Tag-arkiv: lavt stofskifte

Interview med lægen bag banebrydende studie – Antonio C. Bianco

Det er forløsende ord som bliver skrevet i dagens udgave af Science Daily. Efter offentliggørelsen af artiklen:

Sarah J. Peterson, Elizabeth A. McAninch, Antonio C. Bianco. Is a Normal TSH Synonymous with “Euthyroidism” in Levothyroxine Monotherapy? The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2016; jc.2016-2660 DOI: 10.1210/jc.2016-2660

kommer der yderligere præciseringer af studiets resultater:

 • Ny forskning giver disse patienter – som ofte føler sig overladt til sig selv og glemt – bevis for at deres vedvarende symptomer ikke kun eksisterer i deres hoveder.
 • Mens målet for den medicinske behandling er, at få patienten til at føle sig rask, så ser man, at symptomer alene, ikke anvendes til at vurdere om behandlingen er tilstrækkelig.
  Det bruger lægerne i dag TSH til.
  Med andre ord, så justeres dosis af levothyroxin (T4) efter TSH niveau, og ikke efter om patienten føler sig velbehandlet.
 • Der er behov for langt bedre behandling af for lavt stofskifte.
 • Indtil der er bedre behandlingsmuligheder opfordrer han læger til at ændre deres information om behandlingen af for lavt stofskifte til deres patienter. Lægen bør fortælle deres stofskiftepatienter at:
  • jeg vil normalisere dit TSH, men
   • du vil fremover have en højere risiko for at tage på
   • opleve depression
   • 0g træthed.
   • Det vil også være sandsynligt, at dit kolesterol vil øges.
   • Denne samtale er særlig vigtig for patienter, der overvejer kirurgisk at få fjernet skjoldbruskkirtlen.

Følgende citat er nærmest ikke til at oversætte uden, at forvrænge dets betydning i beskrivelsen af forholdet mellem patient og læge:

Because he and his colleagues specialize in thyroid disorders, Bianco tends to see a lot of these patients. “What they’re looking for is someone to believe what they’re saying,” he said. “When I say, ‘I understand and I believe you,’ many of my patients start crying. These patients have been suffering and physicians have been dismissing them.”

Forsøg på oversættelse: (Idet han og hans kollegaer er uddannet i behandling af stofskiftesygdomme, er det forståeligt at Bianco får henvist mange patienter med for lavt stofskifte. “Det, de (patienterne) leder efter, er nogen, der tror på, hvad de siger,” siger han. “Når jeg siger, “Jeg forstår og tror på dig” begynder mange af patienterne at græde. Disse patienter har lidt og læger har afskrevet dem.”)

Link til KILDE

 

Nu sker der noget!

Et nyt amerikansk studie, der er baseret på data fra NHANES undersøgelsen, konkluderer: “Konceptet om at patienter, der bliver behandlet alene med T4 skulle blive euthyroide på denne behandling, bør genovervejes og livskvalitetsundersøgelser skal opprioriteres i forbindelse med forskning i for lavt stofskifte og i lægernes guidelines om sygdommen.”

Det er helt nye toner og baserer sig på opdagelsen af, at der er flere laboratorieværdier der er markant forskellige mellem gruppen, der behandles med T4 og en matchet kontrolgruppe.

Flere fakta fra undersøgelsen:

Deltagere med normalt TSH på T4 alene har lavere ratio mellem T3:T4. Deltagere behandlet med T4 havde højere BMI på trods af at de rapporterede et lavere kalorieindtag, de rapporterede, at de havde et lavere fysisk aktivitetsniveau, de tager hyppigere statiner (for regulering af blodfedt), de tager hyppigere beta-blokkere og antidepressiva.

Forskerne bag rapporten tager en del forbehold, men deres konklusion peger på at det nu er tid til at betragte behandlingen – af for lavt stofskifte – i et nyt lys.

Det er i øvrigt tankevækkende at se på værdierne i de tabeller, der er med i artiklen. Selv om værdierne ikke er signifikant forskellige, kan man godt se, at for personerne behandlet med T4, er værdierne enten højere eller lavere end kontrolgruppens tal. Dette er endnu et fingerpeg om, at T4 ikke er den mirakelkur endokrinologer verden over udråber den til.

Link til artikel: Kilde

Lavt stofskifte og forringet livskvalitet

Et dansk studie af behandling af personer med lavt stofskifte er netop blevet publiceret. Formålet var at følge patienterne og vurdere deres livskvalitet i forhold til en kontrolgruppe. Konklusionen er tankevækkende og bør påvirke måden stofskiftepatienter behandles. De personer, der indgik i studiet, var ved studiets start meget påvirkede af deres lave stofskifte og især træthed var et markant og gennemgående symptom. I løbet af studiet blev svarene på livskvalitesspørgsmålene markant mere positive, men personerne i T4 behandling nåede aldrig deres tidligere livskvalitet efter 6 måneders behandling. Undersøgelsens resultater kan hjælpe læger med at fortælle personer med lavt stofskifte hvilke behandlingseffekter, der er realistiske. Kilde

Effekt af kombinationsbehandling

Et amerikansk studie af 82 patienter, der mindst var blevet behandlet i 5 år med T4 for deres lave stofskifte, blev fordelt til enten Armour eller en kombination af T4/T3 fordi de ikke oplevede tilfredsstillende effekt af deres T4 behandling.

Resultatet er opløftende:

94.2% af patienterne på Armour oplevede forbedring af deres symptomer.
Alle 13 personer på kombinationsbehandlingen af T3/T4 oplevede forbedring af deres symptomer.

TSH blev normaliseret hos 88% af patienterne på Armour og 59% oplevede en normalisering på T4/T3 behandlingen.
Desuden oplevede 65% normailsering af T3 og tallet for T4/T3 gruppen var 53%.

Kilde

Armour kan sammenlignes med Thyreoid fra Glostrup Apotek.

Nye veje i behandlingen af for lavt stofskifte?

Fra Clinical challenges in thyroid disease: Time for a new approach?

 • Stofskiftesygdom er almindelig, og omfanget er stigende. (Thyroid disease is common, and increasing in prevalence.)
 • Traditionel diagnose og behandling er ikke anvendelig for alle patienter  (•Traditional approach to diagnosis and treatment is not helpful for all patients.)
 • Et holistisk, individualiseret behandlingssyn er gavnlig, især hos patienter der ikke responderer på den igangværende behandling
  (•
  An holistic, individualized approach is beneficial, especially in “non-responders”.)
 • Både over- og underbehandling er forbundet med risici
  (•
  Both over and under treatment are associated with risks.)
 • Stofskiftesygdom kan være et tegn på udiagnosticerede følgesygdomme
  (•
  Thyroid disease may be a sign of other undiagnosed co-morbidities.)

Dette lyder som en rigtig god fremgangsmåde disse læger foreslår. Især individualiseringen af behandlingen. Og anerkendelsen af at ikke alle patienter reagerer på behandlingen.

 

Nye veje i behandlingen af for lavt stofskifte?

Fra
Paradigm shifts in thyroid hormone replacement therapies for hypothyroidism

Der er stadig flere beviser for, at levothyroxin monoterapi ikke er i stand til at sikre normale stofskifteværdier i alle væv samtidigt, og at normale TSH niveauer hos patienter i T4 behandling alene afspejler normale stofskifteværdier på hypofyseniveau. ( Evidence is mounting that levothyroxine monotherapy cannot assure a euthyroid state in all tissues simultaneously, and that normal serum TSH levels in patients receiving levothyroxine reflect pituitary euthyroidism alone.)

Stofskiftepatienter med genfejl vil muligvis have glæde af kombinationsbehandling med T4/T3

Et engelsk studie har undersøgt stofskiftepatienter for en genfejl (DIO2), der tilsyneladende forringer omsætningen af T4 til T3. De fandt, at 16% af 552 personer havde den omtalte genfejl. Når disse personer fik kombinationsbehandling, oplevede de en klar forbedring i deres livskvalitet i forhold til deres tidligere behandling på T4 alene. Kilde