Posts Tagged ‘lavt stofskifte’

Effekt af kombinationsbehandling

søndag, juni 26th, 2016

Et amerikansk studie af 82 patienter, der mindst var blevet behandlet i 5 år med T4 for deres lave stofskifte, blev fordelt til enten Armour eller en kombination af T4/T3 fordi de ikke oplevede tilfredsstillende effekt af deres T4 behandling.

Resultatet er opløftende:

94.2% af patienterne på Armour oplevede forbedring af deres symptomer.
Alle 13 personer på kombinationsbehandlingen af T3/T4 oplevede forbedring af deres symptomer.

TSH blev normaliseret hos 88% af patienterne på Armour og 59% oplevede en normalisering på T4/T3 behandlingen.
Desuden oplevede 65% normailsering af T3 og tallet for T4/T3 gruppen var 53%.

Kilde

Armour kan sammenlignes med Thyreoid fra Glostrup Apotek.

Stofskiftepatienter med genfejl vil muligvis have glæde af kombinationsbehandling med T4/T3

lørdag, november 2nd, 2013

Et engelsk studie har undersøgt stofskiftepatienter for en genfejl (DIO2), der tilsyneladende forringer omsætningen af T4 til T3. De fandt, at 16% af 552 personer havde den omtalte genfejl. Når disse personer fik kombinationsbehandling, oplevede de en klar forbedring i deres livskvalitet i forhold til deres tidligere behandling på T4 alene. Kilde

Perflourerede forbindelser øger risiko for for lavt stofskifte hos kvinder

fredag, juli 19th, 2013

PFC-stoffer, som på grund af sine smudsafvisende egenskaber bruges i alt fra regntøj og rengøringsmidler til teflonpander og emballage, kan være sundhedsskadelige. I et helt nyt amerikansk studie dokumenteres det, at flere af disse forbindelser kan medføre en øget risiko for for lavt stofskifte hos kvinder. Det helt store problem med disse stoffer er bl.a., at når de en gang er optaget i kroppen, er det meget vanskeligt at skille sig af med disse forbindelser. Kilde

Cøliaki og Hashimoto’s thyroiditis

søndag, januar 22nd, 2012

Et nyt studie viser, at personer med lavt stofskifte på grund af Hashimoto’s thyroiditis skal være opmærksom på, at de ikke omsætter T4 effektivt hvis de samtidig har cøliaki. Når personerne enten holdt en diæt 100% fri for gluten eller øgede deres T4 dosis kunne de komme op på det ønskede T4 niveau. Kilde Denne artikel diskuteres på engelsk på denne hjemmeside

Årsmøde ATA 2011: Forelæsning 7 om kolesterol

fredag, oktober 21st, 2011

Det er kendt at kolesterol stiger hos personer med for lavt stofskifte. Det er de farlige fedtstoffer (LDL) der stiger, og på længere sigt kan denne forøgelse føre til åreforkalkning og hjerteproblemer. En gruppe forskere undersøgte virkningen af T2 og T3 på kolesterol hos mus. Det viste sig, at når både T2 og T3 blev givet til musene faldt LDL. Det gode kolesterol HDL blev ikke påvirket. Det, der er er det særligt interessant ved dette studie, er at man fandt ud af, at LDL bliver reguleret på en speciel måde, der vil betyde at man kan finde en behandling, som kan gives til personer med for højt kolesterol.

Årsmøde ATA 2011: Forelæsning 9: Mave-tarmsygdommes betydning for optagelsen af levothyroxin

fredag, oktober 21st, 2011

En gruppe italienske forskere undersøgte, hvilke årsager der kan være til at nogle stofskiftepersoner ikke opnår effektive niveauer af deres levothyroxin-behandling. Gruppen fokuserede på mave-tarmsygdomme hos de enkelte forsøgspersoner og hvilken effekt disse kunne have på optagelsen af levothyroxin. Resultaterne peger på, at der er en stor gruppe af personerne, der har mave-tarmsygdomme, der kan behandles og som efterfølgende i 1/3 af tilfældende vil kunne opnå tilfredsstillende levothyroxin niveauer. I alt 2018 personer blev undersøgt – af disse blev 245 personer karakteriseret som “poor responders”. Af disse 245 havde

  • 62% enten H.pylori infektion eller autoimmun gastritis
  • 19% enten parasit sygdom, laktose intolerance eller lignende
  • 19% en tilstand der ikke kunne udredes

Inden behandling af mave-tarmsygdommen fik personerne op mod 33% højere doser for at opnå samme behandlingseffekt son raske stofskiftepersoner.

Årsmøde ATA 2011: Poster 76 om reduktion af bivirkninger ved brug af levothyroxin

fredag, oktober 21st, 2011

En gruppe italienske forskere undersøgte effekten af forskellige plantestoffers evne til at reducere bivirkninger ved behandling af for lavt stofskifte med L-T4. De undersøgte forskellige produkter og kom frem til at Oligomere Proanthocyaner (oligomeric proanthocynidins) gav  lindring af følgende L-T4 bivirkninger:  angst/uro, svedtendens, hjertebanken, hovedpine og dagligt ubehag. Stofferne findes især i æbler og kakaobønner (en fuldstændig liste kan findes ved at følge linket).

T4 behandling af lavt stofskifte øger ikke koncentrationen af frit T3 i cerebrospinalvæsken

fredag, juni 10th, 2011
Et svensk pilotstudie undersøgte sammenhængen mellem koncentrationerne af stofskiftehormoner i serum og i cerebrospinalvæsken før og under behandling med L-thyroxin (T4).
Under T4 behandling:
  • steg frit T4 i serum med en faktor 4 og frit T4 i CSF(cerebrospinalvæsken) med en faktor 3
  • steg total T3  med en faktor 3 i serum
  • Frit T3 i CSF(cerebrospinalvæsken) steg ikke – til forskernes store overraskelse
Hos patienter med for lavt stofskifte var der en sammenhæng mellem TSH i serum og i CSF, tilsvarende var der en sammenhæng mellem frit T4  i serum og i CSF .
Under behandlingen med L-thyroxine blev denne sammenhæng opretholdt. Men der var ikke denne sammenhæng, når man så på T3 i serum og frit T3 i CSF.
Studiet viser at frit T4 i serum balancerer med frit T4 i CSF – både hos patienter med lavt stofskifte og hos patienter i behandling med L-thyroxin. Men på trods af en stigning i T3 til det dobbelte ændres frit T3 i CSF ikke tilsvarende. Dette tyder på, at T3 ikke kan passerer blod/hjernebarrieren, på samme måde som T4 kan.  Forskerne antyder, at der måske finder en øget omsætning af T4 til T3 sted forårsaget af det høje TSH niveau hos patienterne med for lavt stofskifte. Kilde

Hashimoto’s thyroiditis – ny viden

onsdag, marts 9th, 2011

Hashimoto’s thyroiditis er en hyppig årsag til for lavt stofskifte. Symptomer og anden sygdom, der sættes i forbindelse med Hashimoto’s thyroiditis, antager man alene skyldes for lavt stofskifte. En gruppe forskere fra Østrig satte sig for at undersøge om høje niveauer af anti-TPO kunne forklare en øget forekomst af symptomer og en nedsat livskvalitet blandt en gruppe kvindelige patienter, der havde normale stofskiftetal.

Man undersøgte 426 euthyroide kvindelige patienter, der skulle opereres for godartet skoldbruskkirtelsygdom. Blandt disse patienter fandt man 28 med Hashimoto’s thyroiditis. Ved nærmere undersøgelse af denne gruppe patienter fandt man, at antallet af symptomer var signifikant højere i en gruppe af kvinder med anti-TPO over 121 IU/mL sammenlignet med kvinder med et anti-TPO lavere end 121 IU/mL. Der var ikke forskel på TSH i grupperne.

Kronisk træthed, tørt hår, kronisk irritabilitet, kronisk uro, tidligere brystkræft, tidlig ufrivillig abort – og forringet livskvalitet var sygdomme og symptomer, der klart kunne sættes i forbindelse med anti-TPO værdier højere end 121 IU/mL. Forskerne konkluderer, at kvinder med Hashimoto’s thyroiditis har mange symptomer. Kun nogle af symptomerne kan tilskrives for lavt stofskifte. Kilde

Subklinisk højt og lavt stofskifte

onsdag, januar 26th, 2011

Et helt nyt dansk studie har set på forekomsten af subklinisk for lavt stofskifte. Forskerne ønskede at kunne opsætte nogle retningslinjer for, hvordan man vejleder læger og patienter. Undersøgelsen peger på, at det er nødvendigt at følge patienten ved jævnligt at tage blodprøver, da de kliniske tegn ikke med sikkerhed kan bruges til at bedømme, om patienten er ved at udvikle for lavt stofskifte. TPO-ab undersøgelser skal foretages, men bidrager ifølge undersøgelsen ikke som en selvstændig indikator for sygdomsaktivitet eller -sværhedsgrad. TPO-ab værdierne svinger  parallelt med TSH værdierne.  Derfor foreslår forskerne, at der ved subklinisk for lavt stofskifte, tages blodprøver med et halvt års mellemrum. Efter 2 år med stabile resultater kan man øge intervallerne. Kilde

Et studie fra Amsterdam har set på udviklingen af enten for lavt stofskifte eller for højt stofskifte hos en stor gruppe af kvinder med familiær disposition til stofskiftesygdom (autoimmune thyroid disease (AITD)) Konklusionen på studiet er, at autoimmunt for lavt stofskifte udvikler sig snigende(år) mens udviklingen af autoimmunt for højt stofskifte ydvikler sig hurtigt (måneder). Kilde