurve. Studiet tyder i øvrigt på, at et let supprimeret stofskifte nedsætter risikoen for at udvikle frakturer. KILDE

Dette ligger i tråd med dette studie: LINK

Laboratorieværdierne kan også være forkerte!

En person i en familie med autoimmun stofskiftesygdom og subklininsk for lavtstofskifte havde falske forøgede laboratorieværdier. Årsagen var forekomsten af thyroid hormon antistoffer. Forslaget fra den gruppe der behandlede personen er at det er nødvendigt at være opmærksom på afvigende laboratorieværdier der ikke umiddelbart er en logisk forklaring på så der ikke iværksættes en uhensigtsmæssig behandling. KILDE

De bedste resultater af T4 behandling efter komplet fjernelse af skjoldbruskkirtlen

Et japansk forskerhold har undersøgt en gruppe patienter, der har fået bortopereret skjoldbruskkirtlen. Patienterne fik T4 efter deres operation og studiet slår fast at en mild undertrykkelse af TSH vha T4 er ønskelig samtidig med at patienten tilstræbes at komme til at ligge på sit oprindelige fT3 niveau. Dette er behandlingsanbefalinger,der ikke helt er i tråd med de amerikanske anbefalinger. KILDE

2 specifikke undergrupper med forhøjede TSH værdier og normal T4 og T3

En gruppe amerikanske forskere har fundet ud af at blandt 17 patienter fulgt i op til 16 år udviklede den ene gruppe (8 personer) for lavt stofskifte inden for to år og den anden gruppe (9 personer) levede med subklinisk for lavt stofskifte, men med et lettere forhøjet TSH. Den første gruppe havde en hæmmet hypofyse/skjoldbruskkirtel-akse. Den anden gruppe havde ikke disse problemer, men et TSH, der har stabiliseret sig på et højere niveau. De 8 der fik for lavt stofskifte kunne identificeres vha en “Basal 24 hour131I uptake” test, hvor de udviste lavere værdier end en euthyroid kontrolgruppe. KILDE

Ny forskning peger på nye mekanismer der er med til at finregulere effekten af stofskiftehormoner

Der er undersøgelser på vej af hvad det betyder at man har opdaget en ny gruppe af mikroRNA, der er med til at påvirke omsætningen af stofskiftehormoner perifert i vore væv. Det understreger endnu engang hvor kompliceret vor krop er reguleret og det giver håb om at der kan findes dokumentation for hvorfor nogle stofskiftepatienter ikke er velregulerede. KILDE

Forsøg med langtidsvirkende T3 medicin

Italienske og amerikanske forskere har udviklet en ny T3 medicin, der skal undersøges af patienter der er euthyroide (har normale stofskiftelaboratorieværdier) på T4 behandling. Stoffet tages som en tablet og giver i de få og små forsøg der er gennemført en jævn plasmakoncentration i 48 timer! Spændende nyheder. Stoffet benævnes indtil videre 3,5,3′-Triiodothyronine Sulfate (T3S).

Link til kilde