Stofskiftebehandling – find patientens set-point*.

De fleste kan blive enige om, at TSH er et godt mål for, om der er noget galt med stofskiftet. Laboratorieværdier Herefter er det normalt enkelt, at sætte de fleste patienter i behandling for for lavt stofskifte – det lykkes i omkring 80% af tilfældene. For de resterende patienter er der hyppigt problemer med at … Læs mere Stofskiftebehandling – find patientens set-point*.

For lavt stofskifte, behandling og livskvalitet

Et spansk studie er netop blevet udgivet. Forfatterne til undersøgelsen har set på sammenhængen mellem TSH værdier og livskvalitet. Ref. 1. Selv inden for normalområdet fandt forfatterne at der var en ringere livskvalitet når TSH lå højt. Det kunne have været interessant at finde ud af hvordan samtlige stofskiftetal lå i denne undersøgelse. I undersøgelsen … Læs mere For lavt stofskifte, behandling og livskvalitet

Fokus i 2020

På vej ind i år 20 med stofskiftesygdom.dk er der flere vigtige temaer, der fortjener fortsat fokus. Index of individuality idet læger har vist og dokumenteret at laboratorieværdierne for TSH, T4, fT4, T3 og fT3 har et meget lavt index. Det betyder, at referenceværdierne er uanvendelige i styringen af stofskiftebehandling af den enkelte patient. Patientens … Læs mere Fokus i 2020

Hvad kan vi gøre ved dette dilemma?

Dilemmaet er, at vi ved, at levothyroxin nedsætter kroppens omsætning af T4 til T3. Med det resultat at den fine, individuelle balance mellem fT4, fT3 og TSH bliver skubbet ud af balance. Patienten vil opleve vedvarende symptomer på for lavt stofskifte. I en oversigt fra Clinical Thyroidology Vol. 31, No. 12 , kan man læse … Læs mere Hvad kan vi gøre ved dette dilemma?

Patientens komplekse behov og de begrænsede muligheder

Med udgangspunkt i, at der stadig er en gruppe patienter, der ikke er tilfredse med deres levothyroxin (L-T4) monoterapi, leverer Hoermann et al. en grundig og præcis oversigtsartikel om udfordringerne ved dagens behandling af for lavt stofskifte. (Ref. 1) Omdannelsen af T4 til T3 ændres når patienten får L-T4 behandling. Dette bevirker et tab af … Læs mere Patientens komplekse behov og de begrænsede muligheder

Patienter reagerer forskelligt på behandlingen

Hoermann et al. har gennemgået to tidligere studier, med henblik på at afdække, hvordan patienter behandlet med L-T4 reagerer. (Ref. 1) Vedvarende symptomer Udgangspunktet er den store gruppe patienter, der stadig har symptomer på trods af behandling med levothyroxin (L-T4). Ved at afdække de patientspecifikke reaktioner på L-T4 behandling kan flere patienter opnå en bedre … Læs mere Patienter reagerer forskelligt på behandlingen

Hvad kan vi bruge levothyroxin til?

Når vi ser på, hvad der sker i patienter, uden aktiv skjoldbruskkirtel, der får levothyroxin, ser vi at fT4 stiger og fT3 falder. LINK Vi ser ligeledes, at der skal højere doser af levothyroxin (L-T4) til for at genskabe de T3 niveauer og biokemiske markører, patienten havde inden operationen (Det personlige set-point/individuelle, biologiske udgangspunkt). (Der … Læs mere Hvad kan vi bruge levothyroxin til?

Kombinationsbehandling – viden og det vi skal undersøge

En grundig oversigtsartikel (Ref. 1) er netop udkommet (oktober 2019) og den følger i fodsporene på ETA 2012 opfølgningsartiklen. I indledningen ridses en lang række fakta op som baggrund for at skrive artiklen: – stofskiftesygdom burde være enkel at behandle, men 10-15% af patienterne er utilfredse med behandlingen.– TSH har fået for stor betydning, især … Læs mere Kombinationsbehandling – viden og det vi skal undersøge