Effekt af kombinationsbehandling

juni 26th, 2016

Et amerikansk studie af 82 patienter, der mindst var blevet behandlet i 5 år med T4 for deres lave stofskifte, blev fordelt til enten Armour eller en kombination af T4/T3 fordi de ikke oplevede tilfredsstillende effekt af deres T4 behandling.

Resultatet er opløftende:

94.2% af patienterne på Armour oplevede forbedring af deres symptomer.
Alle 13 personer på kombinationsbehandlingen af T3/T4 oplevede forbedring af deres symptomer.

TSH blev normaliseret hos 88% af patienterne på Armour og 59% oplevede en normalisering på T4/T3 behandlingen.
Desuden oplevede 65% normailsering af T3 og tallet for T4/T3 gruppen var 53%.

Kilde

Armour kan sammenlignes med Thyreoid fra Glostrup Apotek.

World Thyroid Day 2014

maj 23rd, 2014

Så er det dagen (25.5), hvor vi fokuserer på stofskiftesygdom. Syv år har dagen været markeret over hele verden, med henblik på at øge fokus på stofskiftesygdom. Der er brug for det, mere end nogensinde før. Der er brug for information, der er brug for en opgradering af lægernes forståelse, af de faktuelle problemer stofskiftepatienter kæmper med, og der er behov for information om, at ikke alle er i stand til selv at omdanne T4 til T3, hvorfor disse personer har behov for en eller anden form for T3 supplement. Det er et område lægerne ikke helt har stillet skarpt på endnu, men det er på vej. Se bl.a denne nye artikel om T3SO4

Børn og unge med Graves har positiv effekt af behandling med methimazol

marts 14th, 2014

En ny undersøgelse, der har varet 5 år, viser at børn og unge med Graves har god effekt af behandling med methimasol. Op mod 50 % af de behandlede oplevede deres Graves symptomer forsvandt, og at de havde meget få bivirkninger af medicinen. Lægerne bag undersøgelsen understreger dog at mange patienter oplever tilbagefald når de stopper med at tage medicinen, og at det derfor er nødvendigt at følge patienterne i op til to år efter patienterne stopper med at tage deres medicin. Kilde

Dansk bog og links til information om stofskiftesygdom

januar 6th, 2014

“Få dit liv tilbage”  af Helle Sydendahl er en god bog om de problemer stofskiftepatienter har som følge af deres sygdom. Der er desuden flere private hjemmesider om stofskiftesygdom på dansk:

Støder du på andre sider med information om stofskiftesygdom, må du gerne sende dem til mig på mail: henrik@glensbo.dk

 

Sammenlignende undersøgelse af naturlige stofskiftehormoner og T4

januar 2nd, 2014

Forskerne sammenlignede effekten af naturlige stofskiftehormoner og T4 i en gruppe på 70 patienter. Resultaterne viser, at patienter på naturlige stofskiftehormoner tabte sig en smule, at næsten halvdelen af testpersonerne foretrak naturlige stofskiftehormoner, og der var signifikant positive resultater i målingen af patienternes subjektive symptomer. Der var ikke signifikant forskel på behandlingerne i forhold til måling af livskvalitet. Kilde

Det er vigtigt at lytte

december 30th, 2013

Da jeg læste Stop The Thyroid Madness var en af de markante budskaber, at det er vigtigt at lytte til patientens symptomer. Bogen oplister en lang række af eksempler på “døve” læger, der alene behandler med syntetisk T4 uden at se på andet end laboratorieværdierne. Man skal ikke have læst med i ret mange fora om stofskiftesygdomme, før det bliver helt klart, at der stadig ikke bliver lyttet til patienten. I England ser det nærmest ud til, at læger der behandler med andet end syntetisk T4, bliver hængt ud for at skade patienten.

Det helt paradoksale er, at man ikke udnytter en helt enestående chance til at uddanne patienten i sin sygdom. Det blev gjort i diabetesbehandlingen med stor succes. Patienter med diabetes var langt hen ad vejen dygtigere i deres egen sygdom end deres praktiserende læge.

Stofskiftesygdom er kompliceret at udrede, samtidig med at den er relativt sjælden. Det medfører, at der er ganske få indsigtsfulde specialister. Derfor ville det være værdifuldt, at disse læger uddannede deres patienter i stedet for at holde deres indsigt (laboratorieværdier og sammenhængen til patientens symptomer) tæt ind til kroppen.

Manglen på konkret viden om egen sygdom afspejler sig også i, at patienter med ubehagelige symptomer søger råd på fora, hvor der ikke altid bliver lyttet. I stedet giver andre patienter instruktioner på, hvordan de mener symptomerne skal håndteres. Set i lyset af at stofskiftesygdom er meget kompleks at udrede og behandle, synes det fornuftigt, at lytte til sin krop og vurdere om behandlingen går den rigtige vej.

Dette er en proces, der stiller store krav til patientens tålmodighed, idet T4s halveringstid er lang. Der er ingen hurtige resultater. Samtidig stiller det også krav til overblikket, når patienten får medicin, der indeholder T3. Her indsætter reaktionerne hurtigt.

Gener ved ren T4 behandling

november 27th, 2013

Til  alle der deltager i registreringen af gener ved ren T4 behandling.

Først og fremmest mange tak for jeres interesse og markering af jeres symptomer. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at I virkelig er oppe mod hårde odds. Som jeg læser resultatet lever I ofte på halv kraft og bliver ikke forstået af jeres omgivelser.

Skemaet, hvor I kan registrere jeres gener, forfattede jeg på baggrund af bogen “Stop The Thyroid Madness”.

Jeg vil opfordrede jer alle, der mangler at få symptomer med på listen, til at skrive dem ind som kommentar til dette indlæg. Umiddelbart kan jeg dog ikke lige se, hvordan jeg rent praktisk vil kunne ændre i den løbende registrering, uden at skabe et andet problem, nemlig at der bliver en eller anden form for dobbeltregistrering.

Men send de gener I har, som I mener skal med på listen, så vil jeg samle disse gener i en ny liste.

Hilsen Henrik, stofskiftesygdom.dk

fT3 hos ældre indlagt for akut sygdom

november 9th, 2013

En spansk undersøgelse påpeger, at lavt fT3 kan sige noget om akut indlagte patienters prognose. Blandt de undersøgte patienter med lavt fT3 var der en øget dødelighed. Patienterne var alle over 65 år. På nuværende tidspunkt ved forskerne ikke, om der vil være en effekt af, at øge det lave fT3. Kilde

Stofskiftepatienter med genfejl vil muligvis have glæde af kombinationsbehandling med T4/T3

november 2nd, 2013

Et engelsk studie har undersøgt stofskiftepatienter for en genfejl (DIO2), der tilsyneladende forringer omsætningen af T4 til T3. De fandt, at 16% af 552 personer havde den omtalte genfejl. Når disse personer fik kombinationsbehandling, oplevede de en klar forbedring i deres livskvalitet i forhold til deres tidligere behandling på T4 alene. Kilde

Behandling af for højt stofskifte kan iflg. dansk studie medføre fosterskader

november 2nd, 2013

I et dansk studie, der indtil videre er offentliggjort som abstract på en ATA konference, påpeger forskerne, at der er en øget risiko for at påføre fosteret skader, når den gravide bliver behandlet med enten propylthiouracil eller methimazol. Der er forskel på, hvilke skader, de to stoffer kan påføre fosteret. Forskerne bag undersøgelsen anbefaler, at man begrænser brugen af stofferne i første trimester. Studiet er ikke publiceret i et fagtidsskrift, og derfor ikke bedømt af en gruppe specialister på området. Kilde