Spændende udvikling i hollandsk stofskiftebehandling

I et indlæg i European Thyroid Journal har formanden for den hollandske Forening af Graves patienter og en farmaceut samlet oplysninger om forbruget af T4 og T3 medicin. Det har været muligt at følge forbrugsudviklingen over en periode på 6 år. Udvikling viser, at patienterne i Holland i stadig højere grad behandles af deres praktiserende læge og – at der er stadig flere, der sættes i kombinationsbehandling. Ud over de konklusioner forfatterne kommer frem til, kunne man også overveje om den praktiserende læge har mulighed for at lytte lidt mere til patienten, og derfor er mere interesseret i at finde løsninger.

Hvad er dine erfaringer?

Link til den oprindelige kilde

Har du fået tilbudt at udfylde ThyPRO?

Her på siden har jeg fortalt om en banebrydende undersøgelse forfattet af A. Bianco. Desuden har jeg omtalt en dansk undersøgelse, hvis mål var at vurdere anvendelsen af forskellige sundhedsrelaterede metoder til at vurdere patienter med autoimmunt for lavt stofskifte.

I det første studie fastslår forskeren, at lægerne bør anvende spørgeskemaer til at vurdere patienternes livskvalitet, og på den baggrund forsøge at justere behandlingen, så patienterne kan føle sig så godt tilpas som muligt. Det er her det danske studie kommer ind i billedet. Jeg har på denne side omtalt undersøgelsen

Dansk Thyroidea Selskabs hjemmeside er der en kort gennemgang af det danske spørgeskema til vurdering af livskvalitet ved thyroideasygdom. Desuden ligger der en anbefaling: “Den nye version anbefales til brug i kliniske forsøg såvel som klinisk praksis.”
Henvisning til omtalen af ThyPRO

De data, der findes i Biancos artikel, kan bruges til at vurdere, hvordan egne laboratorieværdier ligger i forhold til de ubehandledes laboratorieværdier, og i forhold til de patienter der i studiet behandles med T4. Der ud over vil ThyPRO spørgeskemaet kunne bruges til, at vurdere fremgange i behandlingen af thyroideasygdomme.

Så spørgsmålet er nu – hvor mange af jer er blevet tilbudt at udfylde ThyPRO og hvad var resultatet?

Interview med lægen bag banebrydende studie – Antonio C. Bianco

Det er forløsende ord som bliver skrevet i dagens udgave af Science Daily. Efter offentliggørelsen af artiklen:

Sarah J. Peterson, Elizabeth A. McAninch, Antonio C. Bianco. Is a Normal TSH Synonymous with “Euthyroidism” in Levothyroxine Monotherapy? The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2016; jc.2016-2660 DOI: 10.1210/jc.2016-2660

kommer der yderligere præciseringer af studiets resultater:

 • Ny forskning giver disse patienter – som ofte føler sig overladt til sig selv og glemt – bevis for at deres vedvarende symptomer ikke kun eksisterer i deres hoveder.
 • Mens målet for den medicinske behandling er, at få patienten til at føle sig rask, så ser man, at symptomer alene, ikke anvendes til at vurdere om behandlingen er tilstrækkelig.
  Det bruger lægerne i dag TSH til.
  Med andre ord, så justeres dosis af levothyroxin (T4) efter TSH niveau, og ikke efter om patienten føler sig velbehandlet.
 • Der er behov for langt bedre behandling af for lavt stofskifte.
 • Indtil der er bedre behandlingsmuligheder opfordrer han læger til at ændre deres information om behandlingen af for lavt stofskifte til deres patienter. Lægen bør fortælle deres stofskiftepatienter at:
  • jeg vil normalisere dit TSH, men
   • du vil fremover have en højere risiko for at tage på
   • opleve depression
   • 0g træthed.
   • Det vil også være sandsynligt, at dit kolesterol vil øges.
   • Denne samtale er særlig vigtig for patienter, der overvejer kirurgisk at få fjernet skjoldbruskkirtlen.

Følgende citat er nærmest ikke til at oversætte uden, at forvrænge dets betydning i beskrivelsen af forholdet mellem patient og læge:

Because he and his colleagues specialize in thyroid disorders, Bianco tends to see a lot of these patients. “What they’re looking for is someone to believe what they’re saying,” he said. “When I say, ‘I understand and I believe you,’ many of my patients start crying. These patients have been suffering and physicians have been dismissing them.”

Forsøg på oversættelse: (Idet han og hans kollegaer er uddannet i behandling af stofskiftesygdomme, er det forståeligt at Bianco får henvist mange patienter med for lavt stofskifte. “Det, de (patienterne) leder efter, er nogen, der tror på, hvad de siger,” siger han. “Når jeg siger, “Jeg forstår og tror på dig” begynder mange af patienterne at græde. Disse patienter har lidt og læger har afskrevet dem.”)

Link til KILDE

 

Nu sker der noget!

Et nyt amerikansk studie, der er baseret på data fra NHANES undersøgelsen, konkluderer: “Konceptet om at patienter, der bliver behandlet alene med T4 skulle blive euthyroide på denne behandling, bør genovervejes og livskvalitetsundersøgelser skal opprioriteres i forbindelse med forskning i for lavt stofskifte og i lægernes guidelines om sygdommen.”

Det er helt nye toner og baserer sig på opdagelsen af, at der er flere laboratorieværdier der er markant forskellige mellem gruppen, der behandles med T4 og en matchet kontrolgruppe.

Flere fakta fra undersøgelsen:

Deltagere med normalt TSH på T4 alene har lavere ratio mellem T3:T4. Deltagere behandlet med T4 havde højere BMI på trods af at de rapporterede et lavere kalorieindtag, de rapporterede, at de havde et lavere fysisk aktivitetsniveau, de tager hyppigere statiner (for regulering af blodfedt), de tager hyppigere beta-blokkere og antidepressiva.

Forskerne bag rapporten tager en del forbehold, men deres konklusion peger på at det nu er tid til at betragte behandlingen – af for lavt stofskifte – i et nyt lys.

Det er i øvrigt tankevækkende at se på værdierne i de tabeller, der er med i artiklen. Selv om værdierne ikke er signifikant forskellige, kan man godt se, at for personerne behandlet med T4, er værdierne enten højere eller lavere end kontrolgruppens tal. Dette er endnu et fingerpeg om, at T4 ikke er den mirakelkur endokrinologer verden over udråber den til.

Link til artikel: Kilde

Et interessant citat

“Under alle omstændigheder, den store spredning i TSH værdier i det øvre måleområde i befolkningen, uden tilsvarende spredning i fT4 og fT3 værdier i det nedre måleområde i befolkningen peger på, at der er store individuelle forskelle i relationerne mellem disse parametre, der bør kræve individualisering af normale værdier og ikke normalisering af befolkningens værdier”. Kilde

Med andre ord vi er ikke ens og vore værdier er ikke gennemsnitlige, og det kan være en medvirkende årsag til, at rigtigt mange stofskiftepatienter ikke er velbehandlede.