>>>: Diverse

Der er mere mellem himmel og jord

En japansk forskergruppe har offentliggjort et interessant studie. (Ref. 1) Studiet viser, at det er nødvendigt at anvende alders- og kønsspecifikke referenceværdier for TSH, fT4 og fT3 . Ydermere foreslår gruppen, at der også fokuseres på, hvilket apperatur der bliver anvendt til at analysere blodprøverne. Nye referenceværdier bør tages i anvendelse, når lægerne ønsker nøjagtigt at fastslå patientens skjoldbruskkirtelfunktion. Det gælder især, når diagnosen er subklinisk for lavt eller for højt stofskifte, hvor der er en risiko for over- eller underdiagnostisering og hvor der ønskes en passende behandling. Især når det gælder personer på 60 eller derover, ses der en overdiagnostisering af subklinisk for lavt stofskifte, som det er vigtigt at forholde sig kritisk til.

 1. Sayaka Yamada, Kazuhiko Horiguchi, Masako Akuzawa, Koji Sakamaki, Eijiro Yamada, Atsushi Ozawa, Isao Kobayashi, Yohnosuke Shimomura, Yasuyuki Okamoto, Tetsuro Andou, Yoshitaka Andou, and Masanobu Yamada.
  The Impact of Age- and Sex-Specific Reference Ranges for Serum Thyrotropin and Free Thyroxine on the Diagnosis of Subclinical Thyroid Dysfunction: A Multicenter Study from Japan.
  Thyroid. ahead of print http://doi.org/10.1089/thy.2022.0567

Udfordringer ved behandling af for lavt stofskifte

En gruppe endokrinologer har gennemgået den seneste litteratur om de udfordringer, der ses ved behandling af for lavt stofskifte (Ref.1). Gruppen fremhæver, at det er vanskeligt alene på baggrund af symptomer at stille diagnosen, da symptomer forekommer ligeligt både i gruppen, der har sygdommen og i raske kontrolpersoner. Mange patienter fortæller, at de efter behandling med L-T4 oplever suboptimal symptomlindring. Der er flere hypotetiske forklaringer på dette fænomen. Denne forskel mellem patientens velbefindende of biokemisk stofskiftehormon status skal muligvis findes i det forhold at plasmakoncentrationerne af TSH og FT4 ikke nødvendigvis også afspejler koncentrationen af stofskiftehormonerne i vævene. Desuden kan symptomerne stamme fra andre faktorer, som autoimmunitet eller fra at være bevidst om at have en kronisk sygdom, der skal behandles medicinsk. I særlige tilfælde som ved graviditet, at blive ældre, NTIS, og centralt for lavt stofskifte, er der yderligere udfordringer i forhold til måling og fortolkning af TSH og FT4 koncentrationer og følge disse under behandlingen. Der er grund til at forvente at:

 • en koordineret opsætning af fremtidige kliniske undersøgelser.
 • udvikling af innovative undersøgelses redskaber – der kan inkludere (F)T3 og funktionelle hjernescanninger
 • systematisk anvendelse af PROs – (patient rapporterede resultater(Outcommes)
 • en bedre anvendelse af internationale vejledninger vil føre til en forbedring af forventninger og tilfredshed til stofskiftebehandlingen hos patienter og sundhedspersonale.
 1. Jansen HI, Boelen A, Heijboer AC, Bruinstroop E and Fliers E (2023) Hypothyroidism: The difficulty in attributing symptoms to their underlying cause. Front. Endocrinol. 14:1130661. doi: 10.3389/fendo.2023.1130661

Tilfredshed med stofskiftebehandling

Jeg læste for et stykke tid siden en polsk artikel om flydende L-T4 refereret her.

I indledningen til artiklen var der en række udsagn om hvor tilfredse paienter i behandling for for lavt stofskifte er. Det er markante tal der viser hvor utilfredse denne patientgruppe egentlig er.

 • Under- eller overbehandlede 30 – 45% af tilfældene
 • Omkring 75% af tabletbehandlede patienter klager over dårlig livskvalitet og ringe behandlingstilfredshed.
 • (For egen regning) 10 – 20 % af patienterne har fortsat symptomer trods korrekte laboratorie værdier.

Det ville kunne illustreres på denne måde:

Eller ved at flytte de over og underbehandlede til den tilfredse gruppe:

Det vil så medføre at ingen er velbehandlede.

Det er sat på spidsen – det vil jeg medgive, men det er på den anden side opløftende, at mange af de toneangivende endokrinologer ikke længere fastholder, at alt er i orden, når bare TSH ligger pænt i normalområdet.

Derfor er denne måde at se resultaterne af stofskiftebehandling med til at stille spørgsmålstegn ved om der reelt er 80-90% velbehandlede patienter.

Hvad er din mening om det? Kommenter gerne.

Tirosint – flydende levothyroxin

Stofskiftebehandling er suboptimal hos 32-45% af de patienter der er behandlet levothyroxin (LT-4). Der er mange årsager til denne ringe kontrol af for lavt stofskifte:

Det snævre terapeutiske indeks for L-T4

Interaktioner med mad og medicin

Følgesygdomme og

Ringe komplians – at patienten har svært ved at følge lægens ordination

Nogle af disse forhindringer kunne måske overvindes ved at anvende flydende L-T4. Flydende L-T4 når maksimum serum koncentrationer 30 minutter hurtigere end L-T4 tabletter. Dette kan føre til en mere effektiv optagelse af L-T4, der medfører et højere FT4, SHGB (sex hormone binding globulin) nedsat LDL-kolestrol og en markant forbedret livskvalitet. I en polsk artikel vurderede man effekten i 31 patienter af flydende L-T4 og de opnåede:

 1. Normalisering af skjoldbruskkirtelhormoner kort tid efter introduktionen af flydende L-T
  • trods følgesygdomme eller anden medicinindtagelse.
 2. Det var muligt med flydende L-T4 behandling at normalisere TSH hos patienter uden kendte absorptionsproblemer. Det samme gjorde sig gældende blandt patienter med:
  • malabsorption
  • gastric bypass,
  • delvist bortopereret tynd- eller tyktarm
  • scleroderma,
  • gluten intolerans,
  • cøliaki,
  • atrofisk gastritis
  • polyterapi

Set i lyset af de mange faktorer der påvirker optagelsen af L-T4 synes det som om behandling af for lavt stofskifte med flydende L-T4 er en særligt effektiv behandling.

 1. Kilde

Sund livsstil forebygger

I et studie undersøgte forskerne sammehængen mellem udvikling af kræft i skjoldbruskkirtlen og livsstilsfaktorer. Det ser ud til, på baggrund af den metode forskerne anvendte, at selv den gruppe med størst genetisk risiko havde mindre risiko for at udvikle kræft, når de havde en sund livsstil.

Livsstilsfaktorer blev vurderet ved hjælp af et diætindex, fysisk aktivitet, vægt, rygning og alkoholforbrug. Man inddelte deltagerne i 3 grupper – uhensigtsmæssig, middel, hensigtsmæssig.

 1. Feng X, Wang F, Yang W, et al. Association Between Genetic Risk, Adherence to Healthy Lifestyle Behavior, and Thyroid Cancer Risk. JAMA Netw Open. 2022;5(12):e2246311. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.46311

TSH og alder

Som det fremgår af ovenstående graf kan vi se at jo ældre vi bliver desto højere bliver TSH.

Tallene stammer fra: da Silva Mazeto GMF, Sgarbi JA, Estrela Ramos H, Villagelin DGP Neto, Nogueira CR, Vaisman M, Graf H, de Carvalho GA. Approach to adult patients with primary hypothyroidism in some special situations: a position statement from the Thyroid Department of the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM). Arch Endocrinol Metab. 2022 Nov 17;66(6):871-882. https://doi: 10.20945/2359-3997000000545. PMID: 36394484.

Brainfog – tågehjerne

Et nyt spændende studie (Ref. 1) har gennemgået en lang række videnskabelige artikler om dette emne og er nået frem til en interessant konklusion:

Tågehjerne er et broget symptombillede hos personer med for lavt stofskifte. Tågehjerne forårsager betydelig ubehag og nedsat livskvalitet. I og med der mangler anerkendt behandling, bør lægen stæbe efter en individualiseret behandling, som baserer sig på specifik stofskiftebehandling, generel medicinsk og psykosociale tilgange. Kognitiv rehabilitering anvendes for lidt selv om den ser ud til at være effektiv i arbejdet med andre sygdomme, hvor tågehjerne optræder, så der er grund til at tro, at det også vil gavne personer med for lavt stofskifte. Studiet understreger det store behov, der er for studier på dette ikke særligt velundersøgte område.

 1. Samuels MH, Bernstein LJ. Brain Fog in Hypothyroidism: What Is It, How Is It Measured, and What Can Be Done About It. Thyroid. 2022 Jul;32(7):752-763. doi: 10.1089/thy.2022.0139. Epub 2022 May 5. PMID: 35414261; PMCID: PMC9469742.

Myo-inositol, selen og subklinisk for lavt stofskifte

Spændende nyt studie (Ref. 1) viser der kan være gavn af at give myo-inositol og selen til personer med subklinisk for lavt stofskifte med og uden autoimmunitet. Forfatterne til studiet anbefaler at deres eksperiment gentages i et større studie.

Forskerne konkluderer bl.a. at ved at give myo-inositol og selen bevarer personen deres euthyroide status, udsving i TSH stabiliseres så værdierne bringes ned på et fysiologisk niveau og deres livskvalitet forbedres.

 1. Payer J, Jackuliak P, Kužma M, Džupon M and Vaňuga P (2022) Supplementation with myo-inositol and Selenium improves the clinical conditions and biochemical features of women with or at risk for subclinical hypothyroidism. Front. Endocrinol. 13:1067029. doi: 10.3389/fendo.2022.1067029

Overbehandling – et kontroversielt tema i behandlingen af for lavt stofskifte

Igennem årene er det blevet vist at op mod en tredjedel af de patienter, der behandles for for lavt stofskifte i princippet ikke har brug deres levothyroxin.

I en foreløbig opgørelse af en undersøgelse fra Canada tyder det på at det stadig gør sig gældende. Halvdelen af deltagerne stoppede deres medicin og den anden halvdel fortsatte. Hvad der måske kan blive interessant at undersøge nærmere er at i den gruppe der stoppede med at tage deres medicin så forskerne at der ikke var forskel i livskvalitetsmålingerne – måske var der endog en tendens til at gruppen der var stoppet med at få aktiv behandling havde det lidt bedre.

Dette kan være med til at understrege, at det er vigtigt at være meget sikker på, at man rent faktisk har for lavt stofskifte inden man bliver sat i behandling.

Kilde: https://www.medscape.com/viewarticle/982905

Der er god information at hente ved at måle T3

Antonio Bianco’s gruppe har igen udgivet et interessant review hvor de ser på sammenhængen mellem T3 i blodbanen og i vævene. Generelt kan man regne med at T3 i blodbanen præcist kan forusige vævsniveauet af T3, når man ser bort fra hjernen og hypofysen.

Forskerne konkluderer: Når vi ved at T3 i blodbanen hos patienter på LT-4 ikke kommer på niveau, giver det anledning til at tro at TH (stofskiftehormon) signaler hos disse patienter (i de fleste væv) ikke kommer helt på niveau, da de ikke bliver normaliseret. Læger bør overveje den potentielle anvendelighed af at måle T3 med henblik på at vurdere hvor effektiv LT-4 behandlingen er.

 1. Salas-Lucia F and Bianco AC (2022) T3 levels and thyroid hormone signaling. Front. Endocrinol. 13:1044691. doi: 10.3389/fendo.2022.1044691