Rotterdamstudiet: Når TSH og fT4 ligger rigtigt lever du længere

Dette er i grove træk, hvad der kan udledes af Rotterdamstudiet. Ca 7.700 raske personer med et TSH i normalområdet deltog og det viste sig at:

“når deltagerne er over 50 år og har en lav-normal skjoldbruskkirtelfunktion lever de op til 3,5 år længere og op til 3,1 år længere uden hjerte-karsygdom sammenlignet med patienter med en skjoldbruskkirtelfunktion i området normal-høj. Disse resultater understøtter kravet om en genovervejelse af referenceområdet for skjoldbruskkirtelfunktionen og kan være en hjælp i det forebyggende og kliniske arbejde.”

KILDE

rotterdamstudiet

Der er en del risici forbundet med en overaktiv skjoldbruskkirtel, idet man hyppigt ser en øget puls, påvirkning af hjertets evne til at trække sig sammen (myocardial contractility) og en øget tendens til at danne blodpropper (hypercoagulability), alle risikofaktorer for at udvikle hjertekarsygdom og øget mortalitet.

Når niveauet af stofskiftehormoner ligger højt ved vi også at der er en øget omsætning af oxygen (ilt) og dannelse af dannelse af reaktive oxygenforbindelser (ROS). Disse tilstande kan have indflydelse på de kognitive funktioner, nerver og  knoglemineral tæthed som kan medvirke til en øget risiko for demens, nerveskader (polyneuropathy), knogleskørhed og mortalitet.

KILDE

Så det er absolut ikke ligegyldigt, hvordan vores stofskiftehormoner ligger. Studiet kan måske give læger inspiration til at bestræbe sig på at nærme sig den enkelte stofskiftepatients unikke set-point.

Se også denne artikel

Interessante indlæg fra det engelske stofskifte selskab (BTA)

Meeting abstracts from the 65th British Thyroid Association Annual Meeting London, UK. 16 May 2017 er titlen på et dokument der netop er til at finde på nettet.

Der er mange interessante referater fra arbejde der pågår i England for tiden.

Jeg bed mærke i 5 af dem

Døgnrytme og sygdomsrisiko:
S2 – Thyroid circadian timing: role in physiology and thyroid malignancies, Volodymyr Petrenko et al. i Thyroid Research 2017, 10(Suppl 2):S2:
Det er værd at lægge mærke til at der er stigende dokumentation for en stærk sammenhæng mellem cellers døgnrytme, skade på DNA (arvemassen), kontrollen af cellehenfald/celledød og udvikling af kræft.

Dette kan kun understrege, hvor vigtigt det er at sørge for, at stofskiftepatienter er så tæt på deres oprindelige set-point (De stofskiftetal værdier de havde inde de blev syge) som muligt

Sæsonvariation i TSH og D-vitamin:

P3 – Seasonal variation and relationship between vitamin D and serum thyrotropin levels in euthyroid individuals, Heather Javaid et al., i Thyroid Research 2017, 10(Suppl 2):P3:
Den kliniske betydning af interaktionen mellem TSH og D-vitamin skal undersøges nærmere især set i lyset af de potentielt positive effekter D-vitamin kan have på at genoprette TSH niveauer hos patienter med subkliniske eller borderline for lavt stofskifte.

Højere pris for liothyronin giver øget henvisning til speciallægerne:
P5 – Recent liothyronine price increases have changed primary care prescription practice, with increased referrals to specialist care, Isabelle Terry et al. i Thyroid Research 2017, 10(Suppl 2):P5:
Praktiserende læger i England blev tilbageholdende med at udskrive liothyronin da prisen steg, med det resultat at der opstod en øget henvisningsprocent til de privatpraktiserende endokrinologer.

Alternativ behandling af for lavt stofskifte viser, at lægerne følger BTA behandlingsforskrifter:
Use of alternative thyroid hormone replacement medication in a specialist clinic – an audit of compliance with national guidelines, Flora Jane Cecil, i Thyroid Research 2017, 10(Suppl 2):P7
Man undersøgte hvor godt specialister uden for hospitalerne i England fulgte BTAs Nationale Retningslinjer. Man fandt at det var få patienter der blev behandlet med “alternativ” medicin (T3 og Thyreoid). Forskerne opfordrer til at der gennemføres yderligere studier for at sikre at patienterne ikke overbehandles.

Et noget dobbelttydigt studie – ?

At behandle patienter der ikke længere har en fungerende skjoldbruskkirtel er en udfordring:
P8 Post thyroidectomy thyroid hormone replacement: a challenge, Anishka Pabari et al., i Thyroid Research 2017, 10(Suppl 2):P8
Den vejledning der eksisterer i forhold til behandling af for lavt stofskifte efter fjernelse af skjoldbruskkirtlen medfører ikke normale stofskiftetal som det var forventet. Hver anden patient opnår ikke de opsatte TSH mål. Næsten 30% af unge kvinder har et undertrykt TSH som kan øge deres risiko for atriwflimren og osteoporose betragteligt. Adskillige faktorer der indbefatter patient compliance (at tage medicin som foreskrevet) og manglende kontrol af patienterne kan være med til at fremme dette resultat.

KILDE

TSH niveau vurderet ud fra depressive symptomer

 

En nyligt offentliggjort artikel forsøger at nå frem til en mere realistisk TSH værdi, baseret på vurdering af depressive symptomer.

Ved at kigge på de depressive symptomer i relation til værdien af TSH, når forskerne frem til, at når TSH ligger over 2.5 mU/L er der en øget risiko for at udvikle depressive symptomer.

Selve artiklen har desuden flere interessante betragtninger og baggrundsinformation. Det er velkendt at stofskiftehormoner spiller en stor rolle for hjernens udvikling og generelle funktion.

Der er en række psykologiske kernesymptomer, der knytter sig til for lavt stofskifte: glemsomhed, træthed, manglende koncentration (mental slowness) og  følelsesmæssig ustabilitet. Alle symptomer med en markant indflydelse på livskvaliteten.

Det ser ud til, at der er en sammenhæng mellem for lavt stofskifte og depressionssymptomer, idet behandling med levothyroxin kan forbedre symptomerne. Dette har så ført til, at mange læger har indset, at der er en del personer med for lavt stofskifte, der kan lide af for lavt stofskifte lokalt i hjernen forårsaget af blokeret deiodinase II og/eller nedsat transport af T4 til hjernen fordi det kan være svært at få gennem blod/hjernebarrieren. Der ud over ses der et kompliceret samspil mellem serotonin og aksen mellem hypothalamus/hypofyse/skjoldbruskkirtel, hvilket har gjort det til et interessant tema i behandling af depression.

Generelt er der en debat om hvor TSH bør ligge og der kommer jævnligt artikler om at normalområdet er alt for bredt. I den almindelige befolkning har 95% en TSH værdi under  2.5 mU/L – og det ser ud til at gennemsnittet for TSH ligger i et snævert område mellemm 1,18 og 1,4 mU/L. Personer med en TSH over 2.5 mU/L bør undersøges for problemer med skjoldbruskkirtlen.

Endelig skriver forfatterne til artiklen: Det er ikke ligegyldigt hvor i normalområdet, den enkelte patients TSH behandles hen.

Til slut slår de fast, at patienter behandlet med T4 stadig kan have depressive symptomer, selv om de ligger i normalområdet. Derfor foreslår de en ny øvre TSH værdi. Ligger patienten over denne værdi bør lægerne vurdere og behandle de depressive symptomer.

TSH – hvor ligger du og hvor ligger doktoren?

Vi er alle forskellige. Det er vores TSH  set-point (der hvor vores krop har det bedst) også. MEN det er svært med en befolkningsgruppes set-point (0,4 – 4.0) og så det personlige set-point (som ligger i et snævert interval ml. 0,5-2,0). Dette er et endimentionalt udgangspunkt, det bliver mere kompliceret, når vi inddrager flere laboratorieværdier.

TSH - hvor ligger du og hvor ligger doktoren
Det er de færreste patienter, der kender deres eget personlige TSH set point, fordi det er ikke blevet målt, inden de er kommet i behandling, er blevet opereret eller er blevet behandlet med radioaktivt jod.

Del gerne indlægget – det er sagen der tæller….

Det individuelle og det gennemsnitlige i behandling af for lavt stofskifte

Leow og Goede har i 2014 offentliggjort et interessant studie LINK

På baggrund af komplicerede matematiske modeller beregner de den enkelte patients “set point” – det niveau for fT4 og TSH (i forhold til hinanden) hvor patienten fungerer optimalt.

Denne tilgang ses også hos en tysk gruppe ledet af J.W. Dietrich som når frem til en beregning også at patientens set point. LINK

I fællesskab har disse to grupper udviklet et system til beregning af disse faktorer. De har patenteret dette computerberegningsprogram.

Så der er grund til at endokrinologerne ser på disse nye metoder i bestræbelserne på at være med til at give patienterne så god en livskvalitet som muligt.

set point

 

Åbent brev til Sundhedsudvalget, Region Sjælland

24-8-2017

Åbent brev til Sundhedsudvalget, Region Sjælland.

I det sidste halve år er der gennemført en ændring i behandlingen af personer med for lavt stofskifte.

Kendetegnene for alle personerne er det, at de i samarbejde med højt kvalificerede læger har fundet frem til en behandling, der gav disse personer en tålelig livskvalitet.

I dag er det almindeligt at hovedparten af personer med for lavt stofskifte kan hjælpes til et godt liv med T4 – levothyroxin.

Enkelte (10 – 15%) kan ikke hjælpes af forskellige årsager – man har en ide om at disse personer ikke kan omdanne T4 til T3 med det resultat, at personerne kommer til at lide under en del negative symptomer.

For denne gruppe kan der være hjælp at hente ved at give T3 som et supplement til T4 behandlingen og nogle af patienterne kan behandles godt på denne behandling.

Den sidste udvej som højt specialiserede læger har kunnet ty til har været tørret skjoldbruskkirtel fra grise. Thyreoid som stoffet hedder har hjulpet en del af denne vanskeligt behandlelige gruppe.

Det der nu foregår i Region Sjælland er at lægerne afvikler denne behandling og ikke længere ønsker, at den skal være en mulighed for svært behandlelige stofskiftepatienter. Det betyder at disse patienter nu bliver henvist til en behandling, de tidligere har måttet indse ikke kunne hjælpe dem til at opnå en tilfredsstillende livskvalitet.

Det forekommer som værende spild af Regionens penge og mange måneders/års udredningsressourcer.

På verdensplan foregår der i dag en omfattende forskning i stofskiftesygdom og der er en opblødning på vej forstået på den måde at stadig flere ledende endokrinologer anerkender, at der er en gruppe stofskiftepatienter, der kun kan behandles ordentligt med Thyreoid. De seneste amerikanske anbefalinger viser samme opblødning i holdningen til at anvende denne medicin.

Det er mit håb at Sundhedsudvalget vil tage denne sag op og forsøge at ændre denne for mange stofskiftepatienter umenneskelige ændring af deres behandling.


Jeg har desuden sendt det til chefredaktørerne på Sjællandske Medier, og Nyhederne i Danmarks Radio.

Brug det selv som udgangspunkt, hvis du kan bruge noget af brevet:

FORMATER:

PC – WORD

MAC – PAGES

PDF

Reduceret omsætning af T4 til T3 på grund af skimmelsvampetoxiner?

skimmelsvamp

Dette er en overraskende undersøgelse – resultaterne tyder på at personer der udsættes for skimmelsvampetoxiner får påvirket deres stofskifte. Omsætningen af T4 til T3 via diodinase 2 reduceres. For de 9 kvinder der deltog i undersøgelsen og var i behandling for for lavt stofskifte, betød det, at de ikke kunne få reguleret deres stofskifte ordentligt. Man estimerer at der er ca. 14% af boligerne i Finland er vandskadede med skimmelvækst til følge. KILDE