>>>: Information

Colitis ulcerosa og levothyroxin

Colitis ulcerosa (ref. 1) er en sygdom i tarmen, der ifølge et nyt studie påvirker optagelsen af levothyroxin, med det resultat at patienten har behov for en højere dosis levothyroxin selv i den fase af mavelidelsen, hvor patienten får det bedre.

  1. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/mave-tarm/tilstande-og-sygdomme/tyktarm/colitis-ulcerosa/
  2. Virili C, Stramazzo I, Santaguida MG, Bruno G, Brusca N, Capriello S, Cellini M, Severi C, Gargano L and Centanni M (2019) Ulcerative Colitis as a Novel Cause of Increased Need for Levothyroxine. Front. Endocrinol. 10:233. doi: 10.3389/fendo.2019.00233

Graviditet, antistoffer og levothyroxin

Peroxidase antistoffer (TPO) indebærer en øget risiko abort og for tidlig fødsel selv når kvinden er euthyroid (har ellers normale stofskifteværdier). Mindre studier antyder levothyroxin skulle reducere risikoen for abort og for tidlig fødsel.
Forskerne bag forsøget konkluderer at levothyroxin ikke øger muligheden for levendefødte i den behandlede gruppe, sammenlignet med personer på placebo. (ref. 1)

  1. Levothyroxine in Women with Thyroid Peroxidase Antibodies before Conception. Rima K. Dhillon-Smith, M.B., Ch.B., Ph.D., Lee J. Middleton, M.Sc., Kirandeep K. Sunner, M.Sc., Versha Cheed, M.Sc., Krys Baker, Samantha Farrell-Carver, Ruth Bender-Atik, B.A., Rina Agrawal, M.B., B.S., Ph.D., Kalsang Bhatia, M.B., B.S., Edmond Edi-Osagie, M.B., B.S., M.D., Tarek Ghobara, M.B., Ch.B., Pratima Gupta, M.D., Davor Jurkovic, M.D., Ph.D., Yacoub Khalaf, M.B., Ch.B., M.D., Marjory MacLean, M.B., Ch.B., M.D., Christopher McCabe, Ph.D., Khashia Mulbagal, M.B., B.S., Natalie Nunes, M.B., B.S., M.D., Caroline Overton, M.D., Siobhan Quenby, M.D., Raj Rai, M.D., Nick Raine-Fenning, M.B., Ch.B., Ph.D., Lynne Robinson, M.B., Ch.B., M.D., Jackie Ross, M.B., B.S., Andrew Sizer, M.D., Ph.D., Rachel Small, B.Sc., F.R.C.O.G., Alex Tan, M.B., Ch.B., Martyn Underwood, M.B., Ch.B., Mark D. Kilby, D.Sc., M.D., Kristien Boelaert, M.D., Ph.D., Jane Daniels, Ph.D., Shakila Thangaratinam, Ph.D., Shiao Y. Chan, M.B., Ch.B., Ph.D., and Arri Coomarasamy, M.B., Ch.B., M.D. et al. March 23, 2019 DOI: 10.1056/NEJMoa1812537

Behandling af Graves

Uden det endeligt kan dokumenteres, er der nu mere end nogensinde før grund til at overveje, hvordan man bedst kan få behandlet sin Graves. I dag kan man få radiojod, antithyroid medicin eller blive opereret.

I et svensk studie har man undersøgt de forskellige Graves behandlingsmetoders påvirkning af livskvaliten. Det skal understreges at forskerne ønsker at deres resultater bliver valideret i flere studier, men det fremgår at radiojod-behandling påvirker livskvaliteten negativt – mere negativt end det ses på de øvrige behandlingsmetoder. (ref 1.)

  1. Impaired Quality of Life After Radioiodine Therapy Compared to Antithyroid Drugs or Surgical Treatment for Graves’ Hyperthyroidism: A Long-Term Follow-Up with the Thyroid-Related Patient-Reported Outcome Questionnaire and 36-Item Short Form Health Status Survey. Ove Törring, Torquil Watt, Gabriel Sjölin, Kristina Byström, Mirna Abraham-Nordling, Jan Calissendorff, Per Karkov Cramon, Helena Filipsson Nyström, Bengt Hallengren, Mats Holmberg, Selwan Khamisi, Mikael Lantz, and Göran Wallin.Thyroid.Mar 2019.ahead of print http://doi.org/10.1089/thy.2018.0315

Hvad sker der, når du skifter stofskiftemedicin

Da formuleringen af Eltroxin (levothyroxin) blev ændret for nogle år siden var det tydeligt, at det påvirker negativt hos mange der får medicinen (1). Mange oplevede ubehagelige symptomer. Hvorimod de personer, der fik en anden fabrikanters levothyroxin, ikke oplevede ændringer i symptombilledet.

Problemet er at præparaterne ikke er helt identiske i forhold til tilsætningsstoffer og at det er tilladt at mængden af det aktive stof svinger lidt i forhold til det indhold, der står på pakken.

Derfor er det vigtigt, at du altid anvender det samme produkt fra den samme producent, både når du indstilles på din stofskiftemedicin og i din fremtidige behandling.

Så det er ikke rigtigt, når apoteket siger, at de generiske produkter frit kan udskiftes med et andet produkt fra en anden producent – du vil kunne opleve bivirkninger, fordi du ikke får den mængde medicin, du er blevet indstillet på. Det kan give dig symptomer enten på for højt eller for lavt stofskifte.

  1. https://www.sst.dk/da/rationel-farmakoterapi/praeparatanmeldelser/euthyrox

To verdener

Det er velkendt at læger og patienter ikke altid taler det samme sprog. Det er også velkendt at patienter og læger har et forskelligt fokus. Det fører meget ofte til misforståelser fordi begge parter har svært ved at lytte, når de mødes. Der er inden for de seneste år brugt tid på måling af livskvalitet i sammenhæng med en bestemt behandling. På det seneste er der også foretaget undersøgelser af hvor stor overensstemmelsen er mellem lægens fokus og patientens fokus:

Inden for diabetesbehandling har en gruppe italienske forskere kigget nærmere på hvilke symptomer, der bliver talt om på en række forskellige lægefaglige patientfora og her fremkom den samme forskel i opfattelsen af, hvad der var vigtigt i hverdagen. (1.) Hvad der påvirkede den enkelte patients daglige livskvalitet. Dette er et nyt vigtigt redskab, der kan bruges i udviklingen af samarbejdet mellem læge og patient – og et redskab, der kan være med til at udbrede den personlige medicin – tilpasset patienten ikke laboratorieværdier.

  1. Quality of Life Assessment of Diabetic patients from health-related blogs. Andrea Lenzi, Marianna Maranghi, Giovanni Stilo, and Paola Velardi. https://arxiv.org/pdf/1902.06548.pdf

Det, der mangler, er en form for vandrejournal, hvor også patientens stemme indgår og sættes i relation til helhedsbilledet. Der er stadig for langt mellem laboratorieværdier og patientens symptomer ved behandlingen af for lavt stofskifte. Laboratorieværdierne har alt for stor betydning ved fortolkningen af behandlingseffekten, fordi patientens symptomer hyppigt tilsidesættes/overses. Lægerne ville kunne lære en hel del nyt om patientens symptombillede ved at sætte det i relation til en undersøgelse som den, der er beskrevet i det italienske studie.

Personlig medicin

Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet SUND og Danmarks Tekniske Universitet vil fremover arbejde sammen for at sikre at medicin fremover i højere grad skal tilpasses den enkelte og især til den enkeltes gener.

Dette er gode nyheder, idet der vil kunne fremstilles stadig bedre datamodeller til at analysere hvordan medicin bedst muligt kan hjælpe den enkelte. Det lover godt for fremtiden.

KILDE: https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2019/februar/skraeddersyet-medicin-til-det-enkelte-menneske.aspx

T3 og risiko for udvikling af brystkræft

En svensk undersøgelse antyder at der er en sammenhæng mellem kvindernes T3 målt tidligere i deres liv, kan forudsige om de vil udvikle brystkræft.

En stor gruppe kvinder blev undersøgt og fik mål deres T3 samtidig udelukkede man at der i gruppen på dette tidspunkt var tegn på brystkræft. Disse kvinder blev fulgt og senere kunne man se at der var en sammenhæng mellem T3 niveau ved starten af undersøgelsen og risikoen for udvikling af brystkræft. En af teorierne om hvorfor der er denne sammenhæng hænger sammen med at der i brystkræftceller er receptorer for T3. Forskerne opfordrer til at der udvikles yderligere undersøgelser der kan kaste lys over disse sammenhænge. Forskernes egen konklusion:

In conclusion, the present prospective cohort study, the first of its kind on prospectively measured T3 levels, indicates that T3 levels are positively associated with breast cancer-specific mortality and that this is not related to a general effect on all-cause mortality.

Så der er god grund til at holde øje med kvinders T3 niveauer.

KILDE: Tosovic, A., Bondeson, A., Bondeson, L., Ericsson, U., & Manjer, J. (2013). Triiodothyronine levels in relation to mortality from breast cancer and all causes: a population-based prospective cohort study, European Journal of Endocrinology, 168(4), 483-490. Retrieved Feb 2, 2019, from https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/168/4/483.xml

Stigning i antallet af stofskiftepatienter

Et engelsk studie har set på udviklingen af behandlet for lavt stofskifte i perioden 2005 til 2014 i England. Der var i 2005 2,3%, der blev behandlet for for lavt stofskifte. I 2014 var dette tal steget til 3,5%. På baggrund af disse tal har forskerne bag undersøgelsen estimeret, at dette tal vil stige yderligere fram mod år 2025 til anslået 4,2%.

KILDE: Trends, Determinants, and Associations of Treated Hypothyroidism in the United Kingdom, 2005–2014. Salman Razvi, Tim I.M. Korevaar, and Peter Taylor. Thyroid.
http://doi.org/10.1089/thy.2018.0251

Godt for os alle

EU har netop gjort opmærksom på at DEHP – en plastikblødgører er med til at påvirke vores hormoner. Det kan føre til en lang række sygdomme. Publikationen af denne dom i EU falder sammen med, at et koreansk studie netop om phthalater som konkluderer: The findings of this meta-analysis suggest a significant association between the exposure of DEHP metabolites and the function of the HPT axis. KILDE: Min Joo Kim, Shinje Moon, Byung-Chul Oh, Dawoon Jung, Kyungho Choi, and Young Joo Park.Thyroid.http://doi.org/10.1089/thy.2018.0051

Der er desværre ingen tvivl om at stofskiftesygdomme vil stige i de kommende år som følge af alle de hormonforstyrrende stoffer vi har brugt især i vores computerprodukter. Der er blevet bremset op men der er et stykke vej endnu før vi er helt fri for disse farlige stoffer.