Selen har måske en gavnlig virkning ved Graves øjenproblemer

Mild Graves orbitopati reducere livskvaliteten. Hos en femtedel af patienterne med Graves orbitopati  ses spontan forbedring, to tredjedele har ingen yderligere ændring i symptomerne og i den sidste gruppe forværres symptomerne. Man har mistanke om, at frie radikaler er medvirkende til at forværre sygdommen. Derfor har man længe spekuleret på, om anvendelse af selen kan være med til at forbedre symptomerne. Resultater fra et lille studie tyder på at selen ved Graves orbitopati kan forbedre livskvalitet og bremse udviklingen af symptomerne. Kilde

Man bør altid tage sin læge med på råd, når man tager forskellige tilskud sammen med sin medicin.

Hvornår er det bedst at tage sin stofskiftemedicin

I 2010 blev der offentliggjort et studie, hvor stofskiftepatienter i tremåneders-perioder tog deres stofskiftemedicin enten om morgenen eller om aftenen. Det var målet med studiet, at se om doseringstidspunktet havde nogen betydning for optagelsen af T4, påvirkning af serumlipider eller livskvaliteten. Når personerne tog deres medicin til natten medførte det markant lavere TSH værdier og højere thyroid hormon niveauer i blodet, dette tyder på en forbedret optagelse af T4 (levothyroxin), når det indtages til natten. Der blev ikke registreret ændringer i kolesterolniveauer eller i  livskvalitet.

Konklusionen på studiet:

 • Bedre absorption af T4, når det indtages til natten
 • Det er nødvendigt, at være omhyggelig med at tage medicinen på samme tidspunkt hver dag
 • At tage T4 til natten er et effektivt alternativ til at indtage medicinen om morgenen
 • For patienter, der har svært ved at optage T4, vil muligvis opleve en forbedring, når de tager medicinen til natten

Se også indlægget her om døgnvariation i stofskiftehormoner . Dette indlæg peger på, at der naturligt er højere koncentrationer af stofskiftehormoner sidst på aftenen/først på natten.Et mønster det måske er værd, at efterligne så godt det kan lade sig gøre?

Kilde

Udsigt til ny behandling af kronisk spontan nældefeber

En gruppe tyske forskere undersøgte, om et anti IgE præparat – omalizumab – registreret til behandling af astma, ville kunne afhjælpe kronisk spontan nældefeber hos personer, der havde IgE antistof mod f.eks thyroperoxidase (TPO). Resultatet af undersøgelsen var positiv, idet forskerne fandt, at omalizumab  effektivt behandlede kronisk nældefeber hos patienter, der havde IgE antistof mod TPO, og hvor anden behandling ikke havde virket. Kilde 18-6-2011

Nye amerikanske anbefalinger til diagnosticering og behandling af for højt stofskifte

Baggrunden for udviklingen af disse nye anbefalinger skal ses i lyset af sygdommens mange ansigter og deraf følgende mange forskellige behandlingsmuligheder. Gruppen siger i referatet til artiklen at “Passende behandling kræver en præcis diagnose, behandlingen skal tage højde for andre sygdomme, patienten måtte have, og patientens behandlingsønsker skal imødekommes.” Anbefalingerne bygger på de seneste videnskabelige artikler om emnet og vil være et værdifuldt redskab for praktiserende læger og andre, der er involveret i behandling af for højt stofskifte.

Anbefalingerne fokuserer på følgende områder:

 • Udredning og behandling af for højt stofskifte (thyrotoksikose)
 • Behandling af Graves ved brug af radioaktivt jod, antithyroid medicin eller kirurgi
 • Graves hos børn, voksne eller gravide
 • Subklinisk for højt stofskifte
 • For højt stofskifte hos patienter med Graves oftalmopati og
 • Behandling af forskellige andre årsager til for højt stofskifte.

Resultatet af gruppens arbejde er blevet en samling af hundrede råd, der kan hjælpe ved behandlingen af patienter med for højt stofskifte. Kilde

De nye amerikanske anbefalinger er udviklet i et samarbejde mellem American Thyroid Association (ATA) og American Association of Clinical Endocrinologists (AACE).

 

T4 behandling af lavt stofskifte øger ikke koncentrationen af frit T3 i cerebrospinalvæsken

Et svensk pilotstudie undersøgte sammenhængen mellem koncentrationerne af stofskiftehormoner i serum og i cerebrospinalvæsken før og under behandling med L-thyroxin (T4).
Under T4 behandling:
 • steg frit T4 i serum med en faktor 4 og frit T4 i CSF(cerebrospinalvæsken) med en faktor 3
 • steg total T3  med en faktor 3 i serum
 • Frit T3 i CSF(cerebrospinalvæsken) steg ikke – til forskernes store overraskelse
Hos patienter med for lavt stofskifte var der en sammenhæng mellem TSH i serum og i CSF, tilsvarende var der en sammenhæng mellem frit T4  i serum og i CSF .
Under behandlingen med L-thyroxine blev denne sammenhæng opretholdt. Men der var ikke denne sammenhæng, når man så på T3 i serum og frit T3 i CSF.
Studiet viser at frit T4 i serum balancerer med frit T4 i CSF – både hos patienter med lavt stofskifte og hos patienter i behandling med L-thyroxin. Men på trods af en stigning i T3 til det dobbelte ændres frit T3 i CSF ikke tilsvarende. Dette tyder på, at T3 ikke kan passerer blod/hjernebarrieren, på samme måde som T4 kan.  Forskerne antyder, at der måske finder en øget omsætning af T4 til T3 sted forårsaget af det høje TSH niveau hos patienterne med for lavt stofskifte. Kilde

International stofskiftedag 25. maj

I anledning af den internationale stofskiftedag har Thyreoidea Landsforeningen sat en informationskampagne i gang om stofskiftesygdom. Målet med kampagnen er at få pressen til at fokusere på stofskiftesygdom og -behandling.

Set i lyset af at op mod 500.000 personer i Danmark rammes af stofskiftesygdom, er der et stort behov for oplysning om sygdommen.

Døgnvariationer i TSH og fT3

I en artikel fra 2008 af forskerne W. Russell, R. F. Harrison, N. Smith, K. Darzy, S. Shalet, A. P. Weetman and R. J. Ross, har de undersøgt døgnvariationer af TSH og frit T3. Undersøgelsen viser, at TSH topper lidt før frit T3 – i tidsrummet lige omkring midnat og ligger lavest lige omkring kl. 15 om eftermiddagen. Dette kunne give inspiration til, hvordan man kan dosere sin stofskiftemedicin. En del personer nævner på fora om stofskiftemedicin, at de har gavn af at tage deres medicin til natten – hvad er dine erfaringer? Du skal være mere end velkommen til at fortælle om dine erfaringer med doseringstidspunkter. Kilde (du finder kurverne, der viser døgnvariationerne på de sidste 5 sider i artiklen)

TSH værdier blandt kinesere i Hong Kong

Den øvre referenceværdi for TSH er betydningsfuld, når det gælder om at identificere patienter med subklinisk for lavt stofskifte. Det er vigtigt at kunne identificere denne gruppe, fordi tilstanden medfører en øget risiko for at udvikle for lavt stofskifte og alvorlige hjerte/kar lidelser. En forskergruppe i Hong Kong ville forsøge at fastlægge værdierne for TSH blandt ikke gravide kinesere. De personer, der deltog, blev fundet vha spørgeskemaer og blodprøver. I alt 212 personer indgik i studiet – af disse havde 109 antistoffer mod thyroglobulin eller thyroid peroxidase. På baggrund af dette materiale forslår gruppen at TSH referenceintervallet er 0,68-3,7 mIU/l. FT4 bør for mænd i Hong Kong være 13,5-21,3 pmol/l og for kvinder 12.6–19.7 pmol/l. Forskerne foreslår, at man fremover anvender mere dynamiske værdier end den absolutte referenceværdi man anvender i dag, når man skal vurdere forskellige typer af stofskifte-dysfunktioner. Kilde

Begrænset forsyning af Thyrogen® (thyrotropin alfa) frem til juli 2011

Lægemiddelstyrelsen gør sammen med producenten af Thyrogen® og det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) opmærksom på, at der er begrænsede forsyninger af Thyrogen® frem til juli 2011.

Producenten kan kun levere Thyrogen® i et omfang, der svarer til cirka 45 procent af efterspørgslen i EU frem til juli 2011.

Thyrogen® er godkendt til behandling af rester af thyreoideavæv efter thyreoideaektomi hos patienter med thyreoideacancer. Kilde

Fluor-forbindelser og stofskiftesygdom

Det er velkendt, at fluor har været brugt i en kort periode til behandling af for højt stofskifte. Man ved altså, at fluor påvirker stofskiftet. Derfor er det interessant i dag at læse på forbrugerkemi.dk, at der bl.a. i visse mikropopkornsposer kan findes fluor-forbindelser. Der kan også findes fluorforbindelser i andre produkter. For stofskiftepatienter kan det være hensigtsmæssigt at undgå sådanne produkter. Det er muligt på forbrugerkemi.dk at finde yderligere oplysninger. KILDE