>>>: Thyrosim©

Thyrosim og delte doser af L-T3

Jeg har brugt Thyrosim til at fremstille et billede af, hvordan kroppen reagerer, når der gives L-T3 en gang daglig sammenlignet med L-T3 fordelt på 3 doser dagligt. Det kan ses af kurverne, at der ved dosering 3 gange dagligt undgår patienten de ufysiologisk høje koncentrationer i blodet.

Den grønne kurve er dosis 1 gang daglig. Den blå kurve er 3 gange daglig. Toppene vil medføre bivirkninger som bl.a. hjertebanken

Test 1 af Thyrosim

Jeg har forsøgt at bruge Thyrosim og testet en dosis i to forskellige situationer: Dosis 112μg hos en “normal” person (blå fuldt optrukket linje) og dosis 112μg hos en person, der ikke længere har en fungerende skjoldbruskkirtel (grøn stiplet linje) – (T4/T4 secretion sat til 0):

Den blå linje viser meget godt at L-T4 behandling undertrykker T3 (og fT3).

Men den grønne stiplede linje kan godt antyde, at der er nogen usikkerhed i anvendelsen af app’en – ved at forsøge at nå meget supprimeret TSH i et forsøg på at nå TSH på 0,03 skulle jeg sætte Dose til > 400 μg. Så jeg vil eksperiementere videre for at prøve grænserne for app’en.

PS: ved at køre musen hen over kurven kan du få information om dag og hormonværdien.

Eksperiment med THYROSIM

Jeg vil gerne vise forskel på:

  1. Monoterapi med L-T4 og kombinationsbehandling med L-T4 og L-T3
  2. Forskellen på endogen thyrotoxicose og overbehandling
  3. Forskellen på kombinationsbehandling L-T4 og L-T3 i forholdet 1:20 og i forholdet som det er i Thyroid

Jeg anvender et computerprogram, der er frit tilgængeligt på nettet til at skabe disse forskellige scenarier. Link til programmet

1:

Monoterapi med L-T4
Fig. 1 Monoterapi med L-T4 hos en “patient” uden skjoldbruskkirtel.
Kombinationsbehandling med L-T4 og L-T3
Fig. 2 Kombinationsbehandling med L-T4 og L-T3 hos en “patient” uden skjoldbruskkirtel.

Der er tydelig forskel på de to forskellige fremgangsmåder. Når der gives monoterapi, ses det tydeligt at T3 undertrykkes. Deiodinaseaktiviteten begrænses af L-T4. (Ref. 1)

2.

eksempel på for endogent for højt stofskifte
Fig. 3. Tænkt eksempel på for endogent for højt stofskifte – se TSH værdien 0,02

Ved at øge T4 og T3 sekretionen/udskillelsen kan der fremkaldes et mønster af endogent for højt stofskifte.

eksempel på overbehandling med L-T4
Fig. 4 Tænkt eksempel på overbehandling med L-T4

Der er en tydelig forskel på de to typer thyrotoksikose. Hvilket også betyder at det er nødvendigt at vurdere konsekvenserne af de to situationer forskelligt.

3.

Kombinationsbehandling med L-T4 og L-T3 i forholdet 1:20
Fig. 5. Kombinationsbehandling med L-T4 og L-T3 i forholdet 1:20
Efterligning af Thyroid dosering 180 mg
Fig 6. Efterligning af Thyroid dosering 180 mg givet 3 gange dagligt.

Som det fremgår stiger T3 helt op i toppen af referenceområdet på Thyroid og TSH signalerer overbehandling, men ikke noget der kommer i nærheden af det mønster der ses ved endogen thyrotoksikose

Test selv programmet her: http://biocyb1.cs.ucla.edu/thyrosim/cgi-bin/Thyrosim.cgi og se især de to eksempler, som kan simuleres. Der er desuden en rigtig god artikel som gennemgår de mulige årsager til, at en del patienter ikke har succes på kombinationsbehandling. Ref. 2

For god ordens skyld – dette er tænkte eksempler. Som mange endokrinologer har understreget, er det patientens tal og især symptomer, der skal behandles. Men programmet her kunne anvendes til at simulere en behandlingsstrategi. Der så kunne føres ud i livet.

Referencer
  1. Hoermann, R., Midgley, J. E. M., Dietrich, J. W., & Larisch, R. (2017). Dual control of pituitary thyroid stimulating hormone secretion by thyroxine and triiodothyronine in athyreotic patients. Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism, 83–95. https://doi.org/10.1177/2042018817716401
  2. DiStefano J III and Jonklaas J (2019) Predicting Optimal Combination LT4+LT3 Therapy for Hypothyroidism Based on Residual Thyroid Function. Front. Endocrinol. 10:746. doi: 10.3389/fendo.2019.00746