Selen og levothyroxin i behandlingen af kronisk lymfatisk thyroiditis

Man har i en undersøgelse sammenlignet effekten af  levothyroxin og en kombination af levethyroxin  og selen på udviklingen af kronisk lymfatisk thyroiditis (Hashimotos) Resultaterne antyder at kombinationen af levothyroxin og selen forbedrer den terapeutiske effekt og forebyggere progressionen af kronisk lymfatisk thyroiditis. LINK

Laboratorieværdierne kan også være forkerte!

En person i en familie med autoimmun stofskiftesygdom og subklininsk for lavtstofskifte havde falske forøgede laboratorieværdier. Årsagen var forekomsten af thyroid hormon antistoffer. Forslaget fra den gruppe der behandlede personen er at det er nødvendigt at være opmærksom på afvigende laboratorieværdier der ikke umiddelbart er en logisk forklaring på så der ikke iværksættes en uhensigtsmæssig behandling. KILDE

T2 – et overset hormon i behandlingen af stofskiftet

I behandlingen af overvægt har forskere fået øjnene op for et “nyt” stofskiftehormon T2 (3,5-diiodothyronine). Efter at have været overset i adskillige år er der nu dukket forskningsresultater op, der viser at T2 udøver en betydelig effekt på omsætningen af energi i cellerne og derved medvirke til at forbruge og fjerne fedt.

Som det er almindeligt kendt indeholder Thyreoid/ERFA Thyroid en lille del T2, og det ville være interessant at høre, om det er en af årsagerne til at patienter behandlet med enten ren T4 eller Thyreoid/ERFA Thyroid foretrækker det naturlige hormon bl.a. pga vægttab?

Det lader til at være et udsædvanligt aktivt hormon, der virker hurtigere end T3.

Læs mere her:

Kilde 1Kilde 2Kilde 3

Der er links til gratis fuldtekstartikler.

Det kan undersøges om hjernen får stofskiftehormon nok

Der er i 2009 offentliggjort et studie om hjernens funktion under et behandlingsforløb. Nydiagnosticerede patienter med for lavt stofskifte fik undersøgt deres hjerne med PET skanning, undersøgt vha psykiatrisk spørgeskema og samtale om deres tilstand. Konklusionen på studiet var: Stofskiftehormon modulerer den regionale glukoseomsætning og psykiatriske symptomer hos voksne.

Baggrunden for at iværksætte studiet var bl.a., at lægerne har svært ved at forklare, hvad der egentlig sker i hjernen hos personer, der har for lavt stofskifte. Som det fremgår af indledningen til studiet så er: “manglende evne til at koncentrere sig, træthed, nedtrykt/depressiv tilstand, langsomme tanker, og  vanskeligheder med hukommelsen (er) hyppige klager, der kunne antyde primær neuropsykiatrisk sygdom. Sammenhængen mellem disse kliniske fænomener og hjernens funktion er mangelfuldt belyst.

Dette kan være med til at give lægerne endnu et redskab til at udrede patienter med for lavt stofskifte, og derved sikre at patienternes glukosemetabolisme i hjernen føres tilbage til niveauet før de fik for lavt stofskifte.

KILDE

Hvem kan have glæde af kombinationsbehandling?

Som det ser ud fra en lang række moderne studier, er der fire grupper af hypothyroide patienter, der kan have glæde af kombinationsbehandling med T4 og T3.

1)  Det drejer sig om patienter med for lavt stofskifte forårsaget af en underliggende autoimmun årsag.

(Appelhof BC, Fliers E, Wekking EM, Schene AH, Huyser J, Tijssen JG, Endert E, van Weert HC, Wiersinga WM 2005 Combined therapy with levothyroxine and liothyronine in two ratios, compared with levothyroxine monotherapy in primary hypothyroidism: a double-blind, randomized, controlled clinical trial. J Clin Endocrinol Metab 90:2666–2674,
Wartofsky L 2004 Combined levotriiodothyronine and levothyroxine therapy for hypothyroidism: are we a step closer to the magic formula? Thyroid 14:247–248,
Wiersinga WM 2009 Do we need still more trials on T4 and T3 combination therapy in hypothyroidism? Eur J Endocrinol 161:955–959);

2) Det drejer sig om patienter der har fået bortopereret deres skjoldbruskkritel, eller er blevet udsat for en radiojodbehandling med det resultat at der ikke længere forefindes en tilstrækkelig hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen og der ikke længere forekommer egenproduktion af T3 i skjoldbruskkirtlen.

(Bunevicius R, Kazanavicius G, Zalinkevicius R, Prange AJ 1999 Effects of thyroxine as compared with thyroxine plus triiodothyronine in patients with hypothyroidism. N Engl J Med 340:424–429);

3) Patienter der ikke på grund af genfejl er i stand til at omsætte T4 til T3 rundt i kroppen.

(Kim BW, Bianco AC 2009 For some, L-thyroxine replacement might not be enough: a genetic rationale. J Clin Endocrinol Metab 94:1521–1523,
Panicker V, Saravanan P, Vaidya B, Evans J, Hattersley AT, Frayling TM, Dayan CM 2009 Common variation in the DIO2 gene predicts baseline psychological well-being and response to combination thyroxine plus triiodothyronine therapy in hypothyroid patients. J Clin Endocrinol Metab 94:1623–1629);

og

4) Patienter med lavt stofskifte og depression som muligvis kunne have gavn af den antidepressive effekt af liothyronin.

(Pilhatsch M, Marxen M, Winter C, Smolka MN, Bauer M 2011 Hypothyroidism and mood disorders: integrating novel insights from brain imaging techniques. Thyroid Res 4(Suppl 1):S3).

KILDE

Anderledes behandlingsstrategier

Der dukker hele tiden nye metoder op baseret på en ny strategi: Aktivering af omsætningen af T4 til T3 via deiodinase 2 (D2).

En af metoderne er at anvende et specielt nyt stof der tilsyneladende har en meget kraftig effekt på D2 og dermed øger mængden af T3 i kroppen – kaempferol. Kilde

Den anden metode er at anvende carbimazol – som findes i Neo-Mercazol – og som normalt anvendes til at behandle for højt stofskifte, idet carbimazol tilsyneladende også har en stimulerende effekt på D2. Studiet, der har set på denne metode, er gennemført på et meget lille antal patienter, og derfor kan studiet kun bruges til at give et fingerpeg om, at det er en mulig vej til, at hjælpe de personer der ikke har det godt på levothyroxin (T4) behandling. KILDE.

Der er ingen tvivl om, at flere forskere leder efter lignende strategier så det bliver muligt at omgå den hæmning af D2 som T4 udøver, med den kedelige bivirkning, at der ikke kommer nok T3 rundt i kroppen.

Heldigvis bliver det også nævnt stadig hyppigere at ren T4 behandling ikke giver fysiologiske stofskifteværdier. Hverken hos mennesker eller i forsøgsdyr.

Er ledende danske endokrinologer for konservative?

Udviklingen i behandlingsanbefalinger for for lavt stofskifte fra American Thyroid Association (ATA) guidelines:

1995:

Kombinationsbehandlig anbefales IKKE – på grund af risiko for plasmavariationer og overdosering.

2012:

Monoterapi med levothyroxin anbefales som udgangspunkt. Der eksisterede på det tidspunkt ikke dokumentation for anbefaling af brug at syntetisk T3. Behandling med naturligt stofskiftehormon (som Erfa Thyroid fra Canada og Thyreoid fra Glostrup) frarådes.

2014:

Monoterapi med levothyroxin anbefales som udgangspunkt. Det anerkendes at patienter i behandling med levothyroxin ikke alle opnår normaliserede T3 niveauer. Der kan forsøges at gives kombinationsbehandling med syntetisk T3. Det påpeges, at der er patienter, der har gavn af kombinationsbehandling enten med levothyroxin/liothyronin eller naturligt stofskiftehormon (som Erfa Thyroid fra Canada og Thyreoid fra Glostrup).

Kilde

Hele kilden er meget interessant og påpeger nogle af de muligheder, der tegner sig for behandling af for lavt stofskifte i fremtiden. Desuden påpeger kilden, at de europæiske guidelines går i samme retning.

 

De bedste resultater af T4 behandling efter komplet fjernelse af skjoldbruskkirtlen

Et japansk forskerhold har undersøgt en gruppe patienter, der har fået bortopereret skjoldbruskkirtlen. Patienterne fik T4 efter deres operation og studiet slår fast at en mild undertrykkelse af TSH vha T4 er ønskelig samtidig med at patienten tilstræbes at komme til at ligge på sit oprindelige fT3 niveau. Dette er behandlingsanbefalinger,der ikke helt er i tråd med de amerikanske anbefalinger. KILDE

2 specifikke undergrupper med forhøjede TSH værdier og normal T4 og T3

En gruppe amerikanske forskere har fundet ud af at blandt 17 patienter fulgt i op til 16 år udviklede den ene gruppe (8 personer) for lavt stofskifte inden for to år og den anden gruppe (9 personer) levede med subklinisk for lavt stofskifte, men med et lettere forhøjet TSH. Den første gruppe havde en hæmmet hypofyse/skjoldbruskkirtel-akse. Den anden gruppe havde ikke disse problemer, men et TSH, der har stabiliseret sig på et højere niveau. De 8 der fik for lavt stofskifte kunne identificeres vha en “Basal 24 hour131I uptake” test, hvor de udviste lavere værdier end en euthyroid kontrolgruppe. KILDE

Ny forskning peger på nye mekanismer der er med til at finregulere effekten af stofskiftehormoner

Der er undersøgelser på vej af hvad det betyder at man har opdaget en ny gruppe af mikroRNA, der er med til at påvirke omsætningen af stofskiftehormoner perifert i vore væv. Det understreger endnu engang hvor kompliceret vor krop er reguleret og det giver håb om at der kan findes dokumentation for hvorfor nogle stofskiftepatienter ikke er velregulerede. KILDE