Lægerne kan nu beregne, om du har problemer med at omsætte T4

Hos personer uden fungerende skjoldbruskkirtel kan man se, at der er forskel i deiodinase aktivitiet (omsætning af T4 til T3), dette medfører forskelle i T3 niveauer, som igen er med til at forme forholdet mellem TSH og T4 – denne sammenhæng antyder, at de to hormoner udøver en kaskade-kontrol af frigivelsen af TSH fra hypofysen. Som konsekvens af dette, kan måling af fT3 og beregning af omsætningseffektiviteten af T4 til T3, finde frem til de patienter, som er plaget af symptomer på trods af TSH i normalområdet. Læs kilden

Levothyroxin gel kapsler (Tirosint)

Det har rumlet i et stykke tid med omtale af forskellige typer formuleringer af levothyroxin. Der har været flere omtaler af bl.a. gel kapsler, som en vej rundt om mange af de absorptionsproblemer, der kan ses med de traditionelle produkter. Der er nu offentliggjort et review af årsagerne til at levothyroxin optages dårligt i den nuværende formulering. Dette review opremser ud over compliance (hvor god er patienten til at huske sin medicin) 17 andre årsager til at de nuværende formuleringer ikke optages optimalt.

En usædvanlig interessant observation i dette review er at mellem 32-48% af de patienter der er i levothyroxinbehandling ikke ligger inden for det anbefalede TSH niveau. (Listen over de bivirkninger, dette kan medføre, er tankevækkende.) Formålet med denne information er at slå fast, at det ikke er en farbar vej at overbehandle patienter med for lavt stofskifte (dvs hvis patienten får mere end 1.9 μg levothyroxin pr. kilo kropsvægt). I stedet skal årsagen findes og blandt dem er der mange optagelsesproblemer. Denne nye formulering skulle kunne omgå disse optagelsesproblemer og man burde kunne klare sig på en lavere dosis af levothyroxin. Som jeg kan læse mig til er det ikke muligt at få tilskud til denne medicin i Danmark.

Det bliver interessant at se om denne formulering har muligheder som den traditionelle formulering ikke har. Nogen der har erfaringer?

Læs reviewet her

TSH niveau og livskvalitet

En gruppe amerikanske nefrologer har undersøgt dialysepatienters TSH niveauer. Ingen af de undersøgte patienter blev behandlet for for lavt stofskifte. Forskerne fandt at jo højere TSH, desto vanskeligere havde personerne det med at deltage i almindelige daglige aktiviteter (lower role limitations due to physical health), de havde flere smerter, og de var udmattede. Forskerne vil nu se på om levothyroxin behandling vil kunne forbedre dialysepatienternes prognose. Læse kilden

Ps. i kilden oplyses TSH niveauerne ikke.

En tredjedel af T4 behandlede patienter har ikke normale TSH niveauer

Et engelsk registerstudie gennemgik  journaler for patienter behandlet for for lavt stofskifte i perioden 2004 til 2009.

Resultatet af undersøgelsen og den efterfølgende tætte opfølgning og dosisjustering ikke var tilstrækkeligt til at sikre normale TSH niveauer hos omkring 1/3 af patienterne.

Så det er ikke altid nok at forsøge at justere hyppigt for at opnå en ordentlig livskvalitet og god behandling af patienterne i T4 behandling. Der skal mere til – i denne undersøgelse peger forfatterne bl.a. på om patienterne er omhyggelige nok med at tage deres medicin, om der er problemer hos patienterne med at optage T4 og om der eventuelt er interaktioner med andre typer medicin patienten tager. Endelig foreslår de at for nogle patienter kunne det være en ide at ændre indtagelsen af T4 fra før morgenmaden til efter aftensmaden. Læs artiklen (O.E. Okosieme et.al)

Endnu en sprække i opfattelsen af TSH som den eneste sandhed

Et nyt engelsk studie af 27 personer i behandling med T4 (levothyroxin) for for lavt stofskifte, når frem til en lovende konklusion:

At uddanne patienterne med for lavt stofskifte i konsekvenserne af utilstrækkelig T4 behandling kan være med til at nedbryde barrierer mellem læge og patient og forbedre behandlingen. Når lægerne fastholder TSH som det eneste mål for at have det godt, forringer det lægernes muligheder for at tage stilling til patienternes symptomer. Ved at vurdere symptomerne op imod biokemiske antydninger (biochemical indices), vil disse kunne bane vejen for bedre behandlingsresultater for patienterne end når lægen alene vurderer på baggrund af laboratorieværdier.

Desuden oplevede patienter, der fortsat havde symptomer på for lavt stofskifte, på trods af normale TSH værdier, at de normale TSH niveauer udgjorde en forhindring i forhold til yderligere lægelig udredning af deres symptomer. Læs hele artiklen her (Rosie Dew et.al.)

Så denne artikel er en yderligere trædesten på vejen mod en respektfuld behandling af de patienter, der lider af symptomer på trods af en normal TSH

Igen slås det fast – af internationale specialister – at T4 behandling ikke giver tilstrækkelige T3 niveauer.

Forskeren –  Jacqueline Jonklaas slår i en oversigtsartikel fast at gruppe af patienter, der behandles med T4, ikke føler sig velbehandlede på trods af normale TSH værdier. Det er et positivt skridt i den rigtige retning.

Der er gjort mange forsøg på at rette op på en relativ T3 mangel ved at give syntetisk T3 til disse parienter. Men det har ikke givet de ønskede resultater.

Men studierne af kombinationsbehandling viser dog at patienterne foretrækker kombinations behandling og at de tilsyneladende fortæller om, at de har færre negative symptomer på kombinationsbehandling.

Dr. Joonklaas slår fast at de 14 gennemførte studier ikke har været gennemført med en T3 formulering eller et dosisregime, der giver stabile T3 niveauer i blodet. (Det er velkendt at fordi T3 har en meget kort halvveringstid skal medicinen gives i hyppige og lave doser og det medfører at det er yderst vanskeligt for patienterne at gennemføre denne type behandling – de formår ikke at holde styr på de mange doser i løbet af dagen). Desuden påpeges det i gennemgangen at studierne ikke er store nok til at kunne sige noget meningsfuldt om behandlingerne.

Derfor er det vigtigt i fremtidige studier at finde medicin der kan give et stabilt tilstrækkeligt højt T3 niveau og det er nødvendigt med studier der er designet til at vise forskel mellem grupperne der deltager. KILDE

Levothyroxin-behandling og træthed

Der bliver offentliggjort stadig flere studier, der understreger at der er problemer forbundet med ren Levothyroxin (T-4) behandling.

Et meget spændende studie fra Korea viser, at L-carnitine kan nedsætte den træthed personer med for lavt stofskifte i T-4 behandling oplever. Studiets hypotese er, at træthedssymptomerne kan være forårsaget af en relativ mangel på carnitine. Forskerne mener, at T4 behandling fremmer syntese/dannelse af carnitine og øger fedtsyre oxidationen af mitochondrierne – hvilket forudsætter, at der er nok carnitine til stede. Så den relative mangel på carnitine opstår når FORBRUGET (i mitochondrierne) overstiger dannelsen af carnitine. Derfor gav forskerne L-carnitine til en gruppe af stofskiftepatienter og placebo til en anden gruppe. Resultatet var, at der var en potentiel god effekt af 12 ugers behandling med L-carnitine på træthedssymptomer, især hos yngre (< 50 år) og personer opereret for kræft i skjoldbruskkirtlen. KILDE

Så endnu engang ser vi, at der er forskere, der anerkender, at der er et problem ved ren T-4 behandling og som nysgerrigt og aktivt forsøger at finde veje til at de pesoner, der lider under symptomerne ved behandlingen, kan få det bedre.

Selen og levothyroxin i behandlingen af kronisk lymfatisk thyroiditis

Man har i en undersøgelse sammenlignet effekten af  levothyroxin og en kombination af levethyroxin  og selen på udviklingen af kronisk lymfatisk thyroiditis (Hashimotos) Resultaterne antyder at kombinationen af levothyroxin og selen forbedrer den terapeutiske effekt og forebyggere progressionen af kronisk lymfatisk thyroiditis. LINK