>>>: Diverse

TSH og alder

Som det fremgår af ovenstående graf kan vi se at jo ældre vi bliver desto højere bliver TSH.

Tallene stammer fra: da Silva Mazeto GMF, Sgarbi JA, Estrela Ramos H, Villagelin DGP Neto, Nogueira CR, Vaisman M, Graf H, de Carvalho GA. Approach to adult patients with primary hypothyroidism in some special situations: a position statement from the Thyroid Department of the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM). Arch Endocrinol Metab. 2022 Nov 17;66(6):871-882. https://doi: 10.20945/2359-3997000000545. PMID: 36394484.

Brainfog – tågehjerne

Et nyt spændende studie (Ref. 1) har gennemgået en lang række videnskabelige artikler om dette emne og er nået frem til en interessant konklusion:

Tågehjerne er et broget symptombillede hos personer med for lavt stofskifte. Tågehjerne forårsager betydelig ubehag og nedsat livskvalitet. I og med der mangler anerkendt behandling, bør lægen stæbe efter en individualiseret behandling, som baserer sig på specifik stofskiftebehandling, generel medicinsk og psykosociale tilgange. Kognitiv rehabilitering anvendes for lidt selv om den ser ud til at være effektiv i arbejdet med andre sygdomme, hvor tågehjerne optræder, så der er grund til at tro, at det også vil gavne personer med for lavt stofskifte. Studiet understreger det store behov, der er for studier på dette ikke særligt velundersøgte område.

  1. Samuels MH, Bernstein LJ. Brain Fog in Hypothyroidism: What Is It, How Is It Measured, and What Can Be Done About It. Thyroid. 2022 Jul;32(7):752-763. doi: 10.1089/thy.2022.0139. Epub 2022 May 5. PMID: 35414261; PMCID: PMC9469742.

Myo-inositol, selen og subklinisk for lavt stofskifte

Spændende nyt studie (Ref. 1) viser der kan være gavn af at give myo-inositol og selen til personer med subklinisk for lavt stofskifte med og uden autoimmunitet. Forfatterne til studiet anbefaler at deres eksperiment gentages i et større studie.

Forskerne konkluderer bl.a. at ved at give myo-inositol og selen bevarer personen deres euthyroide status, udsving i TSH stabiliseres så værdierne bringes ned på et fysiologisk niveau og deres livskvalitet forbedres.

  1. Payer J, Jackuliak P, Kužma M, Džupon M and Vaňuga P (2022) Supplementation with myo-inositol and Selenium improves the clinical conditions and biochemical features of women with or at risk for subclinical hypothyroidism. Front. Endocrinol. 13:1067029. doi: 10.3389/fendo.2022.1067029

Overbehandling – et kontroversielt tema i behandlingen af for lavt stofskifte

Igennem årene er det blevet vist at op mod en tredjedel af de patienter, der behandles for for lavt stofskifte i princippet ikke har brug deres levothyroxin.

I en foreløbig opgørelse af en undersøgelse fra Canada tyder det på at det stadig gør sig gældende. Halvdelen af deltagerne stoppede deres medicin og den anden halvdel fortsatte. Hvad der måske kan blive interessant at undersøge nærmere er at i den gruppe der stoppede med at tage deres medicin så forskerne at der ikke var forskel i livskvalitetsmålingerne – måske var der endog en tendens til at gruppen der var stoppet med at få aktiv behandling havde det lidt bedre.

Dette kan være med til at understrege, at det er vigtigt at være meget sikker på, at man rent faktisk har for lavt stofskifte inden man bliver sat i behandling.

Kilde: https://www.medscape.com/viewarticle/982905

Der er god information at hente ved at måle T3

Antonio Bianco’s gruppe har igen udgivet et interessant review hvor de ser på sammenhængen mellem T3 i blodbanen og i vævene. Generelt kan man regne med at T3 i blodbanen præcist kan forusige vævsniveauet af T3, når man ser bort fra hjernen og hypofysen.

Forskerne konkluderer: Når vi ved at T3 i blodbanen hos patienter på LT-4 ikke kommer på niveau, giver det anledning til at tro at TH (stofskiftehormon) signaler hos disse patienter (i de fleste væv) ikke kommer helt på niveau, da de ikke bliver normaliseret. Læger bør overveje den potentielle anvendelighed af at måle T3 med henblik på at vurdere hvor effektiv LT-4 behandlingen er.

  1. Salas-Lucia F and Bianco AC (2022) T3 levels and thyroid hormone signaling. Front. Endocrinol. 13:1044691. doi: 10.3389/fendo.2022.1044691

Patientcentreret behandling

En gruppe danske endokrinologer har udgivet en meget lovende artikel om patientcentreret behandling af stofskiftesygdom. (Ref. 1)

I det afsluttende afsnit foreslår forfatterne at PROs (Patient-reported outcomes) anvendes i praksis, når studier og undersøgelser har dokumenteret den optimale anvendelse og ved at evaluere dens påvirkning på kerne patientcentrerede resultater såvel som behandlingssystemets præstationer. Jævnlig vurdering af livskvalitet giver mulighed for at monitorere behandlingens effekt på de for patienten mest meningsfulde resultater og være med til at forme patientcentreret behandling.

  1. Cramon PK, Bjorner JB, Groenvold M, Boesen VB, Bonnema SJ, Hegedüs L, Feldt-Rasmussen U, Rasmussen ÅK and Watt T (2022) Implementation of thyroid-related patient-reported outcomes in routine clinical practice. Front. Endocrinol. 13:1000682. doi: 10.3389/fendo.2022.1000682

Social skævhed – kombinationsbehandling

Et nyt dansk studie (ref.1) ser på hvem i Danmark, der får kombinationsbehandling. De bedre uddannede er i overtal.

Det fastslås at 3% er i kombinationsbehandling – det viser hvor konservativt kombinationsbehandling anvendes i Danmark.

Studiet burde lede til en undersøgelse af, hvor mange af de resterende 7 – 17 % med vedvarende symptomer på for lavt stofskifte kunne få et bedre liv?

  1. a Cour, J. L., Møllehave, L. T., Medici, B. R., Jensen, C. Z., Bjerregaard, A. A., & Nygaard, B. (2022). Socioeconomic influences treatment with liothyronine and desiccated thyroid extract in Denmark, European Thyroid Journal (published online ahead of print 2022), ETJ-22-0149. Retrieved Oct 1, 2022, from https://etj.bioscientifica.com/view/journals/etj/aop/etj-22-0149/etj-22-0149.xml

Tirosint – kapsler

Et nyt studie af Tirosint (Ref. 1) viser at:

  • tirosint behandlingen medførte en lavere dosis sammenlignet med LT4 tabletbehandling
  • at jo højere mavesyre pH var jo højere blev behovet for LT4, kurven for tirosint var væsentligt lavere

Konklusionen er at Tirosint kan være førstevalgspræparat hos den gruppe af patienter der har behov for en bedre optagelsesprofil og for hurtigere indstilling på det endelige TSH niveau.

  1. Virili C, Capriello S, Stramazzo I, Brusca N, Santaguida MG, Gargano L, Bagaglini MF, Bruno G, Severi C and Centanni M (2022) Daily requirement of softgel thyroxine is independent from gastric juice pH. Front. Endocrinol. 13:1002583. doi: 10.3389/fendo.2022.1002583

Te – påvirker optagelsen af L-T4 negativt.

Et lille studie fra Taiwan (Ref. 1) undersøgte effekten af kaffe-, te og kaffe- og teindtagelse. Resultatet peger på at optagelsen af L-T4 påvirkes negativt. Det er vigtigt at holde sig for øje, når man tager sin stofskiftemedicin.

  1. Lai Y-W and Huang S-M (2022) Tea consumption affects the absorption of levothyroxine. Front. Endocrinol. 13:943775. doi: 10.3389/fendo.2022.943775