Et interessant citat

“Under alle omstændigheder, den store spredning i TSH værdier i det øvre måleområde i befolkningen, uden tilsvarende spredning i fT4 og fT3 værdier i det nedre måleområde i befolkningen peger på, at der er store individuelle forskelle i relationerne mellem disse parametre, der bør kræve individualisering af normale værdier og ikke normalisering af befolkningens værdier”. Kilde

Med andre ord vi er ikke ens og vore værdier er ikke gennemsnitlige, og det kan være en medvirkende årsag til, at rigtigt mange stofskiftepatienter ikke er velbehandlede.

Lavt stofskifte og forringet livskvalitet

Et dansk studie af behandling af personer med lavt stofskifte er netop blevet publiceret. Formålet var at følge patienterne og vurdere deres livskvalitet i forhold til en kontrolgruppe. Konklusionen er tankevækkende og bør påvirke måden stofskiftepatienter behandles. De personer, der indgik i studiet, var ved studiets start meget påvirkede af deres lave stofskifte og især træthed var et markant og gennemgående symptom. I løbet af studiet blev svarene på livskvalitesspørgsmålene markant mere positive, men personerne i T4 behandling nåede aldrig deres tidligere livskvalitet efter 6 måneders behandling. Undersøgelsens resultater kan hjælpe læger med at fortælle personer med lavt stofskifte hvilke behandlingseffekter, der er realistiske. Kilde

Hvad er det, der går galt?

Jeg læste forleden dag en engelsk artikel om behandling af stofskiftesygdom. Noget forstemmende var resultatet af en lang række artikler forskerne havde læst igennem: 30-50% af patienterne i studierne var enten overbehandlede eller underbehandlede og en gruppe var decideret utilfredse med resultaterne af behandlingen. Forskernes konklusion er: Til trods for at  stofskiftebehandling har været tilgængelig i mere end et århundrede, er der stadig markante udfordringer i udredningen og muligheder for at forbedre behandlingsresultaterne. Kilde

I samme uge tager The Telegraph temaet op, idet de fortæller Audrey Snees oplevelser med lægers mangelfulde behandling af hendes stofskiftesygdom. Resultaterne af lægernes laden stå til, resulterer for hende i massive øjenproblemer, vægtproblemer, glemsomhed og mangel på kræfter til at klare hverdagens gøremål. Audrey Snee slutter artiklen med at give udtryk for, at hendes fremtidshåb er, at personer med stofskifteproblemer vil blive behandlet som individer snarere end tal på en udprintet liste – og at de derefter hurtigt bliver sat i behandling i stedet for at lægerne lader personen gå for lud og koldt vand. Kilde

Det er påfaldende at den samme lægefaglige gruppe, der behandler stofskiftepatienter også behandler diabetikere men med helt andre behandlingsresultater til følge. Det virker fra sidelinjen til, at der er markant kvalitetsforskel på tilgangen til den enkelte patient. Som jeg oplever, det gør man diabetikeren til centrum for behandlingen og sikrer at diabetikeren bliver uddannet til at kunne styre egen behandling, hvorimod stofskiftepatienten blot får at vide, at tallene ser fine ud på trods af patientens massive ubehag og tegn på, at man er langt fra at have det fint. Så hvad er det, der går galt, hvorfor kan stofskiftepatienten ikke blive forstået på samme niveau som diabetikeren, og er det på tide at gå i dybden med flere af de tests, der kan være med til belyse stofskiftepatienters åbenlyse problemer. Det virker underligt at lægerne har så svært ved at behandle stofskiftepatienter – for de siger selv at det er meget enkelt og at der er fantastiske resultater. Mange stofskiftepatienter og den citerede engelske artikel modsiger denne påstand.

Effekt af kombinationsbehandling

Et amerikansk studie af 82 patienter, der mindst var blevet behandlet i 5 år med T4 for deres lave stofskifte, blev fordelt til enten Armour eller en kombination af T4/T3 fordi de ikke oplevede tilfredsstillende effekt af deres T4 behandling.

Resultatet er opløftende:

94.2% af patienterne på Armour oplevede forbedring af deres symptomer.
Alle 13 personer på kombinationsbehandlingen af T3/T4 oplevede forbedring af deres symptomer.

TSH blev normaliseret hos 88% af patienterne på Armour og 59% oplevede en normalisering på T4/T3 behandlingen.
Desuden oplevede 65% normailsering af T3 og tallet for T4/T3 gruppen var 53%.

Kilde

Armour kan sammenlignes med Thyreoid fra Glostrup Apotek.

Nye veje i behandlingen af for lavt stofskifte?

Fra Clinical challenges in thyroid disease: Time for a new approach?

 • Stofskiftesygdom er almindelig, og omfanget er stigende. (Thyroid disease is common, and increasing in prevalence.)
 • Traditionel diagnose og behandling er ikke anvendelig for alle patienter  (•Traditional approach to diagnosis and treatment is not helpful for all patients.)
 • Et holistisk, individualiseret behandlingssyn er gavnlig, især hos patienter der ikke responderer på den igangværende behandling
  (•
  An holistic, individualized approach is beneficial, especially in “non-responders”.)
 • Både over- og underbehandling er forbundet med risici
  (•
  Both over and under treatment are associated with risks.)
 • Stofskiftesygdom kan være et tegn på udiagnosticerede følgesygdomme
  (•
  Thyroid disease may be a sign of other undiagnosed co-morbidities.)

Dette lyder som en rigtig god fremgangsmåde disse læger foreslår. Især individualiseringen af behandlingen. Og anerkendelsen af at ikke alle patienter reagerer på behandlingen.

 

World Thyroid Day 2014

Så er det dagen (25.5), hvor vi fokuserer på stofskiftesygdom. Syv år har dagen været markeret over hele verden, med henblik på at øge fokus på stofskiftesygdom. Der er brug for det, mere end nogensinde før. Der er brug for information, der er brug for en opgradering af lægernes forståelse, af de faktuelle problemer stofskiftepatienter kæmper med, og der er behov for information om, at ikke alle er i stand til selv at omdanne T4 til T3, hvorfor disse personer har behov for en eller anden form for T3 supplement. Det er et område lægerne ikke helt har stillet skarpt på endnu, men det er på vej. Se bl.a denne nye artikel om T3SO4