Tag-arkiv: lavt stofskifte

Lavt stofskifte og forringet livskvalitet

Et dansk studie af behandling af personer med lavt stofskifte er netop blevet publiceret. Formålet var at følge patienterne og vurdere deres livskvalitet i forhold til en kontrolgruppe. Konklusionen er tankevækkende og bør påvirke måden stofskiftepatienter behandles. De personer, der indgik i studiet, var ved studiets start meget påvirkede af deres lave stofskifte og især træthed var et markant og gennemgående symptom. I løbet af studiet blev svarene på livskvalitesspørgsmålene markant mere positive, men personerne i T4 behandling nåede aldrig deres tidligere livskvalitet efter 6 måneders behandling. Undersøgelsens resultater kan hjælpe læger med at fortælle personer med lavt stofskifte hvilke behandlingseffekter, der er realistiske. Kilde

Effekt af kombinationsbehandling

Et amerikansk studie af 82 patienter, der mindst var blevet behandlet i 5 år med T4 for deres lave stofskifte, blev fordelt til enten Armour eller en kombination af T4/T3 fordi de ikke oplevede tilfredsstillende effekt af deres T4 behandling.

Resultatet er opløftende:

94.2% af patienterne på Armour oplevede forbedring af deres symptomer.
Alle 13 personer på kombinationsbehandlingen af T3/T4 oplevede forbedring af deres symptomer.

TSH blev normaliseret hos 88% af patienterne på Armour og 59% oplevede en normalisering på T4/T3 behandlingen.
Desuden oplevede 65% normailsering af T3 og tallet for T4/T3 gruppen var 53%.

Kilde

Armour kan sammenlignes med Thyreoid fra Glostrup Apotek.

Stofskiftepatienter med genfejl vil muligvis have glæde af kombinationsbehandling med T4/T3

Et engelsk studie har undersøgt stofskiftepatienter for en genfejl (DIO2), der tilsyneladende forringer omsætningen af T4 til T3. De fandt, at 16% af 552 personer havde den omtalte genfejl. Når disse personer fik kombinationsbehandling, oplevede de en klar forbedring i deres livskvalitet i forhold til deres tidligere behandling på T4 alene. Kilde

Perflourerede forbindelser øger risiko for for lavt stofskifte hos kvinder

PFC-stoffer, som på grund af sine smudsafvisende egenskaber bruges i alt fra regntøj og rengøringsmidler til teflonpander og emballage, kan være sundhedsskadelige. I et helt nyt amerikansk studie dokumenteres det, at flere af disse forbindelser kan medføre en øget risiko for for lavt stofskifte hos kvinder. Det helt store problem med disse stoffer er bl.a., at når de en gang er optaget i kroppen, er det meget vanskeligt at skille sig af med disse forbindelser. Kilde

Cøliaki og Hashimoto’s thyroiditis

Et nyt studie viser, at personer med lavt stofskifte på grund af Hashimoto’s thyroiditis skal være opmærksom på, at de ikke omsætter T4 effektivt hvis de samtidig har cøliaki. Når personerne enten holdt en diæt 100% fri for gluten eller øgede deres T4 dosis kunne de komme op på det ønskede T4 niveau. Kilde Denne artikel diskuteres på engelsk på denne hjemmeside

Årsmøde ATA 2011: Forelæsning 7 om kolesterol

Det er kendt at kolesterol stiger hos personer med for lavt stofskifte. Det er de farlige fedtstoffer (LDL) der stiger, og på længere sigt kan denne forøgelse føre til åreforkalkning og hjerteproblemer. En gruppe forskere undersøgte virkningen af T2 og T3 på kolesterol hos mus. Det viste sig, at når både T2 og T3 blev givet til musene faldt LDL. Det gode kolesterol HDL blev ikke påvirket. Det, der er er det særligt interessant ved dette studie, er at man fandt ud af, at LDL bliver reguleret på en speciel måde, der vil betyde at man kan finde en behandling, som kan gives til personer med for højt kolesterol.

Årsmøde ATA 2011: Forelæsning 9: Mave-tarmsygdommes betydning for optagelsen af levothyroxin

En gruppe italienske forskere undersøgte, hvilke årsager der kan være til at nogle stofskiftepersoner ikke opnår effektive niveauer af deres levothyroxin-behandling. Gruppen fokuserede på mave-tarmsygdomme hos de enkelte forsøgspersoner og hvilken effekt disse kunne have på optagelsen af levothyroxin. Resultaterne peger på, at der er en stor gruppe af personerne, der har mave-tarmsygdomme, der kan behandles og som efterfølgende i 1/3 af tilfældende vil kunne opnå tilfredsstillende levothyroxin niveauer. I alt 2018 personer blev undersøgt – af disse blev 245 personer karakteriseret som “poor responders”. Af disse 245 havde

  • 62% enten H.pylori infektion eller autoimmun gastritis
  • 19% enten parasit sygdom, laktose intolerance eller lignende
  • 19% en tilstand der ikke kunne udredes

Inden behandling af mave-tarmsygdommen fik personerne op mod 33% højere doser for at opnå samme behandlingseffekt son raske stofskiftepersoner.

Årsmøde ATA 2011: Poster 76 om reduktion af bivirkninger ved brug af levothyroxin

En gruppe italienske forskere undersøgte effekten af forskellige plantestoffers evne til at reducere bivirkninger ved behandling af for lavt stofskifte med L-T4. De undersøgte forskellige produkter og kom frem til at Oligomere Proanthocyaner (oligomeric proanthocynidins) gav  lindring af følgende L-T4 bivirkninger:  angst/uro, svedtendens, hjertebanken, hovedpine og dagligt ubehag. Stofferne findes især i æbler og kakaobønner (en fuldstændig liste kan findes ved at følge linket).

T4 behandling af lavt stofskifte øger ikke koncentrationen af frit T3 i cerebrospinalvæsken

Et svensk pilotstudie undersøgte sammenhængen mellem koncentrationerne af stofskiftehormoner i serum og i cerebrospinalvæsken før og under behandling med L-thyroxin (T4).
Under T4 behandling:
  • steg frit T4 i serum med en faktor 4 og frit T4 i CSF(cerebrospinalvæsken) med en faktor 3
  • steg total T3  med en faktor 3 i serum
  • Frit T3 i CSF(cerebrospinalvæsken) steg ikke – til forskernes store overraskelse
Hos patienter med for lavt stofskifte var der en sammenhæng mellem TSH i serum og i CSF, tilsvarende var der en sammenhæng mellem frit T4  i serum og i CSF .
Under behandlingen med L-thyroxine blev denne sammenhæng opretholdt. Men der var ikke denne sammenhæng, når man så på T3 i serum og frit T3 i CSF.
Studiet viser at frit T4 i serum balancerer med frit T4 i CSF – både hos patienter med lavt stofskifte og hos patienter i behandling med L-thyroxin. Men på trods af en stigning i T3 til det dobbelte ændres frit T3 i CSF ikke tilsvarende. Dette tyder på, at T3 ikke kan passerer blod/hjernebarrieren, på samme måde som T4 kan.  Forskerne antyder, at der måske finder en øget omsætning af T4 til T3 sted forårsaget af det høje TSH niveau hos patienterne med for lavt stofskifte. Kilde

Hashimoto’s thyroiditis – ny viden

Hashimoto’s thyroiditis er en hyppig årsag til for lavt stofskifte. Symptomer og anden sygdom, der sættes i forbindelse med Hashimoto’s thyroiditis, antager man alene skyldes for lavt stofskifte. En gruppe forskere fra Østrig satte sig for at undersøge om høje niveauer af anti-TPO kunne forklare en øget forekomst af symptomer og en nedsat livskvalitet blandt en gruppe kvindelige patienter, der havde normale stofskiftetal.

Man undersøgte 426 euthyroide kvindelige patienter, der skulle opereres for godartet skoldbruskkirtelsygdom. Blandt disse patienter fandt man 28 med Hashimoto’s thyroiditis. Ved nærmere undersøgelse af denne gruppe patienter fandt man, at antallet af symptomer var signifikant højere i en gruppe af kvinder med anti-TPO over 121 IU/mL sammenlignet med kvinder med et anti-TPO lavere end 121 IU/mL. Der var ikke forskel på TSH i grupperne.

Kronisk træthed, tørt hår, kronisk irritabilitet, kronisk uro, tidligere brystkræft, tidlig ufrivillig abort – og forringet livskvalitet var sygdomme og symptomer, der klart kunne sættes i forbindelse med anti-TPO værdier højere end 121 IU/mL. Forskerne konkluderer, at kvinder med Hashimoto’s thyroiditis har mange symptomer. Kun nogle af symptomerne kan tilskrives for lavt stofskifte. Kilde