Sammenlignende undersøgelse af naturlige stofskiftehormoner og T4

Forskerne sammenlignede effekten af naturlige stofskiftehormoner og T4 i en gruppe på 70 patienter. Resultaterne viser, at patienter på naturlige stofskiftehormoner tabte sig en smule, at næsten halvdelen af testpersonerne foretrak naturlige stofskiftehormoner, og der var signifikant positive resultater i målingen af patienternes subjektive symptomer. Der var ikke signifikant forskel på behandlingerne i forhold til måling af livskvalitet. Kilde

Det er vigtigt at lytte

Da jeg læste Stop The Thyroid Madness var en af de markante budskaber, at det er vigtigt at lytte til patientens symptomer. Bogen oplister en lang række af eksempler på “døve” læger, der alene behandler med syntetisk T4 uden at se på andet end laboratorieværdierne. Man skal ikke have læst med i ret mange fora om stofskiftesygdomme, før det bliver helt klart, at der stadig ikke bliver lyttet til patienten. I England ser det nærmest ud til, at læger der behandler med andet end syntetisk T4, bliver hængt ud for at skade patienten.

Det helt paradoksale er, at man ikke udnytter en helt enestående chance til at uddanne patienten i sin sygdom. Det blev gjort i diabetesbehandlingen med stor succes. Patienter med diabetes var langt hen ad vejen dygtigere i deres egen sygdom end deres praktiserende læge.

Stofskiftesygdom er kompliceret at udrede, samtidig med at den er relativt sjælden. Det medfører, at der er ganske få indsigtsfulde specialister. Derfor ville det være værdifuldt, at disse læger uddannede deres patienter i stedet for at holde deres indsigt (laboratorieværdier og sammenhængen til patientens symptomer) tæt ind til kroppen.

Manglen på konkret viden om egen sygdom afspejler sig også i, at patienter med ubehagelige symptomer søger råd på fora, hvor der ikke altid bliver lyttet. I stedet giver andre patienter instruktioner på, hvordan de mener symptomerne skal håndteres. Set i lyset af at stofskiftesygdom er meget kompleks at udrede og behandle, synes det fornuftigt, at lytte til sin krop og vurdere om behandlingen går den rigtige vej.

Dette er en proces, der stiller store krav til patientens tålmodighed, idet T4s halveringstid er lang. Der er ingen hurtige resultater. Samtidig stiller det også krav til overblikket, når patienten får medicin, der indeholder T3. Her indsætter reaktionerne hurtigt.

Gener ved ren T4 behandling

Til  alle der deltager i registreringen af gener ved ren T4 behandling.

Først og fremmest mange tak for jeres interesse og markering af jeres symptomer. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at I virkelig er oppe mod hårde odds. Som jeg læser resultatet lever I ofte på halv kraft og bliver ikke forstået af jeres omgivelser.

Skemaet, hvor I kan registrere jeres gener, forfattede jeg på baggrund af bogen “Stop The Thyroid Madness”.

Jeg vil opfordrede jer alle, der mangler at få symptomer med på listen, til at skrive dem ind som kommentar til dette indlæg. Umiddelbart kan jeg dog ikke lige se, hvordan jeg rent praktisk vil kunne ændre i den løbende registrering, uden at skabe et andet problem, nemlig at der bliver en eller anden form for dobbeltregistrering.

Men send de gener I har, som I mener skal med på listen, så vil jeg samle disse gener i en ny liste.

Hilsen Henrik, stofskiftesygdom.dk

Stofskiftepatienter med genfejl vil muligvis have glæde af kombinationsbehandling med T4/T3

Et engelsk studie har undersøgt stofskiftepatienter for en genfejl (DIO2), der tilsyneladende forringer omsætningen af T4 til T3. De fandt, at 16% af 552 personer havde den omtalte genfejl. Når disse personer fik kombinationsbehandling, oplevede de en klar forbedring i deres livskvalitet i forhold til deres tidligere behandling på T4 alene. Kilde

Behandling af for højt stofskifte kan iflg. dansk studie medføre fosterskader

I et dansk studie, der indtil videre er offentliggjort som abstract på en ATA konference, påpeger forskerne, at der er en øget risiko for at påføre fosteret skader, når den gravide bliver behandlet med enten propylthiouracil eller methimazol. Der er forskel på, hvilke skader, de to stoffer kan påføre fosteret. Forskerne bag undersøgelsen anbefaler, at man begrænser brugen af stofferne i første trimester. Studiet er ikke publiceret i et fagtidsskrift, og derfor ikke bedømt af en gruppe specialister på området. Kilde

 

Autisme og for lavt stofskifte under graviditeten

En tankevækkende artikel der er offentliggjort for nylig, understreger igen vigtigheden af at være veldiagnosticeret. I artiklen ses der en sammenhæng mellem – hos den gravide – for lavt stofskifte og nedsat skjoldbruskkirtelfunktion  på grund af kemiske stoffer i vores miljø, og barnets risiko for at udvikle autisme. Udsagnet er dog stadig kontroversielt, og forskeren ønsker da også at undersøge sammenhængen nærmere. Link til artiklen

Perflourerede forbindelser øger risiko for for lavt stofskifte hos kvinder

PFC-stoffer, som på grund af sine smudsafvisende egenskaber bruges i alt fra regntøj og rengøringsmidler til teflonpander og emballage, kan være sundhedsskadelige. I et helt nyt amerikansk studie dokumenteres det, at flere af disse forbindelser kan medføre en øget risiko for for lavt stofskifte hos kvinder. Det helt store problem med disse stoffer er bl.a., at når de en gang er optaget i kroppen, er det meget vanskeligt at skille sig af med disse forbindelser. Kilde

Subklinisk for højt stofskifte og subklinisk for lavt stofskifte øger risikoen for hjertefejl

Et nyt stor europæisk studie har undersøgt mere end 5000 personer. Man målte TSH og FT4 og patienter blev så inddelt i 3 grupper:

  • Euthyroide
  • Subklinisk for højt stofskifte TSH niveauer <0.45 mU/L og med normal FT4
  • Subklinisk for lavt stofskifte TSH niveauer >4.5 mU/L og med normal FT4.

Det viste sig at, hos ældre patienter med hjertesygdom der samtidig havde subklinisk for højt stofskifte især hvis TSH var mindre end 0,1 mU/L eller hos dem med subklinisk for lavt stofskifte – især med TSH højere end 10 mU/L, var der en øget forekomst af hjertesygdom.

Det understreger endnu en gang, hvor vigtigt det er ikke kun at støtte sig til TSH værdierne. Kilde