Årsmøde ATA 2011: Forelæsning 9: Mave-tarmsygdommes betydning for optagelsen af levothyroxin

En gruppe italienske forskere undersøgte, hvilke årsager der kan være til at nogle stofskiftepersoner ikke opnår effektive niveauer af deres levothyroxin-behandling. Gruppen fokuserede på mave-tarmsygdomme hos de enkelte forsøgspersoner og hvilken effekt disse kunne have på optagelsen af levothyroxin. Resultaterne peger på, at der er en stor gruppe af personerne, der har mave-tarmsygdomme, der kan behandles og som efterfølgende i 1/3 af tilfældende vil kunne opnå tilfredsstillende levothyroxin niveauer. I alt 2018 personer blev undersøgt – af disse blev 245 personer karakteriseret som “poor responders”. Af disse 245 havde

 • 62% enten H.pylori infektion eller autoimmun gastritis
 • 19% enten parasit sygdom, laktose intolerance eller lignende
 • 19% en tilstand der ikke kunne udredes

Inden behandling af mave-tarmsygdommen fik personerne op mod 33% højere doser for at opnå samme behandlingseffekt son raske stofskiftepersoner.

Årsmøde ATA 2011: Poster 76 om reduktion af bivirkninger ved brug af levothyroxin

En gruppe italienske forskere undersøgte effekten af forskellige plantestoffers evne til at reducere bivirkninger ved behandling af for lavt stofskifte med L-T4. De undersøgte forskellige produkter og kom frem til at Oligomere Proanthocyaner (oligomeric proanthocynidins) gav  lindring af følgende L-T4 bivirkninger:  angst/uro, svedtendens, hjertebanken, hovedpine og dagligt ubehag. Stofferne findes især i æbler og kakaobønner (en fuldstændig liste kan findes ved at følge linket).

Anders Breinholt har for højt stofskifte

I BT d. 18-8-2011 fortæller Anders Breinholt, at han har for højt stofskifte. Han skal nu have opereret skjoldbruskkirtlen væk. Artiklen giver en god forklaring på, hvad forhøjet stofskifte er, og hvordan det kan behandles. De vigtigste bivirkninger – dels ved sygdommen – og ved en operation gennemgås. Det er en god artikel, der sætte fokus på et problem der ellers let bliver overset.

En mail, en video og et interessant abstract

Jeg fik en mail fra en, der har stofskiftesygdom, der samtidig har en datter, der også er syg. De oplever begge, som mange i systemet oplever, at der ikke er mange læger, der tager symptombilledet alvorligt. Men der er ingen tvivl om, at for de personer, der ikke bliver hørt, og blot bliver henvist til en psykiater, er konsekvenserne voldsomt indgribende. En lang række drømme må opgives, fordi der ikke foretages en tilbundsgående udredning og derefter gives en optimal behandling.

Stofskiftesygdom er for patienten hyppigt én lang række af nederlag i kommunikationen med læger, der ikke kan eller vil høre efter. Men det skal medgives at stofskiftesygdom er fuld af facetter, der ikke er lige til at gennemskue. Der er så mange individuelle symptomer, som det ikke er muligt at indplacere i et enkelt og overskueligt system.

Når man læser i de forskellige debatfora om stofskiftesygdom og fokuserer på fortællingerne om laboratorieværdier og symptomer, bliver det hurtigt tydeligt, at blandt alle de patienter, der ikke har det forventede udbytte af stofskiftebehandlingen, er der mange forskellige symptombilleder. En anden observation er, hvor restriktive praktiserende læger og hospitalslæger er med supplerende blodprøver, der måske ville kunne bringe patienten ind i et mere tilfredsstillende behandlingsforløb.

Det er her videoen kommer ind i billedet. På  TED – ideas worth spreading er der en video (på engelsk) med en kræftpatient – Dave – der fortæller om, hvordan en præcis diagnose hjalp ham til at få den rigtige behandling 1. gang – baseret på input fra patientfora på nettet. Videoen rummer det budskab, at i sygdomsbehandling overser behandlersystemet helt, at patienternes erfaringer og viden er en værdifuld ressource.

Men det er vigtigt at understrege, at en grundig udredning af stofskiftepatienter stadig er en mangelvare. Der bliver sparet unødigt.

Det er her artiklen “What Should be Done When Thyroid Function Tests Do Not Make Sense?” kommer ind. Den gør opmærksom på, at normalt er stofskiftesygdom enkel at behandle, men den gør sandelig også opmærksom på, at der er en gruppe patienter, der lider af sjældne (stofskifte-)tilstande, der kræver yderligere og grundigere undersøgelser.

Artiklen fokuserer på udredning af for højt stofskifte, men forfatterne påpeger, at den systematiske fremgangsmåde, de anvender, også kan anvendes, når stofskiftesygdom skal udredes grundigere. Så der er ingen grund til, at lægerne ikke foretager yderligere undersøgelser, når laboratorieværdier og patientens symptomer ikke stemmer overens.

Desuden kan dette også pege på, at vi, der sidder og prøver at hjælpe hinanden, bør give mere plads. Der kan være en tendens til at det, der virker på en selv, også SKAL virke på andre – men set i lyset af hvor kompleks stofskiftesygdom er og hvor utilstrækkeligt patienterne ofte bliver undersøgt – skal vi være forsigtige med at drage forhastede konklusioner.

Det, der skal til, er et krav fra stofskiftepatienterne om grundigere undersøgelser, når de konstant har det dårligt på trods af medicinsk behandling. Samtidig et krav om at resultaterne af de undersøgelser, der er foretaget, bliver gennemgået i en dialog med patienten. Fordi – det er patienten – der skal forstå resultaterne og leve med konsekvenserne. Det er kun i det tilfælde, at der vil ske en udvikling i behandlingen af patientens sygdom.

Når man lytter grundigt til videoen med Dave, står det lysende klart, at han har fået en meget præcis diagnose, der har givet ham mulighed for selv at arbejde med – i behandlingen. Han har kunnet udnytte lægers, egen og andres viden og ressourcer – til at få den helt rigtige behandling.

Desværre får ikke alle stofskiftepatienter den samme præcise diagnose.

Behandling af for højt stofskifte med radioaktivt jod med henblik på at reducere risikoen for efterfølgende at få for lavt stofskifte

I Kina rammes ca. 3% af befolkningen af for højt stofskifte (30.000.000 mennesker!). De fleste af disse personer bor i landdistrikter hvor livslang behandling med levothyroxin er problematisk. Derfor har kinesiske læger forsøgt at optimere behandlingen af Graves med radioaktivt jod. På baggrund af en række vurderingskriterier har man fordelt patienterne i forskellige behandlingsgrupper. Patienterne er derefter fulgt i 12 år. I en gruppe (nr. 3) var resultatet, at efter 12 år havde 72% normalt stofskifte, 6% havde fortsat for højt stofskifte mens 22% fik for lavt stofskifte. Kilde

Ved en grundig udredning baseret på markante kliniske tegn på Graves, lader det til, at de kinesiske læger kan justere den radioaktive jodbehandling, så der ikke er så mange patienter, der får for lavt stofskifte.

Selen har måske en gavnlig virkning ved Graves øjenproblemer

Mild Graves orbitopati reducere livskvaliteten. Hos en femtedel af patienterne med Graves orbitopati  ses spontan forbedring, to tredjedele har ingen yderligere ændring i symptomerne og i den sidste gruppe forværres symptomerne. Man har mistanke om, at frie radikaler er medvirkende til at forværre sygdommen. Derfor har man længe spekuleret på, om anvendelse af selen kan være med til at forbedre symptomerne. Resultater fra et lille studie tyder på at selen ved Graves orbitopati kan forbedre livskvalitet og bremse udviklingen af symptomerne. Kilde

Man bør altid tage sin læge med på råd, når man tager forskellige tilskud sammen med sin medicin.

Hvornår er det bedst at tage sin stofskiftemedicin

I 2010 blev der offentliggjort et studie, hvor stofskiftepatienter i tremåneders-perioder tog deres stofskiftemedicin enten om morgenen eller om aftenen. Det var målet med studiet, at se om doseringstidspunktet havde nogen betydning for optagelsen af T4, påvirkning af serumlipider eller livskvaliteten. Når personerne tog deres medicin til natten medførte det markant lavere TSH værdier og højere thyroid hormon niveauer i blodet, dette tyder på en forbedret optagelse af T4 (levothyroxin), når det indtages til natten. Der blev ikke registreret ændringer i kolesterolniveauer eller i  livskvalitet.

Konklusionen på studiet:

 • Bedre absorption af T4, når det indtages til natten
 • Det er nødvendigt, at være omhyggelig med at tage medicinen på samme tidspunkt hver dag
 • At tage T4 til natten er et effektivt alternativ til at indtage medicinen om morgenen
 • For patienter, der har svært ved at optage T4, vil muligvis opleve en forbedring, når de tager medicinen til natten

Se også indlægget her om døgnvariation i stofskiftehormoner . Dette indlæg peger på, at der naturligt er højere koncentrationer af stofskiftehormoner sidst på aftenen/først på natten.Et mønster det måske er værd, at efterligne så godt det kan lade sig gøre?

Kilde

Udsigt til ny behandling af kronisk spontan nældefeber

En gruppe tyske forskere undersøgte, om et anti IgE præparat – omalizumab – registreret til behandling af astma, ville kunne afhjælpe kronisk spontan nældefeber hos personer, der havde IgE antistof mod f.eks thyroperoxidase (TPO). Resultatet af undersøgelsen var positiv, idet forskerne fandt, at omalizumab  effektivt behandlede kronisk nældefeber hos patienter, der havde IgE antistof mod TPO, og hvor anden behandling ikke havde virket. Kilde 18-6-2011

Nye amerikanske anbefalinger til diagnosticering og behandling af for højt stofskifte

Baggrunden for udviklingen af disse nye anbefalinger skal ses i lyset af sygdommens mange ansigter og deraf følgende mange forskellige behandlingsmuligheder. Gruppen siger i referatet til artiklen at “Passende behandling kræver en præcis diagnose, behandlingen skal tage højde for andre sygdomme, patienten måtte have, og patientens behandlingsønsker skal imødekommes.” Anbefalingerne bygger på de seneste videnskabelige artikler om emnet og vil være et værdifuldt redskab for praktiserende læger og andre, der er involveret i behandling af for højt stofskifte.

Anbefalingerne fokuserer på følgende områder:

 • Udredning og behandling af for højt stofskifte (thyrotoksikose)
 • Behandling af Graves ved brug af radioaktivt jod, antithyroid medicin eller kirurgi
 • Graves hos børn, voksne eller gravide
 • Subklinisk for højt stofskifte
 • For højt stofskifte hos patienter med Graves oftalmopati og
 • Behandling af forskellige andre årsager til for højt stofskifte.

Resultatet af gruppens arbejde er blevet en samling af hundrede råd, der kan hjælpe ved behandlingen af patienter med for højt stofskifte. Kilde

De nye amerikanske anbefalinger er udviklet i et samarbejde mellem American Thyroid Association (ATA) og American Association of Clinical Endocrinologists (AACE).