>>>: Thyrosim©

Thyrosim og delte doser af L-T3

Jeg har brugt Thyrosim til at fremstille et billede af, hvordan kroppen reagerer, når der gives L-T3 en gang daglig sammenlignet med L-T3 fordelt på 3 doser dagligt. Det kan ses af kurverne, at der ved dosering 3 gange dagligt undgår patienten de ufysiologisk høje koncentrationer i blodet.

Den grønne kurve er dosis 1 gang daglig. Den blå kurve er 3 gange daglig. Toppene vil medføre bivirkninger som bl.a. hjertebanken

Test 1 af Thyrosim

Jeg har forsøgt at bruge Thyrosim og testet en dosis i to forskellige situationer: Dosis 112μg hos en “normal” person (blå fuldt optrukket linje) og dosis 112μg hos en person, der ikke længere har en fungerende skjoldbruskkirtel (grøn stiplet linje) – (T4/T4 secretion sat til 0):

Den blå linje viser meget godt at L-T4 behandling undertrykker T3 (og fT3).

Men den grønne stiplede linje kan godt antyde, at der er nogen usikkerhed i anvendelsen af app’en – ved at forsøge at nå meget supprimeret TSH i et forsøg på at nå TSH på 0,03 skulle jeg sætte Dose til > 400 μg. Så jeg vil eksperiementere videre for at prøve grænserne for app’en.

PS: ved at køre musen hen over kurven kan du få information om dag og hormonværdien.