Gener ved ren T4 behandling

Til  alle der deltager i registreringen af gener ved ren T4 behandling.

Først og fremmest mange tak for jeres interesse og markering af jeres symptomer. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at I virkelig er oppe mod hårde odds. Som jeg læser resultatet lever I ofte på halv kraft og bliver ikke forstået af jeres omgivelser.

Skemaet, hvor I kan registrere jeres gener, forfattede jeg på baggrund af bogen “Stop The Thyroid Madness”.

Jeg vil opfordrede jer alle, der mangler at få symptomer med på listen, til at skrive dem ind som kommentar til dette indlæg. Umiddelbart kan jeg dog ikke lige se, hvordan jeg rent praktisk vil kunne ændre i den løbende registrering, uden at skabe et andet problem, nemlig at der bliver en eller anden form for dobbeltregistrering.

Men send de gener I har, som I mener skal med på listen, så vil jeg samle disse gener i en ny liste.

Hilsen Henrik, stofskiftesygdom.dk

Stofskiftepatienter med genfejl vil muligvis have glæde af kombinationsbehandling med T4/T3

Et engelsk studie har undersøgt stofskiftepatienter for en genfejl (DIO2), der tilsyneladende forringer omsætningen af T4 til T3. De fandt, at 16% af 552 personer havde den omtalte genfejl. Når disse personer fik kombinationsbehandling, oplevede de en klar forbedring i deres livskvalitet i forhold til deres tidligere behandling på T4 alene. Kilde

Behandling af for højt stofskifte kan iflg. dansk studie medføre fosterskader

I et dansk studie, der indtil videre er offentliggjort som abstract på en ATA konference, påpeger forskerne, at der er en øget risiko for at påføre fosteret skader, når den gravide bliver behandlet med enten propylthiouracil eller methimazol. Der er forskel på, hvilke skader, de to stoffer kan påføre fosteret. Forskerne bag undersøgelsen anbefaler, at man begrænser brugen af stofferne i første trimester. Studiet er ikke publiceret i et fagtidsskrift, og derfor ikke bedømt af en gruppe specialister på området. Kilde

 

Autisme og for lavt stofskifte under graviditeten

En tankevækkende artikel der er offentliggjort for nylig, understreger igen vigtigheden af at være veldiagnosticeret. I artiklen ses der en sammenhæng mellem – hos den gravide – for lavt stofskifte og nedsat skjoldbruskkirtelfunktion  på grund af kemiske stoffer i vores miljø, og barnets risiko for at udvikle autisme. Udsagnet er dog stadig kontroversielt, og forskeren ønsker da også at undersøge sammenhængen nærmere. Link til artiklen

Perflourerede forbindelser øger risiko for for lavt stofskifte hos kvinder

PFC-stoffer, som på grund af sine smudsafvisende egenskaber bruges i alt fra regntøj og rengøringsmidler til teflonpander og emballage, kan være sundhedsskadelige. I et helt nyt amerikansk studie dokumenteres det, at flere af disse forbindelser kan medføre en øget risiko for for lavt stofskifte hos kvinder. Det helt store problem med disse stoffer er bl.a., at når de en gang er optaget i kroppen, er det meget vanskeligt at skille sig af med disse forbindelser. Kilde

Subklinisk for højt stofskifte og subklinisk for lavt stofskifte øger risikoen for hjertefejl

Et nyt stor europæisk studie har undersøgt mere end 5000 personer. Man målte TSH og FT4 og patienter blev så inddelt i 3 grupper:

  • Euthyroide
  • Subklinisk for højt stofskifte TSH niveauer <0.45 mU/L og med normal FT4
  • Subklinisk for lavt stofskifte TSH niveauer >4.5 mU/L og med normal FT4.

Det viste sig at, hos ældre patienter med hjertesygdom der samtidig havde subklinisk for højt stofskifte især hvis TSH var mindre end 0,1 mU/L eller hos dem med subklinisk for lavt stofskifte – især med TSH højere end 10 mU/L, var der en øget forekomst af hjertesygdom.

Det understreger endnu en gang, hvor vigtigt det er ikke kun at støtte sig til TSH værdierne. Kilde

Cøliaki og Hashimoto’s thyroiditis

Et nyt studie viser, at personer med lavt stofskifte på grund af Hashimoto’s thyroiditis skal være opmærksom på, at de ikke omsætter T4 effektivt hvis de samtidig har cøliaki. Når personerne enten holdt en diæt 100% fri for gluten eller øgede deres T4 dosis kunne de komme op på det ønskede T4 niveau. Kilde Denne artikel diskuteres på engelsk på denne hjemmeside

Hvem kan have gavn af kombinationsterapi?

Combination Treatment with T4 and T3: Toward Personalized Replacement Therapy in Hypothyroidism?

Dette er titlen på et studie, der vurderer den tidligere offentliggjorte dokumentation for monoterapi vs. kombinationsterapi i behandlingen af for lavt stofskifte. Som overskriften antyder er den klart i modsætning til et tidligere review (omtalt her).

Forfatterne har gennemført en meget grundig analyse af den tilgængelige litteratur og har et afsnit der hedder “Hvem kan have gavn af at få kombinationsbehandling” hvor de fremhæver 4 grupper der vil kunne have gavn af kombinationsbehandling:

  • 1) Patienter med for lavt stofskifte pga en underliggende autoimmun tilstand.
    patients with hypothyroidism due to an underlying autoimmune condition
  • 2) Patienter der har fået opereret skjoldbrukskirtlen væk, eller patienter der pga. radiojodbehandling ikke længere har egen produktion af T4 og T3
  • 3) Patienter med en genfejl der medfører, at patienten ikke kan omdanne T4 til T3 ude i vævene.
  • 4) Patienter med for lavtstofskifte der også har depression. De kan have glæde af den antidepressive effekt af T3.

Link til kilde